Met het menu instellingen van de kamer vindt u informatie over:

  • Mediastatistieken

  • Netwerkdiagnoses

  • Status van Cisco Webex Services

  • Problemen en logboekregistratie

Meer informatie over contact opnemen met Cisco-ondersteuning vindt u in Contact opnemen met ondersteuning.

Het menu instellingen openen en basis gegevens zoeken

Het menu instellingen van de kamer is de locatie voor het zoeken van basis details zoals het kaart model of de RoomOS-versie die wordt gebruikt.

1

U kunt het menu instellingen openen door vanaf de rechter kant van het scherm te vegen of door op de knop. Tik vervolgens op Apparaatinstellingen.

2

Tik op Over dit apparaat voor informatie over boardmodel, serienummer en softwareversie.

Netwerk verbindingen controleren

In het scherm van de netwerk verbinding worden de gegevens van de ethernet-of Wi-Fi instellingen van uw bord weer gegeven.

1

Open het menu instellingen van uw bord.

2

Blader naar en tik op netwerk verbinding.

Services controleren

Controleer het scherm problemen en diagnostiek om na te gaan of basis services werken.

Om de huidige status van Cisco Webex te controleren en na te gaan of er lopende problemen zijn, gaat u naar https://status.webex.com.

1

Open het menu instellingen van uw bord.

2

Tik op Problemen en diagnostiek.

3

Controleer de Webex verbindings gegevens en voer een Webex connectiviteits test uit.

4

Als er geen groene vinkjes naast een van deze items worden weer gegeven, werken Services niet goed. Als dat zo is, neemt u contact op met Cisco-ondersteuning. Zie Contact met ondersteuning.

Logbestanden uploaden

In het scherm problemen en diagnostiek kunt u logbestanden uploaden naar de Cisco Webex Cloud, indien dit wordt gevraagd door uw Cisco TAC engineer. Deze logboeken kunnen worden gebruikt om een diagnose te stellen voor problemen op uw apparaat en om ze op te lossen. U kunt ook uitgebreide registratie inschakelen. Bij uitgebreide registratie wordt de informatie verzameld die nuttig is bij kwaliteitsproblemen met media die optreden in gesprekken of draadloze presentaties.

U kunt ook de Webex connection-gegevens controleren en een Webex connectiviteits test uitvoeren.

1

Open het menu instellingen van uw bord.

2

Tik op Problemen en diagnostiek.

Als er een probleem is met ultrasone storingen, wordt een waarschuwing weergegeven boven aan het scherm Problemen en diagnostiek. Ultrasone storingen treden op wanneer een ander apparaat in de ruimte een ander ultrasoon signaal genereert. Dit signaal kan het ultrasone geluid storen dat uw board uitstuurt om Cisco Webex-apps in de ruimte te detecteren.
3

Schakel Uitgebreide logboekregistratie in. De verzamelde gegevens worden samen met de andere logboeken opgeslagen en kunnen worden verzonden naar de Cisco Webex Cloud door middel van de volgende stap.

4

Tik op Logboeken verzenden om de logboeken van uw apparaat te uploaden naar de Cisco Webex Cloud.

5

Kopieer de logboek-id die wordt weergegeven wanneer de logboeken zijn geüpload. Geef deze aan uw beheerder of de TAC-technicus zodat de logboeken kunnen worden geïdentificeerd en gedownload.

Gespreks kwaliteit controleren

Als u problemen met de gespreks kwaliteit ondervindt, controleert u het Media scherm voor de statistische gegevens van de audio-en video stroom. Op basis van deze informatie kunt u zien of er sprake is van pakketverlies tijdens uw gesprekken.

1

Tijdens een gesprek opent u het menu instellingen van de kaart.

2

Tik op problemen en diagnostiek. Blader vervolgens naar en tik vervolgens op gespreks informatie.

3

In het Media scherm wordt alleen informatie weer gegeven voor de actieve luid spreker.

Camera werkt niet goed

U kunt controleren of de camera van uw kamer correct werkt met de selfview. Met de selfview kunt u de video bekijken die uw camera naar andere deel nemers aan de vergadering stuurt.

U kunt ook de diagnose van het Beste overzicht gebruiken. Met deze diagnostische gegevens wordt de volledige afbeelding weer gegeven zoals blijkt uit de camera sensor full frame. U kunt controleren of gezichten worden gedetecteerd en ook of het gebied dat door de camera wordt afgesneden is gefocust op een bepaalde spreker. Gezichten worden gedetecteerd met deze kleurgecodeerde vierkanten:

Tabel 1. Beste overzicht gekleurde vier kantjes

Type

Beschrijving

Er wordt duidelijk een gezicht gedetecteerd.

Er wordt een gezicht gedetecteerd, maar niet duidelijk.

Kan geen gezicht detecteren.

Het rode vierkant wordt even weergegeven en verdwijnt vervolgens.

1

Ga in het menu instellingen naar problemen en diagnostiek en schakel over naar SpeakerTrack diagnostiek .

2

Open de selfview en schakel de bovenstaande tabel met gekleurde velden in voor een beschrijving van de velden die u hier ziet.

Standaard instellingen herstellen

Als laatste redmiddel kunt u de kamer opnieuw instellen om problemen op te lossen. Met deze actie worden alle gegevens en instellingen van het bord permanent gewist.


Wanneer u de standaard instellingen van uw kaart terugstuurt, gaat uw huidige registratie verloren. Daarom hebt u een nieuwe activeringscode nodig om het apparaat te gebruiken. Terugzetten naar fabrieksinstellingen kan niet ongedaan worden gemaakt.


U kunt naast de onderstaande stappen ook de fabriek opnieuw instellen door op de pinhole opnieuw instellen te drukken. Er wordt geen bevestigings bericht en alle gegevens en instellingen worden permanent gewist na het opnieuw instellen.

1

Open het menu instellingen van de Board.

2

Blader naar beneden en tik op fabriek resetten.