Ha disse begrensningene i bakhodet når du setter opp og bruker din Webex skrivebordskamera.

  • Enheten din trenger et tørt og godt ventilert rom. Webex skrivebordskamera fungerer ved 32° til 104°F (0° til 40°C).

  • Ikke utsett enheten for vann eller væsker, da de kan skade kameraet.

  • Hold USB-driverne på datamaskinen oppdatert.

  • Sørg for at USB-porten du kobler kameraet til gir både strømforsyning og dataoverføring.

  • Bruk kameraet i passende belysning. Sterk bakgrunnsbelysning eller frontbelysning kan forårsake undereksponering eller overeksponering av videobildet. Hvis du ikke kan endre belysningen, justerer du lysstyrken manuelt med Webex skrivebordskamera-app.

  • Personvernutløseren på kameraet slår videostrømmen av og på. Skyv lukkeren til høyre eller venstre for å slå videostrømmen på og av, i stedet for å koble fra og koble til kameraet igjen.

  • Når du bruker kameraet med et program på datamaskinen, må du lukke de andre programmene som kan bruke kameraet samtidig. Kameraet ditt støtter ett program på Windows, og mer enn ett program på Mac OS om gangen.

  • For optimal ytelse av Best Overview-funksjonen, sørg for at du er sentrert i rammen før du aktiverer denne funksjonen.

  • Kameraet har en IR-sensor for Windows Hello. Ikke blokker sensoren.

  • Tørk forsiktig av kameraet med en tørr og myk klut på overflaten og frontpanelet. Grove materialer kan ripe opp frontpanelet og påvirke bildets klarhet.