Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe kamery, wykonaj jedną z poniższych sekcji

Cisco Accessory Hub umożliwia uaktualnienie oprogramowania sprzętowego kamery za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome www. Narzędzie automatycznie sprawdza model kamery i bieżącą wersję oprogramowania układowego i umożliwia uaktualnienie kamery w przypadku, gdy dostępna jest nowa wersja programu Kamerę można również uaktualnić za pomocą lokalnego pliku oprogramowania układowego przy użyciu Cisco Accessory Hub.


Odwiedź Cisco Accessory Hub z najnowszą wersją programu Google Chrome lub Microsoft Edge.

Zanim rozpoczniesz

Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

1

Podłącz kamerę do komputera.

2

Przejdź do Cisco Accessory Hub w przeglądarce internetowej

3

Kliknij przycisk Połącz.

Cisco Accessory Hub strona główna, przechwytywanie ekranu
4

Wybierz Cisco Webex Desk Camera z listy urządzenie z monitem i kliknij przycisk połącz.

Przechwytywanie ekranu dla listy urządzeń z monitami
5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


 

Podczas uaktualnienia Zadbaj o połączenie kamery na komputer

6

Po zakończeniu uaktualnienia Poczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie kamery

Jeśli zainstalowano wersję aplikacji Webex Desk Camera 2,3, aplikacja kamery sprawdza, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego po jego uruchomieniu. Jeśli zostanie wykryta aktualizacja, na przycisku aktualizacji zostanie wyświetlona liczba 1 lub 2. Kliknij przycisk aktualizacje, > rozpocząć aktualizację , aby pobrać i zainstalować nowe oprogramowanie układowe

Jeśli jest używana aplikacja Webex Desk Camera app 2,2, należy zaktualizować oprogramowanie układowe, wykonując następujące czynności.

Zanim rozpoczniesz

Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

1

Otwórz aplikację Webex Desk Camera.

2

Kliknij polecenie Cisco Webex Desk Camera > informacje o kamerze z paska menu.

3

Kliknij opcję Pobierz oprogramowanie układowe, Aby pobrać i zapisać najnowsze oprogramowanie sprzętowe na dysku lokalnym.

Jeśli bieżące oprogramowanie układowe ma aktualną aktualność, przycisk pobierania oprogramowania sprzętowego jest nieaktywny.

Można również pobrać oprogramowanie układowe z programu Cisco Software Download. Do pobrania wymagane jest logowanie

4

Przejdź do podstawowego oprogramowania firmware >.

5

Kliknij przycisk Wybierz plik i wybierz pobrany plik oprogramowania układowego z dysku lokalnego.

W przypadku wybrania niewłaściwego pliku firmware kliknij przycisk Usuń i wybierz poprawny plik.

6

Kliknij przycisk uaktualnienie , aby rozpocząć uaktualnienie.


 

Podczas uaktualnienia Zadbaj o połączenie kamery na komputer

7

Po zakończeniu uaktualnienia Poczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie kamery