Domyślnie nowo zgłoszeni użytkownicy Webex mają 14 dni na wybranie jednej z następujących opcji:

  • Zmień adres e-mail powiązany ze starym kontem.

  • Przenieś rozmowy Webex ze starego konta na nowe konto.

  • Usuń stare konto i jego zawartość.

Rozmowy Webex są automatycznie migrowane na nowe konto, gdy żądany użytkownik nie działa w ciągu 14 dni.


 
Organizacje utworzone w PROD-EU (EMEA) lub US-B nie mają możliwości zezwalania na migrację treści dla użytkowników Konsumentów.

Gdy zgłoszenia nie są opóźnione, użytkownicy są zgłaszani natychmiast, natychmiast wprowadzając ich do organizacji. Następnym razem, gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto, będzie musiał wybrać jedną z następujących opcji:

  • Zmień adres e-mail powiązany ze starym kontem.

  • Usuń stare konto i jego zawartość.


 

Opcja Usuń stare konto i zawartość nie jest dostępna dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na płatne konta usługi Webex.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Ustawienia organizacji > Migracja zawartości.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj użytkownikom na dołączanie konwersacji Webex do nich .