Przed rozpoczęciem

  • Usługę asystenta wykonawczego musi włączyć administrator w Centrum sterowania.

  • Musisz być przypisany do puli kadry kierowniczej przez Dzwonienie do portalu użytkownika.

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, iść do Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje.

3

Przewiń do Asystent wykonawczy.

4

Aby zgłosić się do usługi kierownika, zaznacz pole obok kierownika w Wykonawczy stół.

5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz włączyć lub wyłączyć usługę asystenta wykonawczego, wprowadzając odpowiednie kody dostępu do funkcji (FAC) za pomocą klawiatury telefonu.

  • Opt-in (asystent wykonawczy) – #65

  • Rezygnacja (asystent wykonawczy) — #66