U kunt uw gesprekken doorschakelen naar een andere bestemming door het telefoonnummer in de portal in te stellen.

Voordat u begint

 • De service directie-assistent moet eerst worden ingeschakeld door uw beheerder.

 • De directeur moet u toewijzen aan de hulpgroep.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de Calling-gebruikersportal naar Gespreksinstellingen > Aanvullende functies.

3

Ga naar het gedeelte Directie-assistent en schakel de schakelaar in.

4

Voer het telefoonnummer in waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld in het veld Telefoonnummer instellen en schakel het selectievakje Gefilterde gesprekken doorschakelen in.

5

Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het werkt? Bekijk deze videodemonstratie over het instellen van gesprekken doorschakelen voor uw directieassistent-gesprekken in de Calling-gebruikersportal.
U kunt zich aanmelden wanneer de leidinggevende uw hulp nodig heeft of u afmelden wanneer u niet nodig bent.

Voordat u begint

 • De service directie-assistent moet zijn ingeschakeld door uw beheerder.

 • De directeur moet u toewijzen aan de hulpgroep.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de Calling-gebruikersportal naar Gespreksinstellingen > Aanvullende functies.

3

Ga naar het gedeelte Directie-assistent en schakel de schakelaar in.

4

Als u zich wilt aanmelden voor een service van een directieassistent, schakelt u het selectievakje naast de directeur in de tabel Directeur in.

5

Klik op Opslaan.


 

U kunt zich aan- of afmelden voor de service van de directieassistent door de respectievelijke functietoegangscodes (FAC) in te voeren met het toetsenblok van de telefoon.

 • Opt-in (directie-assistent) - #65

 • Afmelden (directie-assistent) - #66

U kunt uw gesprekken doorschakelen naar een andere bestemming door het telefoonnummer in de portal in te stellen.

Voordat u begint

 • De service directie-assistent moet eerst worden ingeschakeld door uw beheerder.

 • De directeur moet u toewijzen aan de hulpgroep.

1

Meld u aan bij User Hub en klik op Instellingen > Bellen > Gespreksinstellingen.

2

Ga naar het gedeelte Directie-assistent en schakel de schakelaar in.

3

Voer het telefoonnummer in waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld in het veld Telefoonnummer instellen en schakel het selectievakje Gefilterde gesprekken doorschakelen in.

4

Klik op Opslaan.

U kunt zich aanmelden wanneer de leidinggevende uw hulp nodig heeft of u afmelden wanneer u niet nodig bent.

Voordat u begint

 • De service directie-assistent moet zijn ingeschakeld door uw beheerder.

 • De directeur moet u toewijzen aan de hulpgroep.

1

Meld u aan bij User Hub en klik op Instellingen > Bellen > Gespreksinstellingen.

2

Ga naar het gedeelte Directie-assistent en schakel de schakelaar in.

3

Als u zich wilt aanmelden bij een service van een directieassistent, schakelt u het selectievakje Opt-in in van de directeur in de tabel.

Als u zich wilt afmelden voor de service van de directieassistent, schakelt u het selectievakje Opt-in uit.

4

Klik op Opslaan.


 

U kunt zich aan- of afmelden voor de service van de directieassistent door de respectievelijke functietoegangscodes (FAC) in te voeren met het toetsenblok van de telefoon.

 • Opt-in (directie-assistent) - #65

 • Afmelden (directie-assistent) - #66