Før du starter

  • Executive Assistant-tjenesten må aktiveres av systemansvarlig i Kontrollhub.

  • Du må være tilordnet et overordnet utvalg via telebrukerportalen.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

til Anropsinnstillinger >Tilleggsfunksjoneri Brukerportal for anrop .

3

Rull til Executive Assistant.

4

Hvis du vil melde deg på en leders tjeneste, merker du av i boksen ved siden av lederen i Direktør-tabellen.

5

Klikk på Lagre.


 

Du kan melde deg på eller av executive assistant-tjenesten ved å skrive inn de respektive Funksjonstilgangskodene (FAC) med telefontastaturet.

  • Opt-in (administrerende assistent) - #65

  • Avmelding (eksekutivassistent) - #66