Błąd: Komunikat "Wymagany dodatek Cisco Webex" podczas dołączania przy użyciu komputera Mac

Błąd: Komunikat "Wymagany dodatek Cisco Webex", gdy próbuję dołączyć z komputera Mac.

Monit "Wymagany dodatek Cisco Webex" podczas dołączania do spotkania przy użyciu komputera Mac.

Rozwiązanie:

Podczas próby dołączenia z komputera Mac przeglądarka może zawiesić się po wyświetleniu następującego monitu:

Aby rozwiązać problem:

Uaktualnij dla Safari 11 i Mac OS 10.12 (ustawienia zostały przeniesione):

 1. Przejdź do Safari > Preferencje > Witryny.
 2. W sekcji Plug-ins po lewej stronie wybierz Webex64 General Plugin Container.
 3. Dla wszystkich skonfigurowanych witryn internetowych wymienionych po prawej stronie wybierz Włączone.
 4. Ustaw opcję Podczas odwiedzania innych stron internetowych na Włączone:

Obraz dodany przez użytkownika
 
Starsze wersje Safari:
 1. Uruchom dezinstalatorCisco Webex Mac. 
 2. Uruchom ponownie komputer Mac.
 3. Ponownie zainstaluj ręcznie oprogramowanie do obsługi spotkań Webex. Aby uzyskać pomoc, zobacz:
 4. Spróbuj ponownie dołączyć do spotkania.
   
Jeśli przeglądarka nadal zawiesza się po wyświetleniu monitu:
 1. Przejdź do Preferencji > Safari > Zaawansowane .
 2. Odznacz pole Zatrzymaj wtyczki, aby oszczędzać energię :
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Kliknij przycisk Zmień ustawienia...
 2. Na ekranie Wybierz protokół do skonfigurowania usuń zaznaczenie wszystkich opcji, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij Zabezpieczenia , a następnie Ustawienia wtyczek...             
 4. W lewym okienku kliknij Webex64 General Plugin Container.
 5. Kliknij menu rozwijane obok adresu URL witryny Webex i wybierz opcję Zezwalaj: