Legg til firmavaremerking i Webex

Før du starter

Denne funksjonen er aktivert av partneren din. Hvis du ikke ser alternativet Merkevarebygging i Organisasjonsinnstillinger, kontakter du partneradministratoren din.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Organisasjonsinnstillinger og rull ned til Merkevarebygging.

2

Under Programmer velger du merkevarebyggingen du vil bruke fra følgende:

 • Hvis du vil legge til en logo: Velg Bruke din egen logo, klikk på inndataområdet for å velge en PNG-fil, og klikk deretter på Åpne.

  For best resultat bør PNG-filen være gjennomsiktig uten utfylling rundt utsiden av bildet. Størrelsen på bildefilen må være mindre enn 1 MB.

  Denne logoen vises i Webex i navigasjonsmenyen og Om-vinduet.

  Brukerne må starte Webex-appen på nytt for å se den oppdaterte logoen.

 • Hvis du vil legge til en egendefinert farge: Velg Egendefinert farge i Webex-appen, skriv inn heksadesimal fargekode for fargen din, og klikk på Lagre og publiser til alle.

  Denne fargen vises i Webex i navigasjonsmenyen.

  Brukerne må starte Webex på nytt for å se den oppdaterte fargen.