Als host van een Webex-trainingssessie kunt u met uw deelnemers communiceren door enquêtes te houden, inhoud te delen of naar feedback te vragen om na te gaan of ze uw presentatie begrijpen.

Enquêtes houden

U kunt een enquête gebruiken om tijdens een trainingssessie feedback te krijgen van uw deelnemers.

Als u de sessiehost bent, bent u ook standaard de enquêtebeheerder. Als host kunt u voor of na aanvang van de sessie elke deelnemer aanwijzen als de enquêtebeheerder. Dit kan nuttig zijn als u de verantwoordelijkheid van het enquêteren aan iemand anders wilt delegeren of als u een vergadering moet verlaten.

U kunt voorafgaand aan uw trainingssessie een enquête maken. Uw deelnemers zullen het waarderen als u dit van tevoren doet, omdat ze tijdens de sessie dan niet hoeven te wachten tot u een enquête hebt gemaakt. Als u de Webex enquêtevragenlijst editor wilt downloaden, meldt u zich aan bij uw Webex account en selecteert u WebEx training > Ondersteuning > Downloads > WebEx vragen lijst-editor.

Inhoud delen

Tijdens de sessie kunt u inhoud delen via het menu Delen en via Meer opties voor delen op de pagina Snel starten.

Mijn bureaublad

U kunt alles op uw computerscherm delen met uw deelnemers. Als u meerdere beeldschermen op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het beeldscherm dat u wilt delen.

Bestand (inclusief video)

U kunt een of meerdere bestanden delen met deelnemers. Als u een bestand wilt delen, gaat u naar delen > Bestand (inclusief video)en selecteer het bestand dat u wilt delen met uw deel nemers.

Toepassing

U kunt toepassingen op uw computer delen met deelnemers.

Als u een toepassing wilt delen, gaat u naar delen > Toepassing en selecteer de toepassing die u wilt delen. Als de te delen toepassing niet is geopend, gaat u naar Andere toepassing om deze te selecteren.

Deel geen toepassingen die op verschillende beeldschermen worden weergegeven als u meerdere beeldschermen hebt aangesloten op uw systeem.

Whiteboard

U kunt een nieuw whiteboard openen om aantekeningen te maken of afbeeldingen te tekenen via de notitietools.

Webbrowser

U kunt uw webbrowser delen met uw deelnemers. Er wordt een nieuw tabblad geopend in uw standaardbrowser en u beheert wat er wordt weergegeven als u op internet navigeert en uw deelnemers u volgen.

Multimedia

U kunt webpagina's en multimedia-inhoud delen en uw deelnemers kunnen hier individueel door navigeren.

Externe computer

Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u een externe computer beheren tijdens uw trainingssessie. Selecteer een computer en klik op Verbinding maken. U hebt alleen toegang tot een externe computer als de Access Anywhere-agent op uw computer is geïnstalleerd.

Mijn sessievenster

U kunt het venster van uw trainingssessie delen met uw deelnemers. Deelnemers krijgen alleen het Webex-venster op uw computer te zien.

Rechten toewijzen

U kunt aantekeningen toevoegen aan bestanden en whiteboards die u tijdens een sessie deelt. Als u uw panelleden en deelnemers de rechten ervoor toewijst, kunnen zij de teksttools en grafische tools gebruiken om items te markeren, aantekeningen toe te voegen en basisafbeeldingen te maken.

Het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken

U kunt het deelvenster Vraag en antwoord gebruiken om op een georganiseerde manier vragen van uw deelnemers te beantwoorden. U kunt vragen toewijzen aan specifieke panelleden, vragen privé beantwoorden, prioriteiten stellen en vragen uitstellen of negeren.

Deelsessie

U kunt een deelsessie gebruiken om uw deelnemers te verdelen in kleinere groepen waar ze kunnen nadenken en samenwerken buiten de primaire trainingssessie. Als u wilt communiceren met deelnemers terwijl een deelsessie gaande is, kunt u een Bericht uitzenden verzenden naar alle deelnemers van de deelsessie. U kunt op elk gewenst moment Allen vragen om terug te gaan selecteren in het menu Deelsessie om uw deelnemers te vragen om terug te keren naar de primaire trainingssessie.

Communicatie van deelnemers aanmoedigen

Uw deelnemers kunnen op allerlei manieren met u communiceren. Het is verstandig uw deelnemers aan te moedigen met u te communiceren. Goede feedback is belangrijk.

Feedbacktools

Als u een eenvoudig antwoord wilt, kunt u de feedbacktools gebruiken. Uw deelnemer kan een van de feedbacktools boven in het deelvenster Chatten selecteren.

Nadat een deelnemer zijn of haar feedback heeft geselecteerd, ziet u de resultaten naast de naam van de deelnemer in het deelvenster van de deelnemer. U kunt ook de resultaten voor de vragen 'Ja' en 'Nee' in het venster Feedbackresultaten bekijken. Als host wist u de feedbackresultaten.

Gebruikmaken van Chatten of Hand opsteken

Tijdens een trainingssessie kunnen uw deelnemers het chatvenster gebruiken om te chatten met u, de panelleden of andere deelnemers (als u ze daarvoor toestemming geeft).

Uw deelnemers kunnen ook gebruikmaken van de knop Hand opsteken in het deelvenster Deelnemers om aan te geven dat ze een vraag of antwoord voor u hebben. Voorbeeld: 'Steek uw hand op als u aan de trainingssessie van afgelopen maand hebt deelgenomen'.

Aandacht bijhouden

U kunt klikken op Aandacht van deelnemers controleren om te zien wie oplet tijdens uw training. Oplettend geeft aan dat de deelnemer uw presentatie bekijkt. Onoplettend geeft aan dat de deelnemer naar een andere toepassing op de computer kijkt.