När du har lagt en beställning på CCW får du tillgång till Partner Hub där du kan skapa din egen organisation.

 1. Logga in på Partnerhubb och välj Starta min organisation längst upp i navigeringspanelen till vänster.
 2. Precis som för nya kunder visas en installationsguide för första gången med en plangranskning om den här inloggningen är första gången du öppnar en egen organisation. Godkänn användarvillkoren och klicka sedan på Kom igång och följ anvisningarna.
 3. När din organisation har konfigurerats kan du lägga till användare, hantera tjänster, visa analyser för din egen organisation och så vidare.

 

Om du behöver hjälp med att hantera provperioder för kunder rekommenderar vi att du tilldelar en av partneradministratörsrollerna till andra användare i din organisation. Gå till Användare klickar du på en användare och klickar sedan på Roller och säkerhet > Administratörsroller för att visa alla partneradministratörsroller tillgängliga.

Kundlista

När du har loggat in på Partner Hub ser du en lista över alla kunder som du hanterar, tillsammans med deras statuser, för att veta vilka kunder som kräver din uppmärksamhet. Några av de tillgängliga kundstatusarna är:

 • Provperiod – Kunden har en pågående provperiod på Webex.
 • Prenumeration – Kunden har ett aktivt abonnemang.
 • Utgår snart – En av kundens prenumeration eller provperiod går ut om ett par dagar.
 • Överskott av licens – Kunden har ett abonnemang som använder fler licenser än vad som ursprungligen köptes.
 • Ingen senaste aktivitet – Administratörer i den kundorganisationen har inte loggat in på Control Hub
 • Redo för beställningskonfiguration – En prenumeration har inte konfigurerats helt än.
 • Avstängd – Ett av kundens abonnemang har inte betalats än.
 • Utgått – Kunden har inga aktiva prenumerationer.

Du kan även starta direkt till en kunds organisation genom att klicka på ikonen Starta organisation i slutet av kundens rad.

Anpassade taggar

Du kan skapa anpassade taggar för kunder i Partner Hub. Du kan använda dessa taggar för att identifiera och gruppera kunder enligt dina processer. Taggar är också ett enkelt sätt att samordna med andra administratörer som hanterar samma kundkonton.

Anpassade taggar kan visas av alla administratörer i Partner Hub, medan redigering är begränsad till fullständiga partneradministratörer och partneradministratörer.

Custom tags in Partner Hub

Filter

Finns det en kund som inte har haft någon aktivitet den senaste tiden? Finns det en provperiod som snart går ut som du måste följa upp? Använd frågebaserade filter för att enkelt söka efter kunder som du letar efter. Möjliga filter är:

 • Hanteras av – Filtrera efter kunder som du hanterar som extern administratör eller efter kunder som ingår i din partnerorganisation.
 • Produkt – Filtrera kunder efter den produkt de har beställt, till exempel efter Webex Meetings, Webex Calling eller Realtidsöversättningar.
 • Status – Filtrera kunder efter prenumerations-, provperiod- eller organisationsstatus.
 • Prenumerationstyp – Filtrera kunder efter om deras organisation har en prenumeration eller en provperiod.

Webex-provversioner

Om du har en kund som vill ge Webex ett försök kan du göra det starta en provperiod på Webex för dem i Partner Hub genom att klicka på Starta provperioden knappen.

Klicka på en kund för att visa mer information om kunden, till exempel information om de prenumerationer som kunden har köpt och de partneradministratörer som har tilldelats att hantera kunden.

Prenumerationer

I Prenumerationer På fliken kan du se datum då prenumerationen förnyas, en uppdelning av licenser som kunden beställt, fakturan för prenumerationen och en tabell som visar orderhistorik. Den här fliken hjälper dig att hålla reda på om kunden förbrukar de licenser som de köpt, eller om de har några licensöverskott och vill köpa fler licenser för att tillgodose sina affärsbehov.

Provperioder

Om kunden har några pågående provperioder på Webex , kan du se information om dem på den här fliken. Om de inte har några pågående provperioder kan du starta en åt dem.

Partneradministratörer

Den här fliken visar en lista över partneradministratörer som har tilldelats att hantera kunden. Du kan snabbt se vilken roll varje partneradministratör har och lägga till eller ta bort administratörer härifrån vid behov.

Administratörer som har åtkomst till alla kunder (inklusive fullständiga partneradministratörer och skrivskyddade partneradministratörer) kan hanteras via Administratörer fliken i Partner Hub.

Key Performance Indicators (KPI:er)


 

Dessa KPI:er gäller endast för kunder med Webex Calling eller Webex Meetings. Om en kund till exempel bara har Webex Messaging kommer KPI:erna inte att samla in data för den kunden.

Följande KPI:er finns tillgängliga för att hjälpa dig att se en snabb översikt över statusen för dina kunder och deras prenumerationer:

 • Totalt antal kunder – Antal kunder som hanteras av partnerorganisationen.
 • Närmar sig utgången – Antal kunder med en prenumeration eller en provperiod som går ut inom de närmaste 90 dagarna.
 • Närmar sig förnyelse – Antal kunder med prenumerationer som är inställda på att förnyas automatiskt inom de närmaste 90 dagarna.
 • Låg licenstilldelning – Antal kunder som inte har tilldelat lika många licenser jämfört med andra kunder i partnerorganisationen.
 • Överskridande av licensgränsen – Antal kunder som tilldelat fler licenser än de har köpt.
Subscriptions KPIs in Partner Hub analytics

Välj att visa data för Webex Meetings eller Webex Calling

Data i alla följande avsnitt beror på växlingen som du anger efter de inledande KPI:erna. Till exempel om du ställer in växlingen på Möten , sedan ändras alla diagram och diagram till att endast visa Webex Meetings data i prenumerationerna eller provperioderna.


 
Webex Calling data exkluderas för närvarande Ring på Webex .
Calling/Meetings toggle in Partner Hub subscriptions analytics

Licensdistributionstrend

Det här diagrammet visar en trend för hur kunder använder mötes- eller samtalslicenser. Du kan använda det här diagrammet för att få en uppfattning om om alla dina kunder inte bara tilldelar licenserna, utan om användare också aktivt deltar i möten eller ringer samtal.

License distribution trend chart in Partner Hub subscriptions analytics

Nyligen tillagda kunder under de senaste 90 dagarna

KPI:er

 • Nya kunder – Antal kunder med en ny prenumeration eller provperiod under de senaste 90 dagarna.
 • Totalt antal licenser –Totalt antal licenser mellan alla prenumerationer och provperioder för nyligen tillagda kunder.
Recently added customers within last 90 days KPIs in Partner Hub subscriptions analytics

Nyligen tillagda prenumerationer

Den här tabellen visar vilken prenumeration som är kopplad till vilken kund som nyligen lades till. Följande uppgifter ingår i tabellen:

 • Kund – Namnet på kundorganisationen.
 • Prenumerations-ID – Unikt ID för prenumerationen eller provperioden på Enterprise om det är en provperiod.
 • Dagar sedan tillagd – Antal dagar då prenumerationen eller provperioden lades till i kundorganisationen.
 • Totalt antal licenser – Antal licenser för prenumerationen eller provperioden.
 • Använda/Tilldelade/Tillgängliga licenser —Fördelning av hur kundorganisationen använde licenserna. Du kan hålla muspekaren över fältet för mer information.
 • Byte av uppdrag varje vecka –Skillnaden mellan antalet tilldelade licenser jämfört med förra veckan.
 • Ändring av användning varje vecka –Skillnaden mellan antalet använda licenser jämfört med förra veckan.
Recently added subscriptions table in Partner Hub subscriptions analytics.

Upphör att gälla under de kommande 90 dagarna

KPI:er

 • Utgående kunder – Antal kunder med en prenumeration eller en provperiod som snart går ut.
 • Licenstilldelning – Andel licenser som tilldelats mellan alla prenumerationer eller provperioder som håller på att löpa ut. Den procentuella beräkningen är antalet tilldelade licenser dividerat med det totala antalet licenser från alla utgående prenumerationer och provperioder.
 • Licensanvändning – Andel licenser som har använts under de senaste sju dagarna från kunder med utgående prenumerationer och provperioder. Den procentuella beräkningen är antalet använda licenser dividerat med det totala antalet licenser från alla utgående prenumerationer och provperioder.
About to expire in next 90 days KPIs in Partner Hub subscription analytics

Prenumerationen upphör snart

Den här tabellen visar vilket utgående abonnemang som är kopplat till vilken kund. Följande uppgifter ingår i tabellen:

 • Kund – Namnet på kundorganisationen.
 • Prenumerations-ID – Unikt ID för prenumerationen eller provperioden på Enterprise om det är en provperiod.
 • Dagar tills utgångsdatum – Antal dagar tills prenumerationen eller provperioden går ut.
 • Totalt antal licenser – Antal licenser för prenumerationen eller provperioden.
 • Använda/Tilldelade/Tillgängliga licenser —Fördelning av hur kundorganisationen använde licenserna. Du kan hålla muspekaren över fältet för mer information.
 • Användning under de senaste 3 månaderna – Antal licenser som har använts under de senaste tre månaderna.
Subscriptions expiring soon table in Partner Hub subscriptions analytics

Förnyas snart under de kommande 90 dagarna

KPI:er

 • Förnya kunder – Antal kunder med prenumerationer som kommer att förnyas automatiskt.
 • Licenstilldelning – Andel licenser som tilldelats mellan alla prenumerationer som är inställda på automatisk förnyelse. Den procentuella beräkningen är antalet tilldelade licenser dividerat med det totala antalet licenser från alla automatiskt förnyande prenumerationer.
 • Licensanvändning – Andel licenser som har använts under de senaste sju dagarna mellan alla prenumerationer som är inställda på automatisk förnyelse. Den procentuella beräkningen är antalet använda licenser dividerat med det totala antalet licenser från alla automatiskt förnyande prenumerationer.
About to renew in next 90 days KPIs in Partner Hub subscriptions analytics

Prenumerationen upphör snart

Den här tabellen visar vilken prenumeration som löper ut som är inställd på att förnyas automatiskt som är kopplad till vilken kund. Följande uppgifter ingår i tabellen:

 • Kund – Namnet på kundorganisationen.
 • Prenumerations-ID – Unikt ID för prenumerationen eller provperioden på Enterprise om det är en provperiod.
 • Dagar till förnyelse – Antal dagar tills prenumerationen eller provperioden kommer att förnyas atuo.
 • Totalt antal licenser – Antal licenser för prenumerationen eller provperioden.
 • Använda/Tilldelade/Tillgängliga licenser —Fördelning av hur kundorganisationen använde licenserna. Du kan hålla muspekaren över fältet för specifika nummer på varje licens.
 • Användning under de senaste 3 månaderna – Antal licenser som har använts under de senaste tre månaderna.
Subscriptions renewing soon table in Partner Hub subscriptions analytics

Lågt antal licenser

KPI:er

 • Kunder med lågt uppdrag – Antal kunder som inte har tilldelat lika många licenser jämfört med liknande Webex-kunder.
 • Licenstilldelning – Andel tilldelade licenser mellan alla prenumerationer och provperioder med låg tilldelning av licenser. Den procentuella beräkningen är antalet tilldelade licenser dividerat med det totala antalet licenser från alla prenumerationer med låg tilldelning av licenser.
 • Licensanvändning vid tilldelning – Andel licenser som faktiskt används vid tilldelning, bland kunder med låg tilldelning av licenser. Den procentuella beräkningen är antalet tilldelade licenser som används dividerat med det totala antalet licenser från alla prenumerationer med låg tilldelning av licenser.
 • Totalt ej tilldelade licenser – Antal ej tilldelade licenser från prenumerationer och provperioder för kunder med låg tilldelning.
Low assignment of licenses KPIs in Partner Hub subscriptions analytics

Prenumerationer med låg licenstilldelning

Den här tabellen visar vilka prenumerationer som har låg tilldelning av licenser. Följande uppgifter ingår i tabellen:

 • Kund – Namnet på kundorganisationen.
 • Prenumerations-ID – Unikt ID för prenumerationen eller provperioden på Enterprise om det är en provperiod.
 • Månader sedan tillagd – Antal månader efter det att prenumerationen eller provperioden lades till i kundorganisationen.
 • Tilldelade licenser (%) – Antal och procentandel av licenser som har tilldelats prenumerationen.
 • Totalt antal licenser – Antal licenser för prenumerationen eller provperioden.
 • Använda/Tilldelade/Tillgängliga licenser —Fördelning av hur kundorganisationen använde licenserna. Du kan hålla muspekaren över fältet för specifika nummer på varje licens.
 • Byte av uppdrag varje vecka –Skillnaden mellan antalet tilldelade licenser jämfört med förra veckan.
Subscriptions with low license assignment table in Partner Hub subscriptions analytics

Kunder som överskrider licensgränsen

KPI:er

 • Kunder med överskott – Antal kunder med överskridande licens i en prenumeration eller provperiod.
 • Totalt antal licenser i överskott – Antal licenser som överskrider alla prenumerationer och provperioder.
 • Genomsnittligt överskott av licens – Genomsnittligt antal kunder med överskridande licens.
Customers over license limit KPIs in Partner Hub subscriptions analytics

Prenumerationer med överskott av licens

Den här tabellen visar vilka prenumerationer som har en överskridande licens. Följande uppgifter ingår i tabellen:

 • Kund – Namnet på kundorganisationen.
 • Prenumerations-ID – Unikt ID för prenumerationen eller provperioden på Enterprise om det är en provperiod.
 • Månader kvar – Antal månader tills prenumerationen eller provperioden går ut.
 • Förnya automatiskt? – Om prenumerationen är inställd på att förnyas automatiskt när den håller på att löpa ut.
 • Totalt antal licenser – Antal licenser för prenumerationen eller provperioden.
 • Tilldelade licenser (%) – Antal och procentandel av licenser som har tilldelats för prenumerationen eller provperioden.
 • Använda licenser (%) – Antal och procentandel av licenser som har tilldelats för prenumerationen eller provperioden.
Subscriptions with license overages table in Partner Hub subscriptions analytics

Dessa diagram gäller för kunder som har köpt Webex Calling i din organisation. Om inget annat anges gäller de data som visas för den senaste slutförda veckan. Data uppdateras kl. 00:00:00 UTC varje söndag.

Samtalsanvändning förra veckan

Samtalsanvändare efter användningsvolymtrend under de senaste 8 veckorna

Det här diagrammet visar hur ofta användare i kundorganisationer har ringt Webex Calling-samtal under de senaste åtta veckorna. Det här diagrammet hjälper dig att se om kunder använder de Webex Calling-licenser som de har köpt.

Calling users by usage chart in Partner Hub calling engagement analytics

Kunder och användning

Den här tabellen visar varje kunds användningsstatistik för Webex Calling. Om du märker att viss statistik trender nedåt kan du kontakta dig proaktivt och ta reda på varför dessa kunder inte använder Webex Calling.

Customers and usage table in Partner Hub calling engagement analytics

Samtalskvalitet förra veckan

Samtalskvalitet och trend under de senaste 8 veckorna

Det här diagrammet visar om kunder har problem med Webex Calling-samtal. Du kan använda det här diagrammet för att hjälpa kunder felsöka när det finns spikar med samtal av dålig kvalitet.

Call quality and trend chart in Partner Hub calling engagement analytics

Samtalskvalitet efter slutpunkttyp

Det här diagrammet visar en översikt över de olika slutpunktstyper som kunder använder för Webex Calling-samtal. Du kan använda det här diagrammet för att hjälpa kunder felsöka när vissa slutpunkttyper har fler samtal av dålig kvalitet än andra slutpunkttyper.

Call quality by endpoint type chart in Partner Hub calling engagement analytics

Kunder och samtalskvalitet

Den här tabellen visar vilka kunder som har samtal med dålig kvalitet. Du kan använda den här tabellen för att hjälpa kunder felsöka sina problem med dålig kvalitet innan de blir utbredda.

Customers and call quality chart in Partner Hub calling engagement analytics

Avancerade samtalsfunktioner förra veckan

Det här diagrammet gäller endast kunder som har funktionen samtalskö aktiverad.

Funktionen används av samtal

Det här diagrammet visar hur många samtal som användes av en viss funktion. Du kan använda det här diagrammet för att hjälpa kunder att anta vissa funktioner om antalet användare är lågt.

Feature use by calls chart in Partner Hub calling engagement analytics

Insikter om samtalskö i förra veckan

Dessa diagram gäller endast kunder som har funktionen samtalskö aktiverad.

KPI:er

 • Starttid för svar – Genomsnittlig tid som uppringare måste vänta innan samtalet besvarades av en agent eller uppringarna placerades i en annan kö under den senaste kalenderveckan.
 • Väntetid före avgång – Genomsnittlig tid som uppringare väntade i en kö innan de hängde upp samtalet eller lämnade ett meddelande inom den senaste kalenderveckan.
 • Avg övergivna samtalsfrekvens – Genomsnittlig procentandel samtal där uppringare hängde upp eller lämnade ett meddelande innan en agent blev tillgänglig under den senaste kalenderveckan.
Call queue insight KPIs in Partner Hub calling engagement analytics

Kunder och funktionsanvändning

Den här tabellen visar insikter om samtalskö för varje kund. Du kan använda den här tabellen för att se om vissa kunder har en hög procentandel övergivna samtalsfrekvenser för att hjälpa dem att sänka dessa frekvenser.

Call queue customers and feature usage table in Partner Hub calling engagement analytics

Om du behöver hjälp med något partnerrelaterat kan du använda avsnittet Resurser och hjälp för att hitta den information du letar efter. Detta avsnitt har följande områden med anmärkning:

 • Snabblänkar – Länkar som är populära hos partners.
 • Tillgängliga resurser – länkar till funktioner som vi vill visa.
 • Alla resurser – ett omfattande sökverktyg som du kan använda för att hitta specifika resurser du letar efter. Du kan också använda filter för att begränsa det du vill hitta.
Resources & help page in Partner Hub

Helpdesk för partner

Du kan nu nå Partner Helpdesk via Partner Hub. Klicka på ikonen nedan för att nå vårt partnerhelpdesk-team för att få hjälp med Webex Calling och Contact Center.

Partner Helpdesk in Resources & help section of Partner Hub