Inringningsnummer visas inte i alfabetisk ordning i listan över globala inringningsnummer för CCA-SP-kunder

Inringningsnummer visas inte i alfabetisk ordning i listan över globala inringningsnummer för CCA-SP-kunder.

Globala inringningsnummer visas inte i alfabetisk ordning för CCA-SP-ljud.

Hur kan jag ordna om en telefondomän (TD) i alfabetisk ordning?

Hur kan jag ordna om en telefondomän (TD) i alfabetisk ordning på CCA-SP-portalen?

Kända problem

för nya Telefonidomän (TD) presenteras inringningsnummer i samma ordning som de skickades in i CCA-SP-portalen. Om en TD ändras och nya poster har lagts till (även om nya poster läggs in i alfabetisk ordning) visas dessa poster slutet av listan med inringning.

För att du ska kunna ordna Telefonidomän (TD) i alfabetisk ordning måste en ny TD byggas.

Följ stegen nedan:

  1. Navigera till CCA-SP-portalen.
  2. Exportera den befintliga TD som en CSV-fil.
  3. Sortera TD i alfabetisk ordning efter telefonetikett med hjälp av Excel.
  4. Gör en begäran om en ny TD inom portalen.
  5. Importera den sorterade CSV-filen.
  6. Skicka en begäran om en ny TD med ett reviderat namn.
  7. När den nya TD har tillhandahållits, flytta alla webbplatser från befintlig till ny TD.
  8. Begär att Driftavdelningen ska ta bort den ursprungliga TD från portalen.

Var den här artikeln användbar?
Relaterade artiklar