Direktmöten med Träffas nu

Om din Webex Training webbplats inkluderar alternativet snabb utbildningsmöte kan du starta en utbildningsmöte när som helst, utan att behöva schemalägga den först. Ett utbildningsmöte som är direkt eller improviserat kan också inkludera en ljudkonferens.

När du har startat ett direktutbildningsmöte kan du bjuda in ytterligare deltagare. Alla inbjudan deltagare får en e-postinbjudan som inkluderar information om utbildningsmötet och en länk som deltagarna kan välja för att delta i utbildningsmötet.


 

För att ta emot en återuppringning måste deltagare ha en direkt telefonlinje. Om en receptionist besvarar samtalet eller deltagarnas telefonsystem använder en inspelad hälsning för inkommande samtal kan deltagare inte ta emot en återuppringning. Men en deltagare som saknar en direkt telefonlinje kan delta i en ljudkonferens genom att ringa ett inringningsnummer, som alltid är tillgängligt i Sessionsfönstret via Infofliken och i dialogrutan Sessionsinformation.

Uppgift

Åtgärd

Redigera dina standardinställningar för direktmöten.

 1. Logga in på din Webex-webbplats.

 2. Gå till Mitt Webex > Inställningar.

 3. Redigera standardinställningarna för dina direktmöten under ”Träffas nu”-inställningar.

Starta ett direkt möte från din Webex webbplats.

 1. Logga in på din Webex Training-webbplats.

 2. I den vänstra navigeringsraden väljer du Var värd för en session > Direktsession.

 3. Ange utbildningsmötets ämne.

 4. Ange ett lösenord. Ett giltigt lösenord ska innehålla minst sex tecken.


   

  (Valfritt) Om du vill att utbildningsmötet ska inkluderas i listan över sessioner i utbildningsmöteskalendern väljer du Listat i offentlig kalender. För detaljer, se Ange om ett utbildningsmöte ska vara listat eller ej listat.


   

  (Valfritt) För att inkludera en integrerad ljudkonferens markerar du kryssrutan Ljudkonferens.

 5. Välj Starta session.

 6. Om du väljer en ljudkonferens, välj konferenstypen på sidan Inställningar för ljudkonferens som visas. Välj OK .

 7. Om din Webex Training webbplats kräver att du tillhandahåller spårnings information för de utbildnings möten som du är värd för, gör något av följande för varje alternativ på sidan spårnings koder som visas. Välj bland:

  • Ange en kod eller annan text i rutan.

  • Välj en kod från en fördefinierad lista, om din webbplatsadministratör kräver detta.

  • Om det finns en fördefinierad lista med koder väljer du kodetiketten och sedan koden. Välj OK .

 8. Följ anvisningarna i dialogrutan för att starta ljudkonferensen.


   

  (Valfritt) Efter att du startat sessionen bjuder du in deltagare till utbildningsmötet genom att skicka en e-postinbjudan med anvisningar om hur man deltar i utbildningsmötet.

Starta ett direkt möte från Webex-produktivitetsverktyg genvägar.

Gör något av följande för att starta ett direktmöte:

 • Välj snabbmöte i panelen WebEx-produktivitetsverktyg . Om panelen inte är öppen öppnar du den från Webex-produktivitetsverktyg genväg på Skriv bordet eller från Windows Start meny.

 • Högerklicka på ikonen för WebEx-produktivitetsverktyg aktivitets fältet och välj sedan snabbmöte.

 • Välj snabbmöte i WebEx-verktygsfältet i Microsoft Outlook.

Starta ett schemalagt utbildningsmöte

Utbildningsmöten startar inte automatiskt vid de schemalagda tiderna. Som utbildningsvärd måste du först starta ett utbildningsmöte och därefter kan deltagarna delta i sessionen. Du kan starta ett utbildningsmöte som du har schemalagt vid dess starttid och när som helst före eller efter den tiden.

Gör något av följande:

Alternativ Beskrivning
Starta ett schemalagt utbildningsmöte från en e-postbekräftelse
 1. Öppna e-postbekräftelsen och välj sedan länken.

 2. Logga in på din Webex Training-webbplats och välj sedan Logga in.

 3. Välj Starta nu.

Starta ett schemalagt utbildningsmöte från sidan med dina utbildningsmöten
 1. Logga in på din Webex Training-webbplats.

 2. I navigeringsraden väljer du Mitt Webex > Mina möten.

 3. Använd flikarna Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Alla möten för att hitta utbildningsmötet som du vill starta.

 4. Välj Starta.

Ändra ett schemalagt utbildningsmöte

När du har schemalagt ett utbildningsmöte kan du ändra dess starttid, ämne, lösenord, agenda o.s.v. när som helst innan du startar det.

Om du uppdaterar information om ett utbildningsmöte, t.ex. lägger till eller tar bort deltagare, kan du välja att skicka en ny e-postinbjudan till deltagarna. Meddelandet informerar dem om att du har ändrat informationen om utbildningsmötet. Deltagare som du tar bort från deltagarlistan får ett e-postmeddelande som informerar dem om att utbildningsmötet har ställts in.

1

Gör något av följande:

Alternativ Beskrivning
Ändra ett schemalagt utbildningsmöte från en e-postbekräftelse
 1. Öppna e-postbekräftelsen och klicka sedan på länken.

 2. Logga in på din Webex Training-webbplats och välj sedan Logga in.

 3. Välj Redigera.

Ändra ett schemalagt utbildningsmöte från sidan med dina utbildningsmöten
 1. Logga in på din Webex Training-webbplats.

 2. I navigeringsraden väljer du Mitt Webex > Mina möten.

 3. Använd flikarna Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Alla möten för att hitta utbildningsmötet som du vill ändra.

 4. I listan över utbildningsmöten väljer du ämnet för ditt utbildningsmöte och sedan Redigera.

2

Ändra utbildningsmötet. För ytterligare information om alternativen som du kan ändra, se Starta ett schemalagt utbildningsmöte.

3

Välj Uppdatera.

Avbryt ett schemalagt utbildningsmöte

Du kan ställa in alla dina schemalagda utbildningsmöten. När du väl har ställt in ett utbildningsmöte kan du välja att skicka ett e-postmeddelande om att det är inställt till alla deltagare som var inbjudna till utbildningsmötet. När du ställer in ett utbildningsmöte tas det bort det från din lista över utbildningsmöten.

Du kan avboka ett utbildningsmöte från:

 • E-postbekräftelsen som du fick efter att du schemalade utbildningsmötet.

 • Din lista över utbildningsmöten i Mitt Webex.

Om iCalendar-funktionen är tillgänglig på din webbplats och du har lagt till detta utbildningsmöte till din kalender, välj Ta bort från min kalender för att ta bort mötet. Det finns också en länk i e-postbekräftelsen.

1

Gör något av följande:

Alternativ Beskrivning
Avboka ett schemalagt utbildningsmöte från en e-postbekräftelse
 1. Öppna e-postbekräftelsen och välj länken.

 2. Logga in på din Webex Training-webbplats och välj Logga in.

Avboka ett schemalagt utbildningsmöte från sidan med dina utbildningsmöten
 1. Logga in på din WebexTraining-webbplats.

 2. I navigeringsraden väljer du Mitt Webex > Mina möten.

 3. Använd flikarna Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Alla möten för att hitta utbildningsmötet som du vill avboka.

 4. I listan över utbildningsmöten markerar du kryssrutan för det utbildningsmöte som du vill ta bort.

2

Välj Ta bort.