• Rättsliga åtgärder är en del av Pro Pack för Cisco Webex Control Hub. Mer information finns i Pro-paketet för Cisco Webex Control Hub.

 • Endast en efterlevnadsansvarig kan skapa ett ämne i rättslig kvar för att behålla data. En användare måste tilldelas rollen efterlevnadsansvarig innan de kan komma åt den juridiska åtkomsten i Control Hub. Mer information om rollen efterlevnadsansvarig finns i Tilldela roller för kundkonto i Cisco Webex Control Hub

 • Som efterlevnadsansvarig kan du endast placera användare i din organisation i rättslig status och endast innehåll för Webex-apputrymmen och möten som ägs av din organisation placeras i det juridiska utrymmet.

 • När det juridiska ämnet är aktivt, sparas alla utrymmen och möten med användare som är knutna till det juridiska ämnet. Innehåll i utrymmen och mötesinnehåll som dessa användare tillhör bevaras, vilket inbegriper utrymmen som användaren lämnar, nya utrymmen som de ansluter till eller skapar, eller även om användaren aldrig har publicerat något innehåll i utrymmet, samt inspelningar, transkänder och höjdpunkter i möten som användaren deltog i. Innehåll behålls även när en användare har lämnat organisationen.

  Typen av innehåll som behålls inkluderar:

  • Innehåll på platsen – meddelanden, filer och whiteboardinnehåll.

  • Mötesinnehåll – Inspelningar, transkriptioner och höjdpunkter.

 • När ämnet frisläpps behålls ingen information relaterad till ämnet.


 • Vi rullar smidigt ut Legal Hold management för organisationer som hanterar en enda möteswebbplats från Control Hub.

 • Om din organisation har flera -möteswebbplatser och du vill använda Legal Hold bör du kontakta Cisco-supporten för hjälp.

 • Control Hub har inte stöd för innehåll om rättslig hold för möten i Webex för myndigheter.

Skapa ett ämne för rättslig kvark?ning

Som efterlevnadsansvarig kan du skapa ett ärende under rättslig kontroll och säkerställa att användardata bevaras i rättstvister.

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com går du till Felsökning > status >Visa eDiscovery

2

Välj Juridiska ämnen och klicka sedan på Skapa ämne.

3

Ange ett namn och, om du vill, en Beskrivning.

4

Hämta CSV-mallen och lägg till användarnas e-postadresser för depårna i CSV-filen.

5

Klicka på Bläddra och välj den CSV-fil som du har skapat.

6

Klicka på Spara.

Frige ett ämne för rättslig kvark?ning

Som efterlevnadsansvarig kan du ge ut ett juridiskt ärende när rättstvisterna är klara. När ämnet frisläpps frisläpps alla data som behålls av ämnet eller tas bort baserat på din organisations lagringspolicy.

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com går du till Felsökning > status >Visa eDiscovery

2

Välj Juridiska ämnen och klicka sedan på det ämne du vill ge ut.

3

Klicka på Version och sedan på Ja.

Ta bort ett ämne för rättslig kvark?ning

Som efterlevnadsansvarig kan du ta bort ett juridiskt ämne om du har skapat ämnet av misstag. När ämnet tas bort släpps alla data som behålls av ämnet eller tas bort baserat på din organisations lagringspolicy.

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com går du till Felsökning > status >Visa eDiscovery

2

Välj Juridiska ämnen och klicka sedan på det ämne du vill ta bort.

3

Klicka på Ta bort och klicka på Fortsätt.