Fel: ”Det här innehållet kan inte visas i en ram”

Om du har problem med att komma åt Webex-webbplatsen och stöter på felmeddelandet ”Det här innehållet kan inte visas i en ram” kan du följa stegen nedan för att lösa problemet:

PROBLEM
Användare kan inte komma åt Webex-webbplatsen och stöter på felet ”Det här innehållet kan inte visas i en ram.”

UPPLÖSNING
Följ stegen nedan för att lösa problemet:

  1. Gå till https://www.quovadisglobal.com/wp-content/files/media/qvrca2.crt.
  2. Hämta SSL-rotcertifikaten från QuoVadis.
  3. Dubbelklicka på den hämtade filen och klicka sedan på Installera certifikat.
image.png
  1. Välj Lokal maskin som lagringsplats och klicka sedan på Nästa.
  2. Välj Placera alla certifikat i följande butik och klicka sedan på Bläddra.
  3. Välj betrodda rotcertifieringsmyndigheter > OK.
  4. Klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför.
ORSAK
Den mest troliga orsaken till detta fel är att SSL-certifikat saknas eller är föråldrade på användarens enhet. Webex-webbplatsen kan kräva specifika rotcertifikat för att upprätta en säker anslutning, och installation av QuoVadis-certifikaten tar itu med detta problem.

Var den här artikeln användbar?