Hurtigmøte med Møt nå

Hvis Webex Training-nettstedet inneholder alternativet for umiddelbar opplæringsøkt, kan du starte en opplæringsøkt når som helst, uten å måtte planlegge den først. En umiddelbar eller improvisert opplæringsøkt kan inneholde en lydkonferanse.

Når du har startet en umiddelbar opplæringsøkt, kan du eventuelt invitere deltakere. Hver invitert deltaker mottar en e-postmelding med invitasjon som inneholder informasjon om opplæringsøkten og en kobling som deltakeren kan velge for å bli med i opplæringsøkten.


 

Hvis du vil motta en tilbakeringing, må en deltaker ha en direkte telefonlinje. Hvis en resepsjonist svarer på anropet, eller deltakerens telefonsystem bruker en innspilt hilsen for innkommende anrop, kan ikke deltakeren motta en tilbakeringing. En deltaker uten en direkte telefonlinje kan imidlertid bli med på en lydkonferanse ved å ringe et telefonnummer for innringing, som alltid er tilgjengelig i øktvinduet, både i fanen Informasjon og i dialogboksen Øktinformasjon.

Oppgave

Handling

Rediger standardinnstillingene for hurtigmøter.

 1. Logg på Webex-nettstedet ditt.

 2. Gå til Min Webex > Preferanser.

 3. Rediger standardalternativene for hurtigmøtene under «Møt nå»-innstillingene.

Start et hurtigmøte fra Webex-nettstedet ditt.

 1. Logg på nettstedet for Webex Training.

 2. Velg Vær vert for en økt > Hurtigøkt på navigasjonslinjen til venstre.

 3. Angi emnet for opplæringsøkten.

 4. Angi et passord. Et gyldig passord må inneholde minst seks tegn.


   

  (Valgfritt) Hvis du vil at opplæringsøkt skal inkluderes i listen over økter i kalenderen for opplæringsøkt , velger du Oppført i offentlig kalender . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi om en opplæringsøkt skal listes opp eller ikke listes opp.


   

  (Valgfritt) Hvis du vil inkludere en integrert lydkonferanse, merker du av for Lydkonferanse avmerkingsboks.

 5. Velg Start økt .

 6. Hvis du har valgt en lydkonferanse, velger du konferansetypen du vil bruke, på siden Innstillinger for konferansesamtale som vises. Velg OK .

 7. Hvis nettstedet for Webex Training krever at du oppgir sporingsinformasjon for opplæringsøktene du er vert for, gjør du ett av følgende for hvert alternativ på Sporingskoder-siden som vises. Velg mellom:

  • Angi en kode eller annen tekst i boksen.

  • Hvis nettstedsadministratoren krever det, velger du en kode fra en forhåndsdefinert liste.

  • Hvis en forhåndsdefinert liste over koder er tilgjengelig, velger du kodens etikett, og deretter velger du en kode. Velg OK .

 8. Følg instruksjonene i dialogboksen for å starte lydkonferansen.


   

  (Alternativ) Når du har startet økten, inviterer du deltakerne til opplæringsøkten ved å sende dem e-postmeldinger med invitasjon som inneholder instruksjoner for å bli med i opplæringsøkten.

Start et hurtigmøte fra snarveier for Webex-produktivitetsverktøy.

Gjør ett av følgende for å starte et hurtigmøte:

 • Velg Møt nå i Webex-produktivitetsverktøy-panelet. Hvis panelet ikke er åpent, åpner du det fra snarveien Webex-produktivitetsverktøy på skrivebordet eller fra startmenyen i Windows.

 • Høyreklikk på ikonet på oppgavelinjen i Webex-produktivitetsverktøy og velg deretter Møt nå.

 • Velg Møt nå på Webex-verktøylinjen i Microsoft Outlook.

Start en planlagt opplæringsøkt

Opplæringsøkter starter ikke automatisk på planlagte tidspunkt. Som vert for opplæringsøkten starter du først en opplæringsøkt, og deretter kan deltakerne bli med i økten. Du kan starte en opplæringsøkt som du har planlagt ved starttidspunktet, eller når som helst før eller etter dette tidspunktet.

Gjør én av følgende:

Alternativer Beskrivelse
Starte en planlagt opplæringsøkt fra en e-postbekreftelse
 1. Åpne e-postbekreftelsen, og velg deretter koblingen.

 2. Logg på Webex Training-nettstedet, og velg deretter Logg inn .

 3. Velg Start nå.

Start en planlagt opplæringsøkt fra siden for opplæringsøkter
 1. Logg på nettstedet for Webex Training.

 2. Velg Min Webex > Mine møter på navigasjonslinjen.

 3. Bruk fanen Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Alle møter for å finne opplæringsøkten du vil starte.

 4. Velg Start.

Endre en planlagt opplæringsøkt

Når du har planlagt en opplæringsøkt, kan du når som helst endre starttidspunktet, emnet, passordet, dagsorden og så videre, før du starter den.

Hvis du oppdaterer informasjon om en opplæringsøkt, inkludert å legge til eller fjerne deltakere, kan du velge å sende deltakerne en ny e-postinvitasjon. Meldingen informerer dem om at du har endret informasjonen i opplæringsøkten. Deltakere du har fjernet fra deltakerlisten, mottar en e-postmelding som informerer dem om at opplæringsøkten har blitt avlyst.

1

Gjør én av følgende:

Alternativer Beskrivelse
Slik endrer du en planlagt opplæringsøkt fra en e-postbekreftelse
 1. Åpne e-postbekreftelsen, og klikk deretter på koblingen.

 2. Logg på Webex Training-nettstedet, og velg deretter Logg inn .

 3. Velg Rediger.

Slik endrer du en planlagt opplæringsøkt fra siden for opplæringsøkter
 1. Logg på nettstedet for Webex Training.

 2. Velg Min Webex > Mine møter på navigasjonslinjen.

 3. Bruk fanen Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Alle møter for å finne opplæringsøkten du vil endre.

 4. I listen over opplæringsøkter velger du emnenavnet for opplæringsøkt og velger Rediger .

2

Endre opplæringsøkten. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene du kan endre, kan du se Start en planlagt opplæringsøkt.

3

Velg Oppdater.

Avlys en planlagt opplæringsøkt

Du kan avlyse alle opplæringsøkter du har planlagt. Når du avlyser en opplæringsøkt, kan du velge å sende en e-postmelding om kansellering til alle deltakerne du har invitert til opplæringsøkten. Hvis du avlyser en opplæringsøkt, slettes den fra listen over opplæringsøkter.

Du kan avlyse en opplæringsøkt fra:

 • E-postbekreftelsen du mottok etter at du planla opplæringsøkten.

 • Listen over opplæringsøkter i Min Webex.

Hvis iCalendar-funksjonen er tilgjengelig på nettstedet ditt, og du har lagt til denne opplæringsøkt i kalenderen, velger du Fjern fra Min kalender for å fjerne den. Det er også en kobling tilgjengelig i e-postbekreftelsen.

1

Gjør én av følgende:

Alternativ Beskrivelse
Slik avlyser du en planlagt opplæringsøkt fra en e-postbekreftelse
 1. Åpne e-postbekreftelsen, og velg deretter koblingen.

 2. Logg på Webex Training-nettstedet ditt, og velg Logg inn .

Slik avlyser du en planlagt opplæringsøkt fra siden for opplæringsøkter
 1. Logg på nettstedet for Webex Training.

 2. Velg Min Webex > Mine møter på navigasjonslinjen.

 3. Bruk fanen Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Alle møter for å finne opplæringsøkten du vil avlyse.

 4. Merk av i avkrysningsboksen for opplæringsøkten du vil slette, i listen over opplæringsøkter.

2

Velg Slett.