Tilføy Webex Meeting

Hvis administratoren ikke har installertWebexScheduler-tillegget, kan du gå til Microsoft AppSource og installere appen selv.

1

Gå til Microsoft AppSource.

2

Søk etter Webex Scheduler tillegg.

3

Velg Hent det nå og følg instruksjonene på skjermen.

Når du har lagt til appen, følger du instruksjonene i Angi Webex-nettstedet i Outlook.

Før du kan planlegge et møte ved hjelp av Webex Scheduler, må du angiWebexnettstedet som skal brukes med kontoen din.

1

Hvis du bruker Outlook som skrivebord, velger du i Cisco Webex-gruppen på båndet Tilføy Webex Meeting.

Tilføy Webex Meeting

Hvis du bruker Outlook på nettet, velger du Nytt arrangement > Cisco Webex SchedulerWebex planlegger > Tilføy Webex Meeting.


 

Hvis du vil se dette alternativet, må du eller administratoren ha lagt til Webex Scheduler-tillegget, og administratoren for Webex-området må ha konfigurert Webex Scheduler for Microsoft 365.

Velkommen-skjermen vises.

2

Velg Kom i gang.

3

Velg eller angi WebexURL-adressen for området du vil bruke, i formatet company, og velg deretter Neste.

Hvis du ser en melding om at Webex Preferences vil vise i et nytt vindu, velger du Tillat.

4

Pålogging-skjermen åpner i et nytt nettleservindu. Skriv inn Microsoft 365-e-postadressen, og velg deretter Neste.

5

Skriv inn Microsoft 365-passordet og velg deretter Pålogging.

Hvis du ser en Forbli pålogget?-melding, velger du Ja for å redusere antall ganger du må logge på.

6

Velg Tilføy Webex Meeting for å tiløye et Webex-møte i avtalen. Hvis du foretrekker å tilføye et Webes Personal Room-møte når du tilføyer et Webex-møte i en avtale i Outlook, endrer du standard møtetype. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre standard møtetype.

Når du har angittWebex-området, kan du legge til enWebexmøte til en avtale du oppretter i Outlook.

1

Opprett en avtale i Outlook.

2

Skriv inn avtalenavn, sted og start- og sluttidspunkt.

3

Hvis du vil at avtalen skal gjentas, gjør du ett av følgende:

 • Velg Regelmessighet på båndet i skrivebordsappen, og velg deretter hvor ofte du vil at denne avtalen skal gjentas, og når du vil at den skal slutte.
 • Klikk på rullegardinlisten i Gjentakelse-feltet i nettappen og velg hvor ofte du vil at møtet skal gjentas og når du vil at den skal slutte.
4

For å invitere andre, gjør ett av følgende:

 • Velg Invitere deltakereere og skriv deretter inn én eller flere e-postadresser i Obligatorisk-boksen. i skrivebordappen.
 • Skriv inn én eller flere e-postadresser i Inviter deltakere-feltet i nettappen.
5

Hvis du bruker Outlook som skrivebord, i Cisco Webex-gruppen på båndet i Outlook, velger du Tilføy Webex Meeting.

Hvis du bruker Outlook på nettet, velger du Cisco Webex Scheduler og fra rullegardinlisten velger du Tilføy Webex Meeting .

Etter en liten stund legges det til en kobling til møtet i stedsfeltet, og møtedetaljene legges til i brødteksten i avtalen.


 

Hvis det oppstår en feil etter at du har forsøkt å legge til et møte iWebex Meetings, kan du se feildetaljene over brødteksten i avtalen.

6

Rediger møtealternativene, for eksempel legge til en alternativ vert eller medvert (WBS40.9 eller senere områder). For WBS40.12 og nyere nettsteder kan du også innstille inngangs- og avslutningstone, endre møtepassordet eller legge til en sporingskode.

 • Hvis du bruker Outlook som skrivebord, i Cisco Webex-gruppen på båndet i Outlook, velgWebex Preferences.
 • Hvis du bruker Outlook på nettet, velger du Cisco Webex Scheduler > Webex-innstillinger.

Velg Oppdater møte når du er ferdig med å redigere møtealternativene.

7

Velg Send.

Avtalen viser møtedetaljene, inkludert en kobling for å bli med i møtet. Du kan kopiere koblingen og dele den med andre.

Hva nå?

Avhengig av områdeinnstillingene kan det hende du kan integrere Microsoft 365-kalenderen med Webex-området. Du får tilgang til Webex-møter som ble planlagt i Microsoft 365 fra Møter i Modern View.

Det er praktisk å starte eller bli med i et møte som er planlagt ved hjelp av Webex Scheduler i Microsoft Outlook.

1

Gjør ett av følgende for å starte eller bli med i et møte:

 • Velg koblingen i kalenderinvitasjonen i Outlook.
 • Bli med fra et videosystem eller program ved å ringe videoadressen i kalenderinvitasjonen.
 • Bli med via telefon ved å ringe nummeret i kalenderinvitasjonen.
 • Velg Bli med på den skyregistrerte videoenheten. Bli med-knappen vises 5 minutter før møtet starter.

Når du har planlagt et møte, bruker du Outlook til å redigere det når som helst. Endre deltakerne og møteinformasjonen, for eksempel dato og klokkeslett eller møtealternativene.

Når du redigerer et planlagt møte, sendes en oppdatert e-postinvitasjon til deltakerne, og møteinformasjonen på Webex-området oppdateres.

1

Rediger det planlagte møtet i Outlook-kalenderen.

2

Endre et hvilket som helst av følgende:

 • Hvis du vil tilføye deltakere, velger du Obligatorisk.

 • Rediger emnet, stedet, datoen, klokkeslettet eller gjentakelse..

Webex-møtedetaljene ser omtrent slik ut:

3

EndreWebexmøtealternativer.

 • Hvis du bruker Outlook som skrivebord, i Cisco Webex-gruppen på båndet i Outlook, velgWebex Preferences.
  Innstillinger
 • Hvis du bruker Outlook på nettet, velger du Cisco Webex SchedulerCisco Webex Schdduler > Webex-innstillinger.
4

Velg Oppdater når du er ferdig med å redigere møtealternativene, og velg deretter Send oppdatering.

FjerneWebexmøter fra Outlook-avtaler som ikke lenger trenger dem, eller hvis du vil endreWebexmøtetype.

1

Åpne en avtale som inneholder enWebexmøte.

2

Åpne Webex-innstillinger:

 • Hvis du bruker Outlook som skrivebord, i Cisco Webex-gruppen på båndet i Outlook, velgWebex Preferences.
 • Hvis du bruker Outlook for nettet, velger du Cisco Webex Scheduler > Webex-innstillinger.
3

Velg Fjern eller Fjern møte.

Du kan endre standardtypen forWebexmøte som skal brukes når du legger til et møte i en avtale i Outlook:
 • Generer en engangs møtekobling– Hvert møte har en unik møtekobling og videoadresse.

 • Bruk koblingenPersonlig rom: Alle møter bruker personlige rom-linken som møtekobling og videoadressen til det personlige rommet som videoadresse.

1

Hvis du bruker Outlook som skrivebord, i Cisco Webex-gruppen på båndet i Outlook, velgWebex Preferences.

Innstillinger

Hvis du bruker Outlook på nettet, velger du New event > Cisco Webex Scheduler > Webex Preference.

2

Velg standard møtetype under Webex-møtekobling, og velg Lagre.

Endringen gjelder for alle fremtidigeWebexmøter du legger til i avtaler.

Hvis det er mer enn énWebex-området du bruker til møter, kan du angi hvilket område du foretrekker å bruke når du legger til enWebexmøte til en avtale i Outlook.

1

Hvis du bruker Outlook som skrivebord, i Cisco Webex-gruppen på båndet i Outlook, velgWebex Preferences.

Webex Preferences

Hvis du bruker Outlook på nettet, velger du New event > Cisco Webex Scheduler Cisco Webex Schdduler > Webex Preference.

2

Velg Endre Webex-sted.

3

Velg eller angiWebexURL-adressen for området du vil bruke, og velg Neste.

4

Velg standard møtetype, og velg Lagre.

Hvis du installerte appen selv og ikke lenger vil planlegge møter ved hjelp avWebexScheduler, du kan fjerne appen. Hvis administratoren har installert appen, kontakter du systemansvarlig for å fjerne den.

1

Hvis du bruker Outlook som skrivebord, velger du Hent tillegg i Tillegg-gruppen på Outlook-båndet.

Hvis du bruker Outlook på nettet, velger du Flere alternativer > Hent tillegg.

2

Velg Mine tillegg i Mocrosoft 365-tillegg.-vinduet.

3

Finn Cisco Webex Scheduler og velg Flere > Fjerne.

Webex Scheduler-tillegg