Vragen over licentiesjablonen

Waarom moet ik geautomatiseerde licentietoewijzing gebruiken?

 • Verleen nieuwe gebruikers automatisch de juiste licenties om hun services te gebruiken.

 • Voorkom dat de handmatige methode voor het toewijzen van licenties langzaam is.

Groepssjablonen of organisatiesjabloon?

Kan ik een licentiesjabloon configureren voor de hele organisatie?

Ja, u kunt een licentiesjabloon configureren voor de hele organisatie.

Kan ik licentiesjablonen configureren voor specifieke groepen in mijn organisatie?

Ja, u kunt licentiesjablonen configureren voor specifieke groepen binnen de organisatie.

Voor deze functie moet u uw groepen uit AD synchroniseren met Webex. Zie Cisco Directoryconnector.

Kan ik beide typen sjabloon samen gebruiken?

Nee, u kunt slechts één van deze opties actief hebben in uw organisatie, maar u kunt uw beslissing op elk moment wijzigen.

Schermafbeelding van de pagina Licenties in Control Hub, met de optie voor het kiezen van de licentietoewijzingsmodus.

Wat gebeurt er wanneer ik het bereik wijzig van op organisatie gebaseerde sjabloon naar op groepen gebaseerde sjablonen?

Als u het bereik wijzigt van groepen naar op organisatie gebaseerde toewijzing (of andersom), verwijdert Webex de bestaande licentiesjablonen. Vervolgens definieert u een nieuwe sjabloon (of sjablonen) om vanaf dat moment automatisch licenties aan nieuwe gebruikers toe te wijzen.

Wie krijgt licenties van de organisatiesjabloon?

Als u ervoor kiest een licentiesjabloon toe te passen op uw hele organisatie, ontvangen alle nieuwe gebruikers de toegewezen services.

Wie krijgt licenties van de groepssjablonen?
Als u ervoor kiest licentiesjablonen toe te passen op groepen, ontvangen nieuwe gebruikers in deze AD-groepen de toegewezen services van de groep.

Hoe werken licentiesjablonen?

Kan ik licenties wijzigen voor bestaande gebruikers?
Ja, u kunt de licenties van een gebruiker altijd handmatig overschrijven.
Kan ik sjablonen gebruiken om services voor bestaande gebruikers toe te wijzen of te verwijderen?
№. Dit heeft geen invloed op gebruikers die al bij de organisatie of groepen binnen de organisatie zijn, wanneer u de licentiesjabloon/-s toe passen of wijzigt.
Wat gebeurt er wanneer ik een sjabloon voor licentietoewijzing wijzig?

Wanneer u een service uit een sjabloon verwijdert of de sjabloon verwijdert, behouden de gebruikers aan wie de sjabloon oorspronkelijk een licentie had verleend, alle services die oorspronkelijk aan hen waren toegewezen.

De service die u hebt verwijderd is niet beschikbaar voor nieuwe gebruikers die in licentie zijn verleend door een gewijzigd sjabloon. Als u de hele sjabloon hebt verwijderd, ontvangen nieuwe gebruikers niet automatisch een licentie.

Kunnen geneste groepen de licentiesjabloon overnemen van de bovenliggende groep?

Nee. In een groepssjabloon worden alleen licenties toegewezen aan nieuwe gebruikers die directe leden zijn van de groep in Active Directory. Gebruikers in geneste groepen krijgen geen licenties uit de sjabloon van de bovenliggende groep.

Hoe heeft het verplaatsen van gebruikers tussen AD-groepen invloed op hun licenties?

Wanneer u een gebruiker van de ene AD-groep naar een andere groep verplaatst, behoudt de gebruiker zijn of haar licenties uit de oorspronkelijke groep en vernieuwt deze de licenties uit de nieuwe groep (tenzij het om een dubbele toewijzing gaat).

De gebruiker bewaart licenties uit de sjabloon van de oorspronkelijke groep, ook als de gebruiker de groep verlaat of u vervolgens services uit die sjabloon verwijdert.

Wat moet ik doen als een gebruiker zich in twee of meer AD-groepen met licentiesjablonen bevat?

Als een gebruiker zich in meerdere AD-groepen bevat, krijgt de gebruiker licenties via de sjablonen die op al zijn groepen zijn toegepast (tenzij er een dubbele toewijzing zou zijn).


Een uitzondering hierop zijn automatische licentiesjablonen die hosts en deelnemers toewijzen aan een Meetings-site: Zorg ervoor dat u niet gebruikers in meerdere AD-groepen met sjablonen voor beide accounttypen toewijst, of dat u een niet-gedefinieerd gedrag krijgt.

Wat als gebruikers dezelfde licentie van beide groepen ontvangen? Gebruiken ze twee licenties?

Nee, gebruikers kunnen niet meer dan één keer dezelfde service toegewezen krijgen.

Er geldt een uitzondering op deze regel: Als u meerdere vergaderingssites hebt, kunt u gebruikers mogelijk meerdere vergaderingslicenties geven (een voor elke site).

Kan ik licentiesjablonen gebruiken om Webex Calling aan gebruikers toe te wijzen?

№. Automatische toewijzing van licentie wordt niet ondersteund voor Webex Calling. U kunt geen opties Webex Calling de licentiesjabloon.

Hoe zit het met Meetings-licenties in Control Hub?

Kan ik vergaderingslicenties toewijzen voor sites die worden beheerd in Control Hub?

Ja. Gebruikers die zijn gekoppeld Sitebeheer zijn onderhevig aan automatische licenties.

Als u dus op organisatie gebaseerde toewijzing hebt, ontvangen nieuw gekoppelde gebruikers automatisch de licenties die in de sjabloon zijn opgegeven als ze bij uw Control Hub-organisatie komen.

Wat gebeurt er als ik meerdere Meetings-sites heb?

Licenties zijn verschillend in verschillende vergaderingssites. Als u dus twee sites met verschillende AD-groepssjablonen voor elk hebt en u gebruikers van de ene AD-groep naar de andere verplaatst, is het resultaat dat deze gebruikers licenties krijgen voor beide vergaderingssites.

Kan ik de rol van deelnemer toewijzen met de licentiesjabloon?

Ja. Als er in uw sjabloon een Vergaderingslicentie is gebruikt, krijgt u de optie Om de rol van deelnemer toe te wijzen met behulp van de licentiesjabloon.

De wizard licentietoewijzing, met de optie om te selecteren tussen de hostrol en de rol van deelnemer

Hoe wijst Webex licenties toe aan meerdere abonnementen?

U kunt licenties van meerdere abonnementen toepassen op dezelfde sjabloon. Dit kan het geval zijn als u oorspronkelijk een abonnement voor 100 chatlicenties opeendient en vervolgens een ander abonnement op 50 abonnementen indien meer van uw gebruikers Webex wilden.

In dergelijke gevallen wijst Webex de licenties toe van het oudste abonnement tot ze allemaal worden gebruikt. Vervolgens wordt het abonnement verplaatst naar het volgende oudste abonnement. U kunt de datums voor het maken van abonnementen zien in Control Hub.

Uw sjabloon voor licentietoewijzing is standaard van toepassing op uw hele organisatie. Als u uw Active Directory met Webex synchroniseert, kunt u in plaats daarvan groepengebaseerde licenties kiezen.

1

Meld u aan Control Hub.

2

Ga naar Organisatie-instellingen > toewijzing van licenties.

3

Selecteer uw bereik voor licentietoewijzing:

 • Beheer op basis van organisatie (standaard)
 • Groepsbeheer

De volgende stap

Als u hebt gekozen voor organisatiebeheer, klikt u op Instellen om de sjabloon voor licentietoewijzing voor de hele organisatie te maken. Zie Organisatiegebaseerde automatische licenties configureren voor nieuwe gebruikers.

Als u hebt gekozen voor beheer op basis van groepen, sla dan uw keuze op en configureer vervolgens sjablonen voor uw groepen. Zie Automatische licenties configureren voor nieuwe gebruikers in Active Directory groepen.

1

Meld u aan bij uw Control https://admin.webex.comHub-organisatie en ga naar de pagina Gebruikers.

2

Klik op Licenties in de rechterbovenhoek.

3

Selecteer Beheer op basis van organisatie en vervolgens Instellen.

4

Selecteer uit de beschikbare services (Bellen, Vergaderingen, Berichten).

Als u een Webex Meetings selecteert, heeft de wizard een andere pagina. Klik op Volgende om het accounttype te kiezen:

 • Host: Een nieuwe gebruiker die aan deze sjabloon is onderworpen, krijgt automatisch hostrechten en uw vergaderinglicentie wordt met één vermindert.
 • Deelnemer: Een nieuwe gebruiker die onder deze sjabloon valt, krijgt automatisch deelnemerrechten. Het aantal vergaderingen wordt niet lager.

 

Het accounttype deelnemer is niet beschikbaar voor gebruikers met de rol Webex-sitebeheerder. Als u deze gebruikers aan een deelnemeraccount wilt toewijzen, moet u hun beheerdersrechten voor die site Webex Meetings verwijderen.

5

Controleer de licenties in uw sjabloon en klik op Opslaan.

Uw licentiesjabloon wordt geactiveerd en er worden automatisch licenties toegewezen wanneer nieuwe gebruikers worden toegevoegd.

Wanneer u uw Webex-organisatie synchroniseert met Active Directory, krijgen alle nieuwe gebruikers de licenties die u in de sjabloon van die groep hebt geselecteerd.

Als u licenties toewijst aan een inactieve gebruiker vanuit een niet-geverifieerd domein, worden de licenties pas geactiveerd als de gebruiker zich voor de eerste keer meldt en actief wordt.

Als u domeinen hebt geverifieerd of geclaimd en wilt dat nieuwe gebruikers Webex-services gebruiken voordat u zich aanmeldt, moet u een single sign-on (SSO) configureren en geautomatiseerde e-mails onderdrukken voordat u gebruikers naar de Webex-cloud synchroniseert met de Cisco Directoryconnector.

Voordat u begint

Mogelijk moet u op groepen gebaseerde automatische licentiebeheer selecteren. Zie Licentiesjabloonbereik selecteren.

1

Meld u aan https://admin.webex.combij en ga naar Gebruikers > groepen .

2

Zoek en klik op de groep die u wilt beheren en zoek vervolgens het gedeelte Licentietoewijzing.

3

Klik op Instellen.

4

Selecteer een selectie uit de beschikbare services (Bellen, Vergaderingen, Berichten) om toe te wijzen aan de nieuwe gebruikers van deze groep.

Als u een Webex Meetings selecteert, heeft de wizard een andere pagina. Klik op Volgende om het accounttype te kiezen:

 • Host: Een nieuwe gebruiker die aan deze sjabloon is onderworpen, krijgt automatisch hostrechten en uw vergaderinglicentie wordt met één vermindert.
 • Deelnemer: Een nieuwe gebruiker die onder deze sjabloon valt, krijgt automatisch deelnemerrechten. Het aantal vergaderingen wordt niet lager.

 

Het accounttype deelnemer is niet beschikbaar voor gebruikers met de rol Webex-sitebeheerder. Als u deze gebruikers aan een deelnemeraccount wilt toewijzen, moet u hun beheerdersrechten voor die site Webex Meetings verwijderen.

5

Klik op Opslaan.

Uw licentiesjabloon is geactiveerd. De gekoppelde services worden automatisch toegewezen aan nieuwe gebruikers in deze groep wanneer ze actief worden.
Als u de licenties wilt wijzigen die aan een sjabloon zijn toegewezen, volgt u dezelfde stappen voor een organisatiesjabloon of voor een groepssjabloon; er is nog een ander pad om naar de wizard Licentietoewijzing te gaan.

1

Meld u aan bij uw organisatie via https://admin.webex.comen open de pagina Gebruikers.

2

Ga naar de sjabloon voor licentietoewijzingen:

 • Klik op Groepen als u automatisch licenties toewijst aan nieuwe gebruikers in AD-groepen.
 • Klik op Licenties als u automatisch licenties toewijst aan alle nieuwe gebruikers in de organisatie.
3

Klik opWijzigen .

4

Wijzig de services die door deze sjabloon zijn toegewezen (Bellen, Vergaderingen, Berichten).

Als u een Webex Meetings selecteert, heeft de wizard een andere pagina. Klik op Volgende om het accounttype te kiezen:

 • Host: Een nieuwe gebruiker die aan deze sjabloon is onderworpen, krijgt automatisch hostrechten en uw vergaderinglicentie wordt met één vermindert.
 • Deelnemer: Een nieuwe gebruiker die onder deze sjabloon valt, krijgt automatisch deelnemerrechten. Het aantal vergaderingen wordt niet lager.

 

Het accounttype deelnemer is niet beschikbaar voor gebruikers met de rol Webex-sitebeheerder. Als u deze gebruikers aan een deelnemeraccount wilt toewijzen, moet u hun beheerdersrechten voor die site Webex Meetings verwijderen.

5

Controleer de licenties in uw sjabloon en klik op Opslaan.

Als u een licentiesjabloon wilt verwijderen, volgt u dezelfde stappen voor een organisatiesjabloon of voor een groepssjabloon. er is slechts een ander pad. Als u de modus voor licentietoewijzingen verandert, worden de sjablonen van de modus waar u van weg gaat, automatisch verwijderd.

1

Meld u aan bij uw organisatie https://admin.webex.com op en open de pagina Gebruikers.

2

Ga naar de sjabloon voor licentietoewijzingen:

 • Klik op Groepen als u een groepssjabloon wilt verwijderen.
 • Klik op Licenties als u de organisatiesjabloon verwijderd.
3

Klik op Verwijderen.

Bevestig de waarschuwingen en ga verder.