Połączenia można przekierowywać do innego miejsca docelowego, ustawiając numer telefonu w portalu.

Przed rozpoczęciem

 • Usługa asystenta wykonawczego musi być najpierw włączona przez administratora.

 • Kierownik musi przypisać Cię do puli asystentów.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do Ustawienia połączenia > Dodatkowe funkcje.

3

Przejdź do sekcji Executive Assistant (Asystent kierownika) i włącz przełącznik.

4

Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia w polu Ustaw numer telefonu i zaznacz pole wyboru Przekieruj przefiltrowane połączenia .

5

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to zrobić? Obejrzyj tę prezentację wideo, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować prze połączeń dla połączeń asystenta kierownika w portalu użytkowników połączeń.
Możesz zdecydować się, gdy kierownik potrzebuje Twojej pomocy lub zrezygnować, gdy nie jesteś potrzebny.

Przed rozpoczęciem

 • Usługa asystenta wykonawczego musi być włączona przez administratora.

 • Kierownik musi przypisać Cię do puli asystentów.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do Ustawienia połączenia > Dodatkowe funkcje.

3

Przejdź do sekcji Executive Assistant (Asystent kierownika) i włącz przełącznik.

4

Aby skorzystać z usługi asystenta kierownika, zaznacz pole wyboru obok kierownika w tabeli Wykonawca.

5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz włączyć lub wyłączyć usługę asystenta kierownika, wprowadzając odpowiednie kody dostępu do funkcji (FAC) za pomocą klawiatury telefonu.

 • Opt-in (asystent wykonawczy) - #65

 • Opt-out (asystent wykonawczy) - #66

Połączenia można przekierowywać do innego miejsca docelowego, ustawiając numer telefonu w portalu.

Przed rozpoczęciem

 • Usługa asystenta wykonawczego musi być najpierw włączona przez administratora.

 • Kierownik musi przypisać Cię do puli asystentów.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive Assistant (Asystent kierownika) i włącz przełącznik.

3

Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia w polu Ustaw numer telefonu i zaznacz pole wyboru Przekieruj przefiltrowane połączenia .

4

Kliknij opcję Zapisz.

Możesz zdecydować się, gdy kierownik potrzebuje Twojej pomocy lub zrezygnować, gdy nie jesteś potrzebny.

Przed rozpoczęciem

 • Usługa asystenta wykonawczego musi być włączona przez administratora.

 • Kierownik musi przypisać Cię do puli asystentów.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive Assistant (Asystent kierownika) i włącz przełącznik.

3

Aby skorzystać z usługi asystenta kierownika, zaznacz pole wyboru Opt-in (Opt-in) kierownika w tabeli.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi asystenta kierownika, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyrażenie zgody .

4

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz włączyć lub wyłączyć usługę asystenta kierownika, wprowadzając odpowiednie kody dostępu do funkcji (FAC) za pomocą klawiatury telefonu.

 • Opt-in (asystent wykonawczy) - #65

 • Opt-out (asystent wykonawczy) - #66