Dodavanje brendiranja preduzeća u Webex

Pre nego što počneš

Ovu funkciju je omogućio vaš partner, ako ne vidite opciju Brendiranje u postavkama organizacije ,obratite se administratoru partnera.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte stavku Postavke organizacije i pomerite se do stavke Brendiranje.

2

U okviru Aplikacije odaberite brendiranje koje želite da primenite na sledeći način:

 • Da biste dodali logotip – Izaberite Koristi sopstveni logotip ,kliknite na oblast unosa da biste izabrali PNG datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Da bi dobili najbolje rezultate, PNG datoteka bi trebalo da bude prozirna, da nema uložaka oko spoljne slike i veličina datoteke mora biti manja od 1 MB.

  Ovaj logotip je prikazan u programu Webex u navigacionom meniju i prozoru "Osnovni podaci".

  Korisnici moraju ponovo da pokrenu Webex aplikaciju da bi videli ažurirani logotip.

 • Da biste dodali prilagođenu boju – Izaberite prilagođenu boju u Webex aplikaciji, unesite heksabilan kôd boje za boju i kliknite na dugme Sačuvaj & objavi svima.

  Ova boja je prikazana u programu Webex u navigacionom meniju.

  Vaši korisnici moraju ponovo da pokrenu Webex da bi videli ažuriranu boju.