Dodaj numery telefonów

Przed rozpoczęciem

  • Liczby muszą być zgodne z formatem E.164 we wszystkich krajach z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które mogą również być zgodne z formatem krajowym.

  • W zależności od kraju numery są sformatowane zgodnie z lokalnymi wymaganiami wybierania. Na przykład, jeśli wymagany jest kod kraju, możesz wprowadzić cyfry z kodem lub bez niego, a kod jest poprzedzony.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > Liczby.

2

Kliknij Dodaj numery.

3

Wybierz lokalizację z Lokalizacja menu rozwijane.

4

Kliknij Kolejny.

5

Aby aktywować numery później, włącz Aktywuj numery później.


 
Gdy ta opcja jest włączona, numery telefonów można natychmiast skonfigurować, ale należy je aktywować, kontaktując się bezpośrednio z operatorem. Włącz tę opcję, jeśli przenosisz numery w późniejszym czasie.
6

Wprowadź każdy numer telefonu, który ma zostać dodany. Oddziel każdy numer przecinkiem.


 
Można dodać maksymalnie 1000 numerów.

 

Liczby są automatycznie sprawdzane po dodaniu przecinka lub naciśnięciu Wchodzić.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Nowe numery telefonów pojawią się na Twojej liście numerów.


 

Dodatkowa weryfikacja następuje po kliknięciu Zapisać. Na przykład, jeśli dodawany numer już istnieje dla lokalizacji, pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można zapisać. Usuń wszelkie nieprawidłowe numery i kliknij Zapisać jeszcze raz.

Aktywuj lub usuń numery telefonów

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > Liczby.

2

Aby aktywować nieaktywny numer telefonu, kliknij działania kolumna i wybierz Aktywuj.


 

Jeśli nieaktywny numer jest przypisany do funkcji, użytkownika lub obszaru roboczego, pozostanie on nieaktywny do momentu aktywacji za pomocą Aktywuj opcja pod działania lub za pomocą metody aktywacji zbiorczej, która jest opisana w Aktywuj numery zbiorczo.

3

Aby usunąć numer telefonu, kliknij działania kolumna i wybierz Kasować.


 
Jeśli numer telefonu jest już przypisany do użytkownika, obszaru roboczego lub funkcji, opcja usuwania jest niedostępna.

Aktywuj numery zbiorczo

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > Liczby.

2

Możesz filtrować listę numerów na podstawie określonej lokalizacji, stanu lub obu. Kliknij Nieaktywny aby zobaczyć tylko liczby, które są w stanie nieaktywnym.

3

Możesz aktywować 500 numerów na raz, wybierając Aktywuj numery u góry listy.

4

Potwierdź klikając Aktywuj.

Wyszukaj i filtruj numery telefonów i rozszerzenia

Możesz wyszukiwać i filtrować numery, aby szybko znaleźć numery, które są nieprzypisane lub nieaktywne.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > Liczby.

2

Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć numer telefonu lub rozszerzenie.

3

Filtruj swoje numery telefonów, wybierając filtr do zastosowania u góry strony. Filtruj według Wszystko, Nieprzypisany, Przydzielony, Nieaktywny, lub Tylko rozszerzenie.


 
Możesz także filtrować według lokalizacji, wybierając lokalizację z menu rozwijanego.

Uzyskaj listę numerów telefonów

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługii wybierz Powołanie > Liczby.

2

Kliknij Eksport ikonę, aby pobrać plik CSV z listą numerów telefonów dla Twojej organizacji.