Met het technische ondersteuningsscherm en de instellingen van uw board beschikt u over informatie over:

  • Mediastatistieken

  • Netwerkdiagnoses

  • Status van Cisco Webex Services

  • Problemen en logboekregistratie

Meer informatie over contact opnemen met Cisco-ondersteuning vindt u in Contact opnemen met ondersteuning.

Basisgegevens van Cisco Webex Board vinden

U kunt de boardinstellingen gebruiken om standaardinformatie te vinden zoals het boardmodel of de gebruikte versie van het RoomOS.

1

Tik op de naam van het systeem in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op Instellingen.

2

Tik op Over dit apparaat voor informatie over boardmodel, serienummer en softwareversie.

Netwerkverbindingen controleren

Het scherm Netwerkverbinding geeft u de details van de netwerkverbinding, zoals de Ethernet-instellingen of Wi-Fi-instellingen van uw board.

1

Tik op de naam van het systeem in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op Instellingen.

2

Tik op Netwerkverbinding.

U kunt ook uw netwerkverbinding controleren op het scherm voor technische ondersteuning van uw board. Houd één vinger op het scherm van het board en druk drie keer op de knop Start . Tik op Netwerk.

Logboeken uploaden

Op het scherm Problemen en diagnostiek kunt u logboeken uploaden naar de Cisco Webex Cloud als dat wordt gevraagd door de Cisco TAC-technicus. Deze logboeken kunnen worden gebruikt om een diagnose te stellen voor problemen op uw apparaat en om ze op te lossen. U kunt ook uitgebreide registratie inschakelen. Bij uitgebreide registratie wordt de informatie verzameld die nuttig is bij kwaliteitsproblemen met media die optreden in gesprekken of draadloze presentaties.

Onder het menu Diagnostiek kunt u ook uw Webex-verbindingsgegevens controleren en een Webex-connectiviteitstest uitvoeren.

1

Tik op de naam van het systeem in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op Instellingen.

2

Tik op Problemen en diagnostiek.

Als er een probleem is met ultrasone storingen, wordt een waarschuwing weergegeven boven aan het scherm Problemen en diagnostiek. Ultrasone storingen treden op wanneer een ander apparaat in de ruimte een ander ultrasoon signaal genereert. Dit signaal kan het ultrasone geluid storen dat uw board uitstuurt om Cisco Webex-apps in de ruimte te detecteren.
3

Schakel Uitgebreide logboekregistratie in. De verzamelde gegevens worden samen met de andere logboeken opgeslagen en kunnen worden verzonden naar de Cisco Webex Cloud door middel van de volgende stap.

U kunt uitgebreide registratie ook inschakelen en informatie over de logboekregistratie bekijken op het scherm Technische ondersteuning van uw board. Houd één vinger op het scherm van het board en druk drie keer op de knop Start. Tik op Uitgebreid logboek inschakelen.

4

Tik op Logboeken verzenden om de logboeken van uw apparaat te uploaden naar de Cisco Webex Cloud.

5

Kopieer de logboek-id die wordt weergegeven wanneer de logboeken zijn geüpload. Geef deze aan uw beheerder of de TAC-technicus zodat de logboeken kunnen worden geïdentificeerd en gedownload.

Gesprekskwaliteit controleren

Als u problemen ondervindt met de gesprekskwaliteit, kunt u het Mediascherm controleren met audio- en video- streamstatistieken. Op basis van deze informatie kunt u zien of er sprake is van pakketverlies tijdens uw gesprekken.

1

Als u het scherm met technische ondersteuning voor het Cisco Webex Board wilt openen, houdt u één vinger op het scherm van het Cisco Webex Board en drukt u drie keer op de knop Start.

2

Tik op het ondersteuningsscherm op Media om de gespreksstatistieken te controleren.

Op het tabblad Media wordt alleen informatie weergegeven van de actieve spreker.

Camera werkt niet correct

In uw Webex Board kunt u controleren of uw camera goed werkt aan de hand van het cameravoorbeeld. Het cameravoorbeeld bevat de video die door uw camera wordt verzenden naar andere deelnemers aan de vergadering.

U kunt ook de diagnose van het Beste overzicht gebruiken. Met deze diagnose kunt u de volledige afbeelding bekijken zoals deze door de camerasensor voor het volledige frame wordt gezien. U kunt controleren of gezichten worden gedetecteerd en ook of het gebied dat door de camera wordt afgesneden is gefocust op een bepaalde spreker. Gezichten worden gedetecteerd met deze kleurgecodeerde vierkanten:

Tabel 1. Kleurgecodeerde vierkanten van Beste overzicht

Type

Beschrijving

Er wordt duidelijk een gezicht gedetecteerd.

Er wordt een gezicht gedetecteerd, maar niet duidelijk.

Kan geen gezicht detecteren.

Het rode vierkant wordt even weergegeven en verdwijnt vervolgens.

1

Houd één vinger op het scherm van het board en druk drie keer op de knop Start.

2

Tik op Hardwarediagnose.

3

Controleer of uw camera correct werkt:

  • Controleer het cameravoorbeeld om te zien of uw camera werkt.

  • Zet foutopsporing in Beste overzicht aan. Afzonderlijke gezichten in het cameravoorbeeld moeten worden aangegeven met kleurgecodeerde vierkanten.

    Gebruik de tabel met kleurgecodeerde vierkanten in Beste overzicht voor een beschrijving van de vierkanten. Als het Cameravoorbeeld rode vierkanten weergeeft, neemt u contact op met Cisco-ondersteuning. Raadpleeg Contact met ondersteuning.

Standaardinstellingen herstellen

Fabrieksinstellingen herstellen kan worden gebruikt om problemen met het Cisco Webex Board op te lossen. Deze actie wist alle gegevens en instellingen van het Cisco Webex Board permanent.


Wanneer u uw Webex Board terug zet op de standaardinstellingen, gaat uw huidige registratie verloren. Daarom hebt u een nieuwe activeringscode nodig om het apparaat te gebruiken. Terugzetten naar fabrieksinstellingen kan niet ongedaan worden gemaakt.


Als u de fabrieksinstellingen van uw Webex Board wilt herstellen, kunt u ook een aantal seconden in de resetopening op de volgende afbeelding drukken. Houd er rekening mee dat er geen bevestigingsbericht wordt gegeven en dat alle gegevens en instellingen permanent zijn gewist na de reset.

1

Als u het scherm met technische ondersteuning voor het board wilt openen, houdt u één vinger op het scherm van het board en drukt u drie keer op de knop Start.

2

Wanneer het scherm Technische ondersteuning wordt geopend, tikt u op Fabrieksinstellingen herstellen om uw apparaat op de standaardinstellingen terug te zetten.