Kada dovršite sertifikaciju kao Cisco Webex partner, e-poštom ćemo vam poslati akreditive kao partnerski kompletan administratorski nalog za vašu organizaciju. Baš kao i klijenti koje pozovete na probne Cisco Webex usluge, prijavljivanje sa tim akreditivima https://admin.webex.com na kreira organizaciju. Nakon toga, novi administratori koriste svoje Cisco Webex akreditive za Cisco Webex Control Hub.

1

Iz prikaza partnera u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Kupci" i izaberite svoju organizaciju.

2

Izaberite stavku Prikaži moju organizaciju da biste otvorili administrativni interfejs vaše organizacije.

3

Baš kao i novi kupci, ako je ovo prijavljivanje prvi put da otvarate sopstvenu organizaciju, pojaviće se čarobnjak za prvo podešavanje sa pregledom plana. Prihvatite odredbe i uslove, a zatim kliknite na dugme "Prvi koraci" i pratite odzive.

4

Nakon što podesite organizaciju, možete da dodajete korisnike, upravljate uslugama, pregledate analitiku za sopstvenu organizaciju i tako dalje.


 

Ako vam je potrebna pomoć za upravljanje probnim procesima klijenata, preporučujemo da ulogu administratora prodaje dodelite drugim korisnicima u vašoj organizaciji. Idite na opciju"Korisnici", kliknite na korisnika, a zatim izaberite stavku Uloge i bezbednost da biste prikazali sve opcije. Više informacija o svakoj ulozi potražite u članku Srodni članci.