Dodawanie firmowego znaku towarowego do aplikacji Webex

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja jest włączona przez partnera. Jeśli nie widzisz opcji Branding w ustawieniach organizacji, skontaktuj się z administratorem partnera.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do ustawień organizacji i przewiń do oznakowania.

2

W obszarze Aplikacje wybierz markę, którą chcesz zastosować, spośród następujących elementów:

 • Aby dodać logo — wybierz Użyj własnego logo, kliknij obszar wprowadzania, aby wybrać plik PNG, a następnie kliknij Otwórz.

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, plik PNG powinien być przejrzysty, nie powinien mieć wyściółki na zewnątrz obrazu, a rozmiar pliku musi być mniejszy niż 1 MB.

  To logo jest wyświetlane w aplikacji Webex w menu nawigacji i oknie Informacje.

  Użytkownicy muszą ponownie uruchomić aplikację Webex, aby zobaczyć zaktualizowane logo.

 • Aby dodać kolor niestandardowy — wybierz kolor niestandardowy w aplikacji Webex, wprowadź kod koloru szesnastkowego dla koloru i kliknij opcję Zapisz i opublikuj dla wszystkich.

  Ten kolor jest wyświetlany w aplikacji Webex w menu nawigacji.

  Użytkownicy muszą ponownie uruchomić aplikację Webex, aby zobaczyć zaktualizowany kolor.