Hvis dette alternativet er aktivert, har administratorer muligheten til å forsinke et brukerkrav. Når dette er valgt, har brukeren 14 dager på seg til å velge ett av alternativene nedenfor:

  • Endre e-postadressen som er knyttet til den gamle kontoen.

  • Overfør Webex-samtaler fra den gamle til den nye kontoen.

  • Slett den gamle kontoen og innholdet.

Hvis en administrator velger å forsinke kravet fra en bruker og brukeren ikke foretar seg noe innen 14 dager, overføres Webex-samtalene deres fra den gamle til den nye kontoen.

Hvis det er deaktivert, har administratorer bare muligheten til å umiddelbart gjøre krav på brukere. Når umiddelbare krav er valgt, hentes brukere inn i organisasjonen med en gang. Neste gang brukeren logger på kontoen sin, må vedkommende velge et av alternativene nedenfor:

  • Endre e-postadressen som er knyttet til den gamle kontoen.

  • Slett den gamle kontoen og innholdet.


Alternativet Slett den gamle kontoen og innholdet er ikke tilgjengelig for brukere som registrerte seg for betalte Webex-tjenestekontoer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger og blar deretter til Migrer innhold.

2

Fjern merket i avkrysningsboksen Tillat brukere å ta med seg Webex-samtalene sine.