Přesměrovat hovory asistenta vedení

Hovory můžete přesměrovat do jiného cíle nastavením telefonního čísla na portálu.

Než začnete

  • Službu asistenta vedení musí nejprve povolit správce.

  • Vedení vás musí přiřadit ke svému asistentskému fondu.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Asistent vedení a zapněte přepínač.

3

Do pole Nastavit telefonní číslo zadejte telefonní číslo, na které mají být přesměrovány hovory, a zaškrtněte políčko Přesměrovat filtrované hovory.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Přihlášení nebo odhlášení od služby asistenta vedení

Můžete se buď přihlásit, když vedení potřebuje vaši pomoc, nebo opt-out, když nejste potřeba.

Než začnete

  • Službu asistenta vedení musí povolit správce.

  • Vedení vás musí přiřadit ke svému asistentskému fondu.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Asistent vedení a zapněte přepínač.

3

Chcete-li se přihlásit ke službě asistenta vedení, zaškrtněte políčko Přihlášení člena vedení v tabulce.

Pokud chcete odhlásit službu asistenta vedení, zrušte zaškrtnutí políčka Přihlášení.

4

Klikněte na možnost Uložit.


 

Službu výkonného asistenta můžete odhlásit zadáním příslušných přístupových kódů funkcí (FAC) pomocí klávesnice telefonu.

  • Opt-in (výkonný asistent) - #65

  • Opt-out (výkonný asistent) - #66