• Juridische wacht stand is onderdeel van het Pro-pakket Cisco Webex Control Hub. Zie Pro-pakket voor meerCisco Webex Control Hub.

 • Alleen een nalevingsmedewerker kan een zaak in juridische wacht zetten om de gegevens te behouden. Een gebruiker moet de rol van nalevingsmedewerker toegewezen krijgen voordat hij of zij toegang heeft tot de juridische wacht in Control Hub. Voor meer informatie over de rol van nalevingsmedewerker, zie Klantaccountrollen toewijzen in Cisco Webex Control Hub

 • Als nalevingsmedewerker kunt u gebruikers in uw organisatie alleen in de juridische wacht zetten en alleen inhoud voor Webex-app-ruimten en vergaderingen die eigendom zijn van uw organisatie, in de juridische wacht worden gezet.

 • Als de juridische zaak actief is, worden alle ruimten en vergaderingen met gebruikers die aan de juridische zaak zijn gekoppeld, behouden. Inhoud in ruimten en vergaderingsinhoud waar deze gebruikers bij horen blijft behouden. Dit omvat ruimten die de gebruiker verlaat, nieuwe ruimten die ze bijwonen of maken, of zelfs als de gebruiker nooit inhoud in de ruimte heeft geplaatst, en opnamen, transcripties en hoogtepunten van de vergaderingen die de gebruiker heeft bijgewoond. Inhoud wordt ook behouden nadat een gebruiker de organisatie heeft verlaat.

  Het type inhoud dat wordt behouden, omvat:

  • Ruimte-inhoud: berichten, bestanden en whiteboardinhoud.

  • Inhoud van vergaderingen: opnamen, transcripties en hoogtepunten.

 • Wanneer de zaak wordt vrijgegeven, wordt er geen informatie over die zaak bewaard.


 • We brengen stapsgewijs beheer van juridische wacht uit voor organisaties die één Meetings-site beheren vanuit Control Hub.

 • Als uw organisatie meerdere Meetings-sites heeft en u juridische wachtstand wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met de Cisco-ondersteuning voor ondersteuning.

 • Control Hub ondersteunt geen juridische wacht-informatie over vergaderingen in Webex voor overheidsorganisaties.

Een zaak maken voor juridische wacht stand

Als nalevingsmedewerker kunt u een zaak in de juridische wacht zetten en ervoor zorgen dat de gegevens van de gebruiker worden bewaard voor juridische procedures.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Problemen oplossen > status > eDiscovery weergeven

2

Selecteer Juridische zaken en klik op Zaak maken.

3

Voer een Naam en eventueel een Beschrijvingin.

4

Download de CSV-sjabloon en voeg de e-mailadressen van gebruikers toe voor de bewaarders in het CSV-bestand.

5

Klik op Bladeren en kies het CSV-bestand dat u hebt gemaakt.

6

Klik op Opslaan.

Een zaak vrijgeven voor juridische wacht stand

Als nalevingsmedewerker kunt u nadat de juridische juridische procedures zijn voltooid, een juridische zaak vrijgeven. Wanneer de zaak wordt vrijgegeven, worden alle gegevens die door de zaak zijn bewaard, vrijgegeven of verwijderd op basis van het bewaarbeleid van uw organisatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Problemen oplossen > status > eDiscovery weergeven

2

Selecteer Juridische zaken en klik vervolgens op de zaak die u wilt vrijgeven.

3

Klik op Versie en klik op Ja.

Een zaak voor juridische wacht stand verwijderen

Als nalevingsmedewerker kunt u een juridische zaak verwijderen als u de zaak als fout hebt gemaakt. Wanneer de zaak wordt verwijderd, worden alle gegevens die door de zaak zijn bewaard, vrijgegeven of verwijderd op basis van het bewaarbeleid van uw organisatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Problemen oplossen > status > eDiscovery weergeven

2

Selecteer Juridische zaken en klik vervolgens op de zaak die u wilt verwijderen.

3

Klik op Verwijderen en klik op Doorgaan.