Hvis du er vert for en Webex-opplæringsøkt, kan du kommunisere med deltakerne via avstemninger, deling av innhold eller be om tilbakemelding for å sikre at de forstår presentasjonen.

Bruke avstemninger

Du kan bruke en avstemning til å få tilbakemelding fra deltakerne under en opplæringsøkt.

Hvis du er øktvert, er du også avstemningsadministrator som standard. Som vert kan du gjøre en hvilken som helst deltaker til avstemningsadministrator før eller etter at økten begynner. Dette kan være nyttig når du vil delegere ansvaret for avstemming til noen andre, eller når du forlater et møte.

Du kan opprette en avstemning før opplæringsøkten. Deltakerne setter pris på at du gjorde dette på forhånd, siden de da ikke trenger å vente på at du skal opprette en avstemning i løpet av økten. Hvis du vil laste ned redigeringsprogram for Webex-spørreskjema for avstemning, logger du på Webex-kontoen og velger Webex Training > Støtte > Nedlastninger > Redigeringsprogram for Webex-spørreskjema for avstemning.

Deler innhold

Du kan dele innhold i løpet av økten fra Del-menyen og fra Flere delingsalternativerHurtigstart-siden.

Mitt skrivebord

Du kan dele alt på dataskjermen med deltakerne. Hvis du har flere skjermer koblet til datamaskinen, velger du bare skjermen du vil dele.

Fil (inkludert video)

Du kan dele én eller flere filer med deltakere. Hvis du vil dele en fil, går du til Del > Fil (inkludert video), og velger filen du vil dele med deltakerne.

Applikasjon

Du kan dele programmer på datamaskinen med deltakere.

Hvis du vil dele et program, går du til Del > Program, og velger programmet du vil dele. Når programmet du vil dele ikke er åpent, går du til Annet program for å velge det.

Hvis du har flere skjermer koblet til systemet, kan du ikke dele programmer som vises på forskjellige skjermer.

Tavle

Du kan åpne en ny tavle for å skrive notater eller tegne bilder ved hjelp av merknadsverktøy.

Nettleser

Du kan dele nettleseren med deltakerne. En ny fane åpnes i standardnettleseren, og du kontrollerer hva som vises når deltakerne følger med på hva du gjør på skjermen.

Multimedia

Du kan dele nettsider og multimedieinnhold som deltakerne kan bruke uavhengig av hverandre.

Ekstern datamaskin

Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du kontrollere en ekstern datamaskin under opplæringsøkten. Velg en datamaskin, og klikk på Koble til. Du får ikke tilgang til en ekstern datamaskin med mindre du har Access Anywhere-agenten på datamaskinen.

Min økt-vindu

Du kan dele opplæringsøkt-vinduet med deltakerne. Deltakere ser kun Webex-vinduet på datamaskinen.

Tilordne rettigheter

Du kan kommentere i filene og tavlene du deler under en økt. Hvis du tilordner rettigheter til paneldeltakerne og deltakerne, kan de bruke tekst- og grafikkverktøyene til å utheve, legge til notater og opprette grunnleggende bilder.

Bruke Spørsmål og svar-panelet

Du kan bruke Spørsmål og svar-panelet til å svare på spørsmål fra deltakerne på en organisert måte. Du kan tilordne spørsmål til bestemte paneldeltakere, svare privat, angi en prioritet og utsette eller avvise spørsmål.

Separatøkt

Du kan bruke en separatøkt til å plassere deltakerne i mindre grupper hvor de kan ha idédugnad og samarbeide utenfor opplæringsøkten. Hvis du vil kommunisere med deltakere under en aktiv separatøkt, kan du sende en kringkastingsmelding som sendes til alle deltakerne. Du kan når som helst velge Be alle om å gå tilbake fra Separatøkt-menyen for å be deltakerne om å komme tilbake til opplæringsøkten.

Oppmuntre til deltakerkommunikasjon

Deltakerne kan kommunisere med deg på mange måter. Det er lurt å oppmuntre deltakerne til å kommunisere med deg. Gode tilbakemeldinger er viktig.

Tilbakemeldingsverktøy

Når du trenger et enkelt svar, kan du bruke tilbakemeldingsverktøyene. Deltakeren kan velge ett av tilbakemeldingsverktøyene over chattepanelet.

Når en deltaker har valgt en tilbakemelding, ser du resultatene ved siden av navnet på deltakeren i deltakerpanelet. Du kan også se resultatene for «Ja»- og «Nei»-meldingene i Tilbakemeldingsresultater-vinduet. Som vert fjerner du tilbakemeldingsresultatene.

Bruke Chat eller Rekk opp hånden

Deltakerne kan bruke chattevinduet til å chatte med deg, paneldeltakerne eller andre deltakere (hvis du gir dem tillatelse) under en opplæringsøkt.

Deltakerne kan også bruke knappen Rekk opp hånden i deltakerpanelet til å signalisere et spørsmål eller svare deg. For eksempel: «Rekk opp hånden hvis du deltok på forrige måneds opplæringsøkt».

Spore oppmerksomhet

Du kan klikke på Sjekk deltakernes oppmerksomhet for å se hvem som følger med på opplæringen din. Oppmerksom viser at deltakeren ser på presentasjonen. Uoppmerksom viser at deltakeren ser på et annet program på datamaskinen.