Optymalizujemy jakość połączeń, używając kodeka Opus dla dźwięku w usłudze Webex Calling. Opus jest obsługiwany przez większość klientów na platformie Webex Calling i, jeśli to możliwe, jest głównym kodekiem używanym do połączeń audio.

Opus jest obsługiwany przez Webex klienta, a także wszystkie telefony wieloplatformowe. Opus nie jest obecnie obsługiwany przez analogowe adaptery telefoniczne i telefony DECT na platformie Webex Calling. Opus nie jest również obsługiwany przez większość dostawców PSTN iz tego powodu powszechnie używany jest G.711.

Kodek Opus jest obsługiwany w następujących przepływach wywołań:

  • Webex (pulpit) <—> Webex(pulpit)

  • Telefon wieloplatformowy <—> Telefon wieloplatformowy

  • Telefon wieloplatformowy <—> Webex (pulpit)

  • Wieloplatformowy telefon <—> Automatyczna sekretarka

  • Telefon wieloplatformowy <—> Poczta głosowa

  • Webex (pulpit) <—> Automatyczna sekretarka

  • Webex (komputer stacjonarny) <—> Poczta głosowa


Każdy kodek zużywa mniej więcej ten sam poziom przepustowości, który wynosi 70-80 kb / s dla każdego strumienia audio. Zalecamy, aby klienci zezwolili na 100 kb / s na strumień audio, który chcą obsługiwać w swojej sieci, pamiętając, że wewnętrzne przedsiębiorstwo wymaga dwóch strumieni audio (200 kb / s).