Otomatik lisans atamasını neden kullan gerekir?

 • Yeni kullanıcılara hizmetlerini kullanmaları için otomatik olarak doğru lisansları ver.

 • Lisansları yavaş ve manuel bir şekilde atamadan kaçının.

 • Control Hub'da mevcut kullanıcılara lisanslar atla.

Grup lisansı ataması veya kuruluş lisans ataması?

Kuruluşum için lisans atamalarını yapılandır nasıl yapılandır olurum?

Evet, kuruluşun tamamı için lisans atamalarını yapılandırarak yapılandırmanız gerekir.

Kuruluşumdan belirli Gruplar için lisans atamalarını yapılandır kullanabilir miyim?

Evet, kuruluş içindeki belirli gruplar için lisans atamalarını yapılandırarak yapılandırmanız gerekir.

Bu özellik için geçerli olacak şekilde grup Webex.Gruplarınızı Dizin Bağlayıcı nasıl senkronize etmek için Cisco Web Active Directory'ye Webex.

İki lisans atamasını birlikte kullanabilir miyim?

Hayır, kuruluşta bu seçeneklerden yalnızca birini aktif abilirsiniz, ancak kararınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kapsam, kuruluş tabanlı lisanslardan gruplara dayalı lisanslama olarak değiştir geldiğinde ne olur?

Kapsamı kuruluş tabanlı olarak gruplara dayalı atama olarak değiştirirsanız Webex düzeyinde oluşturduğunuz atamaları siler.Bu işlem, mevcut kullanıcılar için lisans atamalarını değiştirmez.

Ardından, yeni, grup tabanlı lisans atamaları tanımlamanız gerekir.

Kuruluş lisans atamalarından lisansları kim alır?

Kuruluş tabanlı atamalar, her zaman yeni kullanıcılar için, siz bunları organizasyona eklerken geçerlidir.Bu, kuruluş lisansları atama sayfasındaki (her zaman işaretli) Gelecekteki kullanıcılar onay kutusu tarafından gösterilir.

Atamanın Mevcut kullanıcılara başvurmayı da seçebilirsiniz.Bu seçenek, zaten sizin organizasyonda olan tüm kullanıcılara atanan lisansları değiştirir.Değişikliği kaydedersiniz.

Mevcut kullanıcıları seçerseniz , mevcutkullanıcılar için lisansları koruma seçeneğine de karar veebilirsiniz.Örneğin, bazı kullanıcıların zaten Gelişmiş Mesajlaşması varsa bu lisansı hariç tutmak için atamayı değiştirirsiniz, bu kullanıcılar gelişmiş mesajlaşma özelliklerini saklayacak.Kutu işaretli olmadan mevcut kullanıcılar bu özellikleri kaybedecektir.

Grup lisans atamalarından lisansları kim alır?

Grup tabanlı atamalar, her zaman gruba çalışan yeni kullanıcılar için geçerlidir.Bu, grup lisansları atama sayfasındaki (her zaman işaretli) Gelecekteki kullanıcılar onay kutusu tarafından gösterilir.

Atamanın Mevcut kullanıcılara başvurmayı da seçebilirsiniz.Bu seçenek, o grupta olan tüm kullanıcılara atanan lisansları değiştirir.Değişikliği kaydedersiniz.

Mevcut kullanıcıları seçerseniz , mevcutkullanıcılar için lisansları koruma seçeneğine de karar veebilirsiniz.Örneğin, gruptaki bazı kullanıcıların Gelişmiş Mesajlaşma zaten varsa bu lisansı hariç tutma atamasını değiştirirsiniz, bu kullanıcılar gelişmiş mesajlaşma özelliklerini saklayacak.Kutu işaretli olmadan, o gruptaki mevcut kullanıcılar bu özellikleri kaybedecektir.

Grupları değiştiren kullanıcılar, her zaman yeni gruptan lisanslar almaktadır.Lisansları taşımadan önce tutmalarını veya eski atamalarını taşı yaptıklarında kaybetmelerini seçebilirsiniz.Bunu, Lisansları Kullanıcılar ve > koruma > ile kontrol altında oluruz.

Lisans atamaları nasıl çalışır?

Mevcut kullanıcıların lisanslarını değiştirebilir miyim?

Evet, lisans atamasını eklerken veya değiştirirken Mevcut kullanıcılar seçeneğini kontrol ederek mevcut kullanıcılar için lisans eklemeniz gerekir.Bu özellik ile lisansları kaldırmak istiyor sanız, Mevcut kullanıcılar için lisansları koru (varsayılan olarak işaretli) işaretini de kaldırmanız gerekir.

Mevcut kullanıcılara hizmet atamak veya kaldırmak için lisans atamalarını kullanabilir miyim?

Evet, lisans atamanın altında Mevcut kullanıcılar onay kutusunu işaretlersanız mevcut kullanıcılar için hizmetleri atayabilirsiniz veya kaldırabilirsiniz.

Lisansları daha önce sahip olan kullanıcılardan kaldırmak istiyorsanız lisansları koruma seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekir.Bu, hem kuruluş hem de grup atamaları için geçerlidir.

Bir lisans atamasını değiştirilse ne olur?

Bir hizmeti lisans atamadan kaldırabilirsiniz veya lisans atamasını silebilirsiniz, lisans koruma ile birlikte iki seçenek elde belirtirsiniz.Lisans korumayı etkinleştir ya da devre dışı 30'da bırak.Lisans korumayı üzerinde tutabilirsiniz. Başlangıçta lisans ataması ile lisanslı olan kullanıcılar, ilk olarak atandığı tüm hizmetleri tutabilirsiniz.Lisanslar, kapalı olduğunda çıkarılır.

Değiştirilen lisans ataması ile lisans sahibi olan yeni kullanıcılar, kaldırılan hizmeti al siz değil.Lisans atamanın tamamını kaldırdıysanız yeni kullanıcılar otomatik olarak lisanslar almaz.

İç içe geçmiş gruplar, ana gruptan lisans atamasını devralabilir mi?

Hayır. Bir grubun lisans ataması, yalnızca grubun doğrudan üyesi olan yeni kullanıcılara lisans atar.İç içe geçmiş gruplarda yer alan kullanıcılar, ana grubun lisans atamalarından lisansları elde etmeyebilirsiniz.Control Hub'da gruplar hiyerarşisi düzdür.

Kullanıcıları gruplar arasında taşıma lisanslarını nasıl etkiler?

Bir kullanıcıyı bir gruptan diğerine taşı kalkarak lisansları iki şekilde sahip olur veya onlara iki seçenek sunarsiniz.Lisans atama sayfasında , grup geçişleri için lisans korumayı seçmek için ayrı bir ayar vardır.Bu ayar, grup geçişleri gibi asenizkron işlemler için lisans koruma seçeneklerini kontrol eder.

Bir kullanıcı lisans ataması olan iki veya daha fazla grupta olursa ne olur?

Kullanıcı birden fazla grupta olursa, kullanıcı tüm gruplarına uygulanan atamalardan lisans alır (yinelenen bir atama olmadığı sürece).


 

Bunun bir istisnası, kullanıcılar aynı Meetings sitesi için toplantı sahibi lisansları ve katılımcı rolleri ataan birden fazla lisans atamalarında ise bu kullanıcılara yalnızca bu Meetings siteleri için toplantı sahibi lisansları atanır.Ancak, yeterli toplantı sahibi lisansı yoksa kullanıcılar katılımcı rollerini alır.*

* Daha önce, atama atama lisansları kullanılabilir olsa bile katılımcı rolleri olan kullanıcıları atardı.Bu, kullanıcıların atanmış ana bilgisayar lisanslarını aldıracak şekilde güncellendi.

Hem katılımcı rollerini hem de toplantı sahibi lisanslarını ataan grup lisansı atamalerine ait yeni kullanıcılar, toplantı sahibi lisansları kullanılabilir olsa bile bu kullanıcıların en azından katılımcı rollerini alın.Ana bilgisayar lisansları kullanılabilirse bu kullanıcılar ana bilgisayar lisansları alır.

Kullanıcılar her iki gruptan da aynı lisansı alırsa ne olur?İki lisans mı tüketir?

Hayır, kullanıcılara aynı hizmete bir kereden fazla atanamaz.

Bu kuralın bir istisnası vardır:Birden fazla toplantı siteniz varsa kullanıcılara birden fazla toplantı lisansı (her site için bir tane) verebilirsiniz.

Kullanıcılara lisans atamak için lisans Webex Calling kullanabilir miyim?

No. Otomatik lisans ataması, bir lisans Webex Calling.Lisans ataması Webex Calling lisans iptali seçesiniz.

Control Hub'da Meetings lisansları ne olacak?

Control Hub'da yönetilen siteler için Meetings lisansları atayabilirsiniz.

Evet.Uzak bir site yönetimi bağlanan kullanıcılar otomatik lisanslamalara tabi olur.

Dolayısıyla, kuruluş tabanlı atamanız varsa yeni bağlanan kullanıcılar Control Hub'nıza girdiklerine göre atamada belirtilen lisansları otomatik olarak alır.

Birden fazla Meetings sitem varsa ne olur?

Lisanslar, farklı toplantı sitelerinde ayrıdır.Dolayısıyla, her biri için farklı grup atamalarına sahip iki siteniz varsa kullanıcıları bir gruptan diğerine taşısanız sonuç, bu kullanıcıların her iki toplantı sitesi için de lisanslar elde eder.

Lisans ataması ile katılımcı rolünü atay musunuz?

Evet.Atamanız üzerinde Meetings lisansı varsa lisans atamasını kullanarak Katılımcı rolü atama seçeneğiniz vardır.


 

Kullanıcıları katılımcı olarak atamak için Webex sitenizde Katılımcı hesabı özelliğini etkinleştirmiş olmanız gerekir.CSV dosyasında Katılımcı hesabı sütununu görmüyorsanız, Müşteri Başarısı Yöneticiniz (CSM - Customer Success Manager), İş Ortağı Başarı Yöneticiniz (PSM - Partner Success Manager) veya Cisco Teknik Yardım Merkezi (TAC - Technical Assistance Center) ile iletişime geçerek Webex siteniz için bu özelliği etkinleştirin.

Birden Webex abonelikten nasıl lisans tahsis musunuz?

Birden fazla abonelikten aynı atamaya lisansları uygulayabilirsiniz.Başlangıçta 100 mesajlaşma lisansı için abonelik satın aldıysanız ve daha fazla kullanıcınız abonelik satın almak istediyse bu durumda 50 için başka bir abonelik Webex.

Böyle durumlarda, Webex lisansları herkes kullanılana kadar en eski abonelikten atar ve ardından en eski aboneliğe doğru devam eder.Control Hub'da abonelik oluşturma tarihlerini bulabilirsiniz.

API veya CSV ile yeni bir kullanıcı ekler ve bunları belirli bir lisansla atarsanız kuruluş tabanlı otomatik lisans şablonu bu kullanıcıya uygulanır mı?

No. Oluşturma işlemi sırasında yeni bir kullanıcıya lisans atarsanız kuruluş tabanlı otomatik lisans şablonu bu kullanıcı için geçerli olmayacaktır.

Lisans atama şablonunuz, varsayılan olarak tüm kurum için geçerlidir.Bu grupta grupları Webex, bunun yerine gruplara dayalı lisanslama seçebilirsiniz.

1

Control Hub’da Oturum Açın.

2

Lisansları Olan Kullanıcılar > gidin.

3

Lisans atama kapsamınızı seçin:

 • Kuruluş tabanlı yönetim (varsayılan)
 • Grup temelli yönetim

 
Bir kuruluş, kullanıcılara uygulamak için yalnızca kuruluş tabanlı lisans şablonları veya grup tabanlı lisans şablonları arasında seçimde bulundu.Kuruluş tabanlı ve grup tabanlı lisans şablonları birlikte kullanılabilir.
4

Grup tabanlı yönetimi seçerseniz kullanıcılar grupüyeliğini değiştirse ne olacağını da seçmeniz gerekir:

 • Kullanıcı başka bir gruba aktardığı zaman lisansı koru, ardından kullanıcılar lisanslarını korur ve yeni grubun lisanslarına atanır.
 • Bir kullanıcı başka gruba aktar olduğunda lisansı koru, ardından kullanıcılar yeni grubun lisanslarını alınca eski grubun atamalarından lisanslarını kaybeder.

Sonraki işlemler

Kuruluş tabanlı yönetimi seçtiysanız, tüm kuruluşun lisans atama şablonunu oluşturmak için Ayarla'ya tıklayın.Bkz . Kuruluş seviyesinde yeni kullanıcılar için otomatik lisanslamayı yapılandırma.

Gruplar tabanlı yönetimi seçtiyebilirsiniz, seçiminizi kaydedin ve ardından gruplarınız için şablonları yapılandırın.Bkz . Grup seviyesinde yeni kullanıcılar için otomatik lisanslamayı yapılandırma.

1

Control Hub organizasyonlarında oturum atın https://admin.webex.comve Kullanıcılar sayfasına gidin.

2

Lisanslar'a tıklayın.

3

Kuruluş tabanlı yönetim'i ve ardından Kur'ı seçin.

4

Kullanılabilir hizmetlerden (Çağrı, Toplantılar, Mesajlaşma) seçimde bulunuyor olabilir.

Lisans iptal Webex Meetings, sihirbazın başka bir sayfası olur.Hesap türünü seçmek için Sonraki seçeneğini tıklatın:

 • Toplantı Sahibi:Bu lisans ataması ile yönetilen kullanıcılar, toplantı sahibi ayrıcalıklarını otomatik olarak elde eder ve toplantıların lisans sayısı bir azalır.
 • Katılımcı:Bu lisans ataması ile yönetilen kullanıcılar otomatik olarak katılımcı ayrıcalıkları.Toplantıların lisans sayımı azalır.

 

Katılımcı hesabı türü, Site Yöneticisi rolünü Webex kullanıcılar tarafından kullanılamaz.Bu kullanıcılara katılımcı hesabı atamak isterseniz, kullanıcıların ilgili Webex Meetings sitesi için yönetim ayrıcalıklarını kaldırmanız gerekir.

5

Kapsamı uygula bölümünde , aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek lisans değişikliğini nasıl uygulamak istediğinize karar veabilirsiniz:

 • Gelecekteki kullanıcılar:Lisansları yalnızca gelecekteki kullanıcılara uygulamak istiyor seniz bu seçeneği belirleyin.

 • Mevcut kullanıcılar:Mevcut kullanıcılara lisans ataması değişiklikleri de uygulamak istiyorsanız bu seçeneği seçin.Mevcut kullanıcılar'ı seçerek sizin için mevcut kullanıcıların lisanslarını koru'ları seçeriz.Bu, lisansları kuruluş atamadan kaldırırsanız bu lisanslara sahip kullanıcılar etkilenmez.Kullanıcılardan lisansları kaldırmak için atamayı kullanmak istediğiniz kutuyu temizleyin.

  Mevcut kullanıcılar'ı seçersanızKaydet'e tıklarsanız lisans değişiklikleri kuruluşun tüm mevcut kullanıcıları için geçerli olur.

Kuruluş Lisans Ataması

 

Mevcut kullanıcılar ayarının seçimi , oturumlar arasında kalıcı olmaz.Bu sayfayı kaydeddikten ve bu sayfadan ayrıldıktan sonra, bu sayfaya bir sonraki dönseniz, Mevcut kullanıcılar ayarı tekrar seçilmez.

6

Lisans ataması lisanslarınızı gözden geçirin ve Kaydet'e tıklayın.

Lisans atamanız etkin.Webex kullanıcılara, seçtiğiniz lisansları organizasyona ekleyebilirsiniz.İnsanlar, Etkin olduğunda ilişkili hizmetleri kullanabilir (ilk kez kullanmak Webex oturumları).

 
Lisans atamaları, kullanıcı oluşturma sırasında atanmış belirli bir lisansla kuruluşa eklenmiş kullanıcılar için geçerli değildir.Lisans atamalarının lisansları otomatik olarak atamasını istiyorsanız yeni kullanıcılara lisansları manuel olarak atamadığınızdan emin olun.

Kullanıcı Webex lisans Active Directory, o grubun lisans ataması üzerinde seçtiğiniz lisanslar size yeni kullanıcılara velenir.Bu grupları yalnızca bir Grup Active Directory ile senkronize gerekir.Webex dağıtım gruplarını otomatik atamayı Active Directory desteklemez.

Doğrulanmamış bir etki alanında etkin olmayan bir kullanıcıya lisanslar atarsanız lisanslar, kullanıcı ilk kez oturum atayıncaya ve etkin hale gelene kadar etkinleştirilmez.

Etki alanlarını doğruladınız ya da talep ettiysiniz ve yeni kullanıcıların oturum açmadan önce Webex hizmetlerini kullanmalarını istiyorsanız Kullanıcıları Cisco Webex bulut ile senkronize başlamadan önce Çoklu Oturum Açma'SSO) Yapılandırmanız ve otomatik e-postaları Dizin Bağlayıcı.

Başlamadan önce

Gruplara dayalı otomatik lisans yönetimi seçmeniz gerekir. Bkz. Lisans atama kapsamını seçme.

 

Kullanıcılar birden fazla grupta ise bu kullanıcılara, içinde olduklarının gruplara uygulanan tüm lisans atamalarından (yinelenen lisanslar yoksa) lisans atanır.

Ancak kullanıcılar, aynı Meetings sitesi için toplantı sahibi lisansları ve katılımcı rollerini ataan birden fazla grupta olursa kullanıcılara bu Toplantıları sitesi için yalnızca toplantı sahibi lisansları atanır.Ancak, yeterli toplantı sahibi lisansı yoksa kullanıcılara katılımcı rolleri atanır.

1

oturum açma ve Kullanıcılar https://admin.webex.com ve Gruplar > gidin.

2

Yönetmek istediğiniz grubu bulup tıklatın ve ardından Lisans ataması bölümünü bulun.

3

Kur'a tıklayın.

4

Bu grubun yeni kullanıcılarına atamak için kullanılabilir hizmetlerden (Çağrı, Toplantılar, Mesajlaşma, Karma Hizmetler) seçimde bulunuyor olabilir.


 
İletişim Merkezi lisansları kullanılamaz.

Lisans iptali Webex Meetings sihirbazda başka bir sayfa vardır.Hesap türünü seçmek için Sonraki seçeneğini tıklatın:

 • Toplantı Sahibi:Bu lisans ataması ile yönetilen yeni bir kullanıcı, toplantı sahibi ayrıcalığını otomatik olarak elde eder ve toplantıların lisans sayısı bir azalır.
 • Katılımcı:Bu lisans ataması ile yönetilen yeni bir kullanıcı otomatik olarak katılımcı ayrıcalığını alır.Toplantıların lisans sayımı azalır.

 

Katılımcı hesap türü, Webex Site Yönetimi rolüne sahip kullanıcılar için kullanılabilir değildir.Bu kullanıcılara katılımcı hesabı atamak isterseniz, kullanıcıların ilgili Webex Meetings sitesi için yönetim ayrıcalıklarını kaldırmanız gerekir.

5

Kapsamı Uygula bölümünde , aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek lisans değişikliğini nasıl uygulamak istediğinize karar veabilirsiniz:

 • Gelecekteki kullanıcılar:Lisansları yalnızca gelecekteki kullanıcılara uygulamak istiyor seniz bu seçeneği belirleyin.
 • Mevcut kullanıcılar:Mevcut kullanıcılara lisans ataması değişiklikleri de uygulamak istiyorsanız bu seçeneği seçin.Mevcut kullanıcılar'ı seçerek sizin için mevcut kullanıcıların lisanslarını koru'ları seçeriz.Bu, lisansları grup atamadan kaldırırsanız bu lisanslara sahip kullanıcılar etkilenmez.Kullanıcılardan lisansları kaldırmak için atamayı kullanmak istediğiniz kutuyu temizleyin.

  Mevcut kullanıcılar'ı seçersanızKaydet'e tıklarsanız lisans değişiklikleri grubun tüm mevcut kullanıcıları için geçerli olur.

6

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Lisans atamanız etkin.Webex, grup üyelerinin Etkin olduğunda bu hizmetleri kullanabileceği şekilde lisansları otomatik olarak atar.
Lisans ataması tarafından atanan lisansları değiştirmek için kuruluş lisans ataması veya grup lisans ataması için aynı adımları uygulayın. Lisans atama sihirbazına almak için sadece farklı bir yol vardır.
1

sayfasından organizasyonunda oturum https://admin.webex.comaçın ve Kullanıcılar sayfasını açın.

2

Lisanslar sekmesine gidin:

 • Grup tabanlı yönetim için Gruplar listesi seçeneğine tıklayın ve atamalarını değiştirmek istediğiniz grubu seçin.Atamalar sekmesinde lisans atamalarını görebilirsiniz.
 • Kuruluş tabanlı yönetim için geçerli atama, Lisans ataması bölümünde görünür.
3

Düzenle’ye tıklayın.

4

Bu atamada istediğiniz lisansları seçin (Çağrı, Toplantılar, Mesajlaşma).

Lisans iptal Webex Meetings sihirbaz başka bir sayfa görüntüler.Hesap türünü seçmek için Sonraki seçeneğini tıklatın:

 • Toplantı Sahibi:Bu lisans ataması ile yönetilen yeni kullanıcılar, toplantı sahibi ayrıcalıklarını otomatik olarak elde eder ve toplantıların lisans sayısı bir azalır.
 • Katılımcı:Bu lisans ataması ile yönetilen yeni bir kullanıcı otomatik olarak katılımcı ayrıcalığını alır.Toplantıların lisans sayımı azalır.

 

Katılımcı hesabı türü, Site Yöneticisi rolünü Webex kullanıcılar tarafından kullanılamaz.Bu kullanıcılara katılımcı hesabı atamak isterseniz, kullanıcıların ilgili Webex Meetings sitesi için yönetim ayrıcalıklarını kaldırmanız gerekir.

5

Kapsamı uygula bölümünde , aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek lisans değişikliğini nasıl uygulamak istediğinize karar veabilirsiniz:

 • Gelecekteki kullanıcılar:Lisansları yalnızca gelecekteki kullanıcılara uygulamak istiyor seniz bu seçeneği belirleyin.
 • Mevcut kullanıcılar:Mevcut kullanıcılara lisans ataması değişiklikleri de uygulamak istiyorsanız bu seçeneği seçin.Mevcut kullanıcılar'ı seçerek sizin için mevcut kullanıcıların lisanslarını koru'ları seçeriz.Bu, lisansları atamadan kaldırırsanız bu lisanslara sahip kullanıcılar etkilenmez.Kullanıcılardan lisansları kaldırmak için atamayı kullanmak istediğiniz kutuyu temizleyin.

  Mevcut kullanıcılar'ı seçerseKaydet'e tıklarsanız lisans değişiklikleri grubun veya kuruluşun tüm mevcut kullanıcıları için geçerlidir.

6

Atama belgenizin lisanslarını gözden geçirin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Bir lisans atamasını silmek için kuruluş lisans ataması veya grup lisansı ataması için aynı adımları uygulayın. sadece farklı bir yol vardır.Lisans atama modunu değiştiriyorsanız, uzak hareket ettiriyorsanız o moddan yapılan atamalar otomatik olarak silinir.
1

kurumda oturum açın https://admin.webex.com ve Kullanıcılar sayfasını açın.

2

Lisanslar sekmesine gidin:

 • Grup tabanlı yönetim için Gruplar listesi seçeneğine tıklayın ve atamalarını değiştirmek istediğiniz grubu seçin.Atamalar sekmesinde lisans atamalarını görebilirsiniz.
 • Kuruluş tabanlı yönetim için geçerli atama, Lisans ataması bölümünde görünür.
3

Çöp kutusu simgesine tıklayın (Düzenle düğmesinin yanında).

Uyarıyı onaylar.

4

Lisans atamasını kaldır hesabınızı kaldırmak için Sil'e tıklayın.

Bu işlem, daha önce kullanıcılara atanan lisansları kaldırmaz.Bu, Webex grubun veya kuruluşun gelecekteki üyelerine otomatik olarak lisans atamaydığınız anlamına gelir.Isterseniz bu lisansları manuel olarak atayabilirsiniz veya yeni kullanıcılar eklemeden önce yeni bir lisans ataması kurabilirsiniz.
Lisansları korumak için değiştir değiştirme işlemi İptal'de devam eder
Yönetici Control Hub'da Lisansları koruma düğmesini devre dışı bıraksa da devre dışı bırakmak için ek tıklama gerektiren bir uyarı vardır.Yönetici bu uyarı iletişim kutusundan iptal olursa, açma/dönme, orijinal (etkin) durumuna geri dönmez.