Assistenten toewijzen aan de groep van uw assistent

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportal naar Gespreksinstellingen > extra functies .

3

Zoek onder Leidinggevende de gebruikers die u aan de assistent wilttoevoegen.

4

Klik op Opslaan.

Gesprekken filteren die naar uw assistent worden verzonden

Met de optie gesprek filteren kunt u bepalen welke gesprekken naar uw assistent moeten gaan.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportal naar Gespreksinstellingen > extra functies .

3

Schakel bij Leidinggevende de schakelaar gesprek filteren in.

4

Kies een van de volgende opties:

 • Alle gesprekken
 • Alle interne gesprekken
 • Alle externe gesprekken
 • Aangepastegespreksfilters: kies deze optie om ervoor te zorgen dat alleen specifieke gesprekken worden doorgestuurd naar uw leidinggevende assistent. Als deze optie is geselecteerd, klikt u op Nieuwe filter toevoegen om een aangepast oproepfilter te ontwikkelen.
5

Klik op Opslaan.


 

U kunt de optie voor het filteren van de oproep activeren of deactiveren met uw bureautelefoon. Gebruik de volgende Functietoegangscodes (FAC), zoals codes die kunnen worden ingevoerd via het toetsenblok van de telefoon om bepaalde functies te beheren, om de opties voor het filteren van oproepen die u hebt ingesteld in de portal voor bellende gebruikers te activeren of te deactiveren.

 • Gesprek filteren activeren (leidinggevende) - #61

 • Gesprek filteren deactiveren (leidinggevende) - #62

Gespreksmeldingen inschakelen op extra locaties

U kunt ervoor kiezen om extra locaties te waarschuwen met behulp van de leidinggevende service. U kunt er ook voor kiezen om een belwaarschuwing toe te voegen aan deze waarschuwingen.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportal naar Gespreksinstellingen > extra functies .

3

Schakel onder Leidinggevende de locatie in om te schakelen tussen de belknop.

4

Kies het Type waarschuwing in het vervolgkeuzemenu:

 • Stil

 • Korte beltoon

5

Kies welke locaties u wilt waarschuwen:

 • Anywhere-locatie - Het telefoonnummer dat is opgegeven in uw Office Anywhere-instellingen.

 • Mobiele locatie- Het telefoonnummer dat is opgegeven in uw mobiliteitsinstellingen.

 • Weergavelocaties voorgedeelde gespreken: de apparaten waarop de weergave van gedeelde gespreken wordt geconfigureerd.

6

Klik op Opslaan.

Belopties, rolloveropties en presentatie beller-id instellen

Met de waarschuwingsfunctie kunt u belopties configureren voor binnenkomende gesprekken, rollover-opties en presentatie van de beller-id.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportal naar Gespreksinstellingen > extra functies .

3

Kies onder > de waarschuwingsmodus een van de volgende opties:

 • Gelijktijdig:alle assistenttelefoons tegelijkertijd bellen.
 • Opeenvolgende: bel de assistenttelefoons in de volgordewaarin deze worden weergegeven in de assistenttabel.
4

Kies hoe gesprekken worden verwerkt als niemand deze beantwoordt:

 • Verzenden naar voicemail
 • Doorsturen
 • Niets doen
5

Kies de naam en het nummer van de beller-id die u op de telefoon van de assistent wilt weer geven voor inkomende gesprekken vanaf uw lijn.

6

Klik op Opslaan.