Opprette en invitasjonsliste og invitere deltakere til arrangementet

Du kan legge til kontakter i Cisco Webex Events (Classic) én om gangen, eller du kan legge til flere kontakter samtidig ved hjelp av en distribusjonsliste.

1

Logg på Webex-området, og gå til Webex Events (Classic) >Planlegg en hendelse.

2

Klikk Opprettinvitasjonsliste under delen Deltakere og registrering ellerPresentatører og paneldeltakere .

3

Skriv inn et navn og en e-postadresse, klikk Legg til i invitasjonsliste, kontroller deltakeren og klikk inviter.

Hvis du vil importere kontakter fra en distribusjonsliste, klikker du Importer kontakter i vinduet Opprett paneldeltakerinvitasjonsliste . Når du importerer en fil, bruker du et format med skilletegn som skiller oppføringer med komma eller tabulatorer.

4

Klikk Planlegg denne hendelsen nederst på siden Planlegg en hendelse når du er ferdig med å opprette invitasjonslisten.

5

Merk av for de ønskede mottakerne, og velg Send nå > OK > Fortsett eller velg Send senere.

Redigere en invitasjonsliste

Du kan redigere invitasjonslister etter at en hendelse er planlagt å rette feil, sende nye invitasjoner eller sende invitasjoner på nytt. Når du redigerer et arrangement, kan du justere invitasjonslisten for både deltakere og paneldeltakere.

1

Logg på Webex-området, gå til Møter og velg hendelsen du vil redigere.

2

Rull ned til bunnen på siden Hendelsesinformasjon , og klikk Rediger hendelse.

3

Klikk Redigerinvitasjonsliste under Deltakere og registrering ellerPresentatører og paneldeltakere .

4

Kontroller deltakerne, klikk Merk alt , og klikk Legg til iinvitasjonsliste.

5

Klikk Oppdater denne hendelsen.

Opprette en distribusjonsliste

1

Logg på Webex-området, klikk navnet ditt øverst til høyre på siden, og velg Mine kontakter.

2

Klikk Legg til distribusjonsliste.

3

Skriv inn ønsket navn på distribusjonslisten og, hvis du vil, en beskrivelse.

4

Søk etter kontakter eller legg til nye.

  • Søk etter en kontakt i Søk -boksen.
  • Søk etter en kontakt ved å velge den første bokstaven i kontaktens fornavn.
  • Velg Alle for å vise alle kontaktene i listen over personlige kontakter.
  • Legg til en ny kontakt ved å velge Legg til kontakt.
5

Velg kontaktene du vil bruke, i boksen til venstre, og velg Legg til.

6

Når du er ferdig med å legge til kontakter, velger du Legg til for å opprette listen.