Tänk på följande begränsningar när du konfigurerar och använder Cisco Webex Desk Camera.

  • Placera enheten på en torr och väl ventilerad plats. Cisco Webex Desk Camera fungerar i temperaturintervallet 0–40 °C (32–104 °F).

  • Utsätt inte enheten för vatten eller vätskor eftersom de kan skada kameran.

  • Se till att datorns USB-drivrutiner är aktuella.

  • Kontrollera att USB-porten du ansluter kameran till hanterar både ström och dataöverföring.

  • Använd kameran i lämplig belysning. Starkt ljus i förgrund eller bakgrund kan göra din video under- eller överexponerad. Om du inte kan ändra belysningen kan du justera ljusstyrkan manuellt i Cisco Webex Desk Camera-appen.

  • Den fysiska slutaren på kameran aktiverar och inaktiverar videoströmmen. Skjut slutaren åt höger eller vänster för att aktivera eller inaktivera videoströmmen snarare än att koppla från och ansluta kameran igen.

  • När du använder kameran med en app i datorn ska du stänga övriga program som kan använda kameran samtidigt. Kameran har stöd för ett program i Windows och två program samtidigt i Mac OS.

  • Kameran har en IR-sensor för Windows Hello. Blockera inte sensorn.

  • Torka försiktigt av kameran med en torr och mjuk trasa på ytan och frontpanelen. Grova material kan repa frontpanelen och försämra bildskärpan.