Yardımcı Havuzunıza Yardımcılar Atama

1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Çağrı Kullanıcı Portalında, Çağrı Ayarları ve Diğer Özellikler > gidin.

3

Yönetici altında, yardımcı havuzunıza eklemek için kullanıcıları arayabilir ve seçin.

4

Kaydet’e tıklayın.

Yardımcınıza Gönderilen Çağrıları Filtreleme

Çağrı filtreleme seçeneğiyle, hangi çağrıların yardımcınıza gideceklerine karar veabilirsiniz.

1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Çağrı Kullanıcı Portalında, Çağrı Ayarları ve Diğer Özellikler > gidin.

3

Yönetici altındaÇağrı Filtrelemeyi aç/kapat.

4

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Tüm Çağrılar
 • Tüm Dahili Çağrılar
 • Tüm Harici Çağrılar
 • Özel Çağrı Filtreleri—Yalnızca belirli çağrıların yönetici yardımcınıza yönlendirilmesi için bu seçeneği belirleyin. Seçilirse, özel bir çağrı filtresi geliştirmek için Yeni Filtre Ekle'ye tıklayın.
5

Kaydet’e tıklayın.


 

Kullanıcı hesabınızı kullanarak çağrı filtreleme seçeneğini etkinleştirebilirsiniz veya devre dışı masa telefonu. Arama Kullanıcı Portalında ayar girdiğiniz çağrı filtreleme seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki Özellik Erişim Kodlarını (FAC) (belirli özellikleri kontrol etmek için telefon tuş takımı üzerinden girilebilir) kullanın.

 • Çağrı filtrelemeyi etkinleştir (yönetici) - #61

 • Çağrı filtrelemeyi devre dışı bırak (üst düzey) - #62

Ek Konumlara Çağrı Bildirimlerini Etkinleştirme

Yönetici hizmetini kullanarak ek konumlar uyarılabilirsiniz. Bu uyarılara bir zil tonları eklemeyi de seçebilirsiniz.

1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Çağrı Kullanıcı Portalında, Çağrı Ayarları ve Diğer Özellikler > gidin.

3

Üst Düzeyaltında, zil sesi açmak için Konum'ı seçin.

4

Açılır menüden Uyarı Türü'yü seçin:

 • Sessiz

 • Çalma Sıçraması

5

Uyarık istediğiniz konumları seçin:

 • Anywhere konumu- Office Anywhere ayarlarınıza belirtilen telefon numarası.

 • Mobil konum— Mobil kullanım ayarlarınıza belirtilen telefon numarası.

 • Paylaşılan çağrı görünümü konumları- Paylaşılan çağrı görünümünün yapılandırıldı olduğu cihazlar.

6

Kaydet’e tıklayın.

Zil Sesi Seçeneklerini, Rollover Seçeneklerini ve Sunum arayan kimliği Ayarlama

Uyarı özelliğiyle, gelen çağrılar, rollover seçenekleri ve arayan kimliği sunumu için zil sesi seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

1

https://settings.webex.com öğesine gidip Webex Calling'i seçin.

2

Çağrı Kullanıcı Portalında, Çağrı Ayarları ve Diğer Özellikler > gidin.

3

Yönetici > Uyarı Modu altında, aşağıdakilerden birini seçin:

 • Eşzamanlı- Aynı anda tüm yardımcı telefonları çaldırın.
 • Sıralı— Yardımcı masalarında görünecekleri sırayla yardımcı telefonlarını çaldırın.
4

Hiç kimse cevap vermiyorsa çağrıların nasıl işle olduğunu seçin:

 • Sesli Mesaja Gönder
 • İlet
 • Hiçbir şey yapma
5

Hattından gelen çağrılar için yardımcının telefonunda göstermek istediğiniz arayan kimlik adını ve numarayı seçin.

6

Kaydet’e tıklayın.