Spørsmål om lisensmaler

Hvorfor bør jeg bruke automatisk tilordning av lisenser?

 • Gi automatisk nye brukere de riktige lisensene for tjenestene deres.

 • Unngå en langsom manuell metode for tilordning av lisenser.

Gruppemaler eller organisasjonsmal?

Kan jeg konfigurere en lisensmal for hele organisasjonen?

Ja, du kan konfigurere en lisensmal for hele organisasjonen.

Kan jeg konfigurere lisensmaler for bestemte grupper i organisasjonen?

Ja, du kan konfigurere lisensmaler for bestemte grupper i organisasjonen.

Denne funksjonen krever at du synkroniserer gruppene fra AD med Webex. Se Cisco-registerkobling.

Kan jeg bruke begge maltypene sammen?

Nei, du kan bare ha ett av disse alternativene aktivt i organisasjonen, men du kan når som helst endre beslutningen.

Skjermbilde av Lisenser-siden i Control Hub, som viser alternativet for å velge lisenstilordningsmodus.

Hva skjer når jeg endrer omfanget fra organisasjonsbasert mal til gruppebaserte maler?

Hvis du endrer omfanget fra gruppebasert til organisasjonsbasert tilordning (eller motsatt), sletter Webex de eksisterende lisensmalene. Deretter definerer du en ny mal (eller maler) for automatisk å tilordne lisenser til nye brukere fra dette tidspunktet.

Hvem får lisenser fra organisasjonsmalen?

Hvis du velger å bruke en lisensmal for hele organisasjonen, mottar alle nye brukere de tilordnede tjenestene.

Hvem får lisenser fra gruppemalene?
Hvis du velger å bruke lisensmaler for grupper, mottar nye brukere i disse AD-gruppene gruppens tilordnede tjenester.

Hvordan fungerer lisensmaler?

Kan jeg endre lisenser for eksisterende brukere?
Ja, du kan alltid manuelt overstyre en brukers lisensiering.
Kan jeg bruke maler til å tilordne eller fjerne tjenester for eksisterende brukere?
Nei. Brukere som allerede er i organisasjonen, eller grupper i organisasjonen, påvirkes ikke når du bruker eller endrer lisensmalen(e).
Hva skjer når jeg endrer en lisenstilordningsmal?

Når du fjerner en tjeneste fra en mal eller sletter malen, beholder brukerne som ble lisensiert av malen, alle tjenestene de opprinnelig ble tilordnet.

Nye brukere som er lisensiert av en endret mal, får ikke tjenesten du fjernet. Hvis du fjernet hele malen, mottar ikke nye brukere automatisk lisenser.

Kan nestede grupper arve lisensmalen fra den overordnede gruppen?

Nei. Malen for en gruppe tilordner bare lisenser til nye brukere som er direkte medlemmer av gruppen i Active Directory. Brukere i nestede grupper får ikke lisenser fra malen til den overordnede gruppen.

Hvordan påvirker flytting av brukere mellom AD-grupper lisensieringen?

Når du flytter en bruker fra én AD-gruppe til en annen, beholder brukeren lisensene fra den opprinnelige gruppen og får lisensene fra den nye gruppen (med mindre det er en duplisert tilordning).

Brukeren beholder lisensene fra malen til den opprinnelige gruppen selv om brukeren forlater gruppen, eller hvis du senere sletter tjenester fra denne malen.

Hva om en bruker er med i to eller flere AD-grupper som har lisensmaler?

Hvis en bruker er med i flere AD-grupper, får brukeren lisenser fra malene som brukes for alle gruppene (med mindre det fører til en duplisert tilordning).


Et unntak fra dette er hvis brukere er i flere lisensmaler som tilordner vertslisenser og deltakerroller for det samme møterområdet, og disse brukerne bare tilordnes vertslisenser for disse møteområdene. Hvis det imidlertid ikke er nok vertslisenser, får brukerne deltakerroller.*

* Tidligere ville malen tilordne brukere deltakerroller selv om lisenser var tilgjengelige. Dette er oppdatert slik at brukere nå får tilordnede vertslisenser.

Nye brukere som tilhører gruppelisensmaler som tilordner både deltakerroller og vertslisenser, sørger for at disse brukerne i det minste får deltakerroller selv om vertslisenser ikke er tilgjengelige. Hvis vertslisenser er tilgjengelige, vil disse brukerne få vertslisenser.

Hva om brukere får samme lisens fra begge gruppene? Bruker de to lisenser?

Nei, brukere kan ikke tilordnes til samme tjeneste mer enn én gang.

Det finnes et unntak fra denne regelen: Hvis du har flere møteområder, kan du potensielt gi brukere flere møtelisenser (én for hvert område).

Kan jeg bruke lisensmaler til å tilordne Webex Calling-lisenser til brukere?

Nei. Automatisk lisenstilordning støttes ikke for Webex Calling. Du kan ikke velge Webex Calling i lisensmalen.

Hva med Meetings-lisenser i Control Hub?

Kan jeg tilordne Meetings-lisenser for områder som administreres i Control Hub?

Ja. Brukere som er koblet til via nettstedsadministrasjon, er underlagt automatisk lisensiering.

Så hvis du har organisasjonsbasert tilordning, mottar nylig koblede brukere automatisk lisensene som er angitt i malen når de kommer inn i Control Hub-organisasjonen.

Hva skjer hvis jeg har flere Meetings-områder?

Lisenser er distinkte på forskjellige møteområder. Så hvis du har to områder med forskjellige AD-gruppemaler og flytter brukere fra én AD-gruppe til en annen, får disse brukerne lisenser for begge møteområdene.

Kan jeg tilordne Deltaker-rollen med lisensmalen?

Ja. Hvis malen har en Meetings-lisens, kan du velge å tilordne Deltaker-rollen ved hjelp av lisensmalen.


Du må aktivere Deltakerkonto-funksjonen for at Webex-nettstedet skal tilordne brukere som deltakere. Hvis du ikke ser Deltakerkonto-kolonnen i CSV-filen, kan du kontakte Leder for kundesuksess (CSM), Leder for partnersuksess (PSM) eller Ciscos senter for teknisk assistanse (TAC) for å aktivere denne funksjonen for Webex-nettstedet.

Veiviseren for lisenstilordning viser alternativet for å velge mellom Verts- og Deltaker-rollen

Hvordan tilordner Webex lisenser fra flere abonnementer?

Du kan bruke lisenser fra flere abonnementer på samme mal. Dette kan være tilfelle hvis du opprinnelig kjøpte et abonnement for 100 meldingslisenser, og deretter kjøpte et annet abonnement for 50 når flere av brukerne dine ønsket å bruke Webex.

I slike tilfeller tilordner Webex lisensene fra det eldste abonnementet til alle er brukt opp, og går deretter videre til det nest eldste abonnementet. Du kan se opprettelsesdatoer for abonnementer i Control Hub.

Malen for lisenstilordning gjelder som standard for hele organisasjonen. Hvis du synkroniserer Active Directory-brukerne med Webex, kan du velge gruppebasert lisensiering i stedet.

1

Logg på Control Hub.

2

Gå til Organisasjonsinnstillinger > Lisenstilordning .

3

Velg omfanget for lisenstilordningen:

 • Organisasjonsbasert administrasjon (standard)
 • Gruppebasert administrasjon

Hva nå?

Hvis du valgte organisasjonsbasert administrasjon, klikker du på Konfigurer for å opprette lisenstilordningsmalen for hele organisasjonen. Se Konfigurer organisasjonsbasert automatisk lisensiering for nye brukere.

Hvis du valgte gruppebasert administrasjon, lagrer du valget og konfigurerer malene for gruppene. Se Konfigurer automatisk lisensiering for nye brukere i Active Directory-grupper.

1

Logg på Control Hub-organisasjonen https://admin.webex.com, og gå til Brukere-siden

2

Klikk på Lisenser øverst i høyre hjørne.

3

Velg Organisasjonsbasert administrasjon og deretter Konfigurer.

4

Velg blant de tilgjengelige tjenestene (Calling, Meetings, Messaging).

Hvis du velger en Webex Meetings-lisens, har veiviseren en annen side. Klikk på Neste for å velge kontotype:

 • Vert: En ny bruker som styres av denne malen, får automatisk vertsrettigheter, og antall møter-lisens reduseres med én.
 • Deltaker: En ny bruker som styres av denne malen, får automatisk deltakerrettigheter. Antall møter-lisenser reduseres ikke.

 

Deltakerkontotypen er ikke tilgjengelig for brukere med rollen Webex-nettstedadministrator. Hvis du vil tilordne disse brukerne en deltakerkonto, må du fjerne de administrative rettighetene for Webex Meetings-nettstedet.

5

Gå gjennom lisensene i malen, og klikk på Lagre.

Lisensmalen aktiveres, og lisenser tilordnes automatisk når nye brukere legges til.

Når du synkroniserer Webex-organisasjonen med Active Directory, får alle nye brukere lisensene du valgte i gruppens mal.

Hvis du tilordner lisenser til en inaktiv bruker fra et ubekreftet domene, aktiveres ikke lisensene før brukeren logger på for første gang og blir aktiv.

Hvis du har bekreftet eller gjort krav på domener og vil at nye brukere skal bruke Webex-tjenester før de logger på, bør du konfigurere engangspålogging (SSO) og stoppe automatiserte e-poster før du synkroniserer brukere til Webex-skyen med Cisco Directory Connector.

Før du starter

Det kan hende du må velge gruppebasert automatisk lisensbehandling. Se Velge lisensmalomfang.

1

Logg på https://admin.webex.com, gå til Brukere > Grupper.

2

Finn og klikk på gruppen du vil administrere, og finn deretter Lisenstilordning-avsnittet.

3

Klikk på Konfigurer.

4

Velg blant de tilgjengelige tjenestene (Calling, Meetings, Messaging) som skal tilordnes til denne gruppens nye brukere.

Hvis du velger en Webex Meetings-lisens, har veiviseren en annen side. Klikk på Neste for å velge kontotype:

 • Vert: En ny bruker som styres av denne malen, får automatisk vertsrettigheter, og antall møter-lisens reduseres med én.
 • Deltaker: En ny bruker som styres av denne malen, får automatisk deltakerrettigheter. Antall møter-lisenser reduseres ikke.

 

Deltakerkontotypen er ikke tilgjengelig for brukere med rollen Webex-nettstedadministrator. Hvis du vil tilordne disse brukerne en deltakerkonto, må du fjerne de administrative rettighetene for Webex Meetings-nettstedet.

5

Klikk på Lagre.

Lisensmalen er aktivert. De tilknyttede tjenestene tilordnes automatisk til nye brukere i denne gruppen når de blir aktive.
Hvis du vil endre lisensene som er tilordnet av en mal, følger du de samme trinnene for en organisasjonsmal eller for en gruppemal. Det er bare banen for å komme til veiviseren for lisenstilordningen som er annerledes.

1

Logg på organisasjonen på https://admin.webex.com, og åpne Brukere-siden.

2

Gå til malen for lisenstilordning:

 • Klikk på Grupper hvis du automatisk tilordner lisenser til nye brukere i AD-grupper.
 • Klikk på Lisenser hvis du automatisk tilordner lisenser til alle nye brukere i organisasjonen.
3

Klikk på Endre.

4

Endre tjenestene som er tilordnet av denne malen (Calling, Meetings, Messaging).

Hvis du velger en Webex Meetings-lisens, har veiviseren en annen side. Klikk på Neste for å velge kontotype:

 • Vert: En ny bruker som styres av denne malen, får automatisk vertsrettigheter, og antall møter-lisens reduseres med én.
 • Deltaker: En ny bruker som styres av denne malen, får automatisk deltakerrettigheter. Antall møter-lisenser reduseres ikke.

 

Deltakerkontotypen er ikke tilgjengelig for brukere med rollen Webex-nettstedadministrator. Hvis du vil tilordne disse brukerne en deltakerkonto, må du fjerne de administrative rettighetene for Webex Meetings-nettstedet.

5

Gå gjennom lisensene i malen, og klikk på Lagre.

Hvis du vil slette en lisensmal, følger du de samme trinnene for en organisasjonsmal eller for en gruppemal. Det er bare banen som er annerledes. Hvis du endrer lisenstilordningsmodusen, slettes malene fra modusen du flytter bort fra automatisk.

1

Logg på organisasjonen på https://admin.webex.com, og åpne Brukere-siden.

2

Gå til malen for lisenstilordning:

 • Klikk på Grupper hvis du skal slette en gruppemal.
 • Klikk på Lisenser hvis du skal slette organisasjonsmalen.
3

Klikk på Slett.

Bekreft advarslene og fortsett.