Dodaj branding swojej firmy do Webex

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja jest włączona przez partnera, jeśli nie widzisz opcji Branding w Ustawieniachorganizacji, skontaktuj się z administratorem partnera.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu Przejdź do Ustawień organizacji i przewiń do pozycji Branding.

2

W obszarze Aplikacje wybierz znak firmowy, który chcesz zastosować, spośród następujących elementów:

 • Aby dodać logo — wybierz opcję Użyj własnegologo, kliknij obszar wprowadzania, aby wybrać plik PNG, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, plik PNG powinien być przezroczysty, nie mieć wypełnienia na zewnątrz obrazu, a rozmiar pliku musi być mniejszy niż 1 MB.

  To logo jest wyświetlane w Webex w menu nawigacyjnym i oknie Informacje.

  Użytkownicy muszą ponownie uruchomić aplikację Webex, aby zobaczyć zaktualizowane logo.

 • Aby dodać kolor niestandardowy — wybierz opcję Kolor niestandardowy w aplikacji Webex, wprowadź kod koloruszesnastkowego i kliknij przycisk Zapisz i opublikuj dlawszystkich.

  Ten kolor jest wyświetlany w Webex w menu nawigacyjnym.

  Użytkownicy muszą ponownie uruchomić Webex, aby zobaczyć zaktualizowany kolor.