Greška: 'Ovaj sadržaj se ne može prikazati u okviru'

Greška: 'Ovaj sadržaj se ne može prikazati u okviru'.

Nije moguće pristupiti Webex lokaciji, prihvaćenje greške ovaj sadržaj ne može biti prikazan u okviru

 

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:

  1. Preuzmite QuoVadis vrhovne certifikate za SSL sa https://www.quovadisglobal.com/wp-content/files/media/qvrca2.crt
  2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku i izaberite stavku Instaliraj certifikat.
Slika koju je dodao korisnik
  1. Tokom instaliranja certifikata izaberite stavku Lokacija skladištakao lokalni računar ikliknite na dugme Dalje.
Slika koju je dodao korisnik
 
  1. Odaberite stavku Postavite sve certifikate u sledeće skladište i kliknite na dugme Potraži.
Slika koju je dodao korisnik
 
  1. Izaberite pouzdane vrhovne autoritete za certifikaciju i kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Završi.

Da li je ovaj članak bio koristan?