Osnovni podaci o korišćenju šifara za praćenje


Ako ne vidite kodove za praćenje u kontrolnom čvorištu, obratite se menadžeru za uspeh klijenta (CSM).

Kodovi za praćenje su alfanumerički kodovi koji identifikuju kategorije korisnika na Webex lokaciji. Pomoću šifara za praćenje možete da analizirate upotrebu od strane različitih grupa unutar organizacije – na primer, po odeljenju ili odeljenju. Kodovi za praćenje se pojavljuju kao deo korisničkih informacija u izveštajima o korišćenju koje možete nabaviti za svoju Webex lokaciju. Podatke u ovim izveštajima možete koristiti za obračun troškova ili druge interne procese naplate.

Možete zahtevati da korisnici urade nešto od sledećeg:

 • Navedite kodnu vrednost u svojim korisničkim profilima kada se prijave za nalog.

 • Navedite vrednost koda prilikom zakazivanja događaja, sastanka ili sesije.

 • Izaberite kodnu vrednost sa liste vrednosti koje navedete.

  Listu vrednosti koda možete kreirati pomoću jednog od sledećih metoda:

  • Upišite listu vrednosti koda.

  • Uvezite listu vrednosti koda iz CSV datoteke razdvojene zarezima koju kreirate.

Druga mogućnost je da navedete vrednosti koda u korisničkom profilu kada dodajete ili uređujete korisnički nalog u kontrolnom čvorištu. Zbog toga korisnici ne moraju da kucaju ili biraju vrednosti kodova za svoje profile ili kada zakazu događaje, sastanke ili sesije.


Ako ste dovršili proceduru povezivanja lokacije, upravljajte kodovima za praćenje lokacije u administraciji Webex lokacije.

Navedite šifre za praćenje

Možete navesti šifre za praćenje koje vam omogućava da pratite korišćenje Webex lokacije. Na primer, možete navesti šifre za praćenje "Projekat", "Odsek" i "Odeljenje".

Oznake kodova za praćenje ili imena grupa koje navedete mogu se pojaviti na nekoj od sledećih stranica na Webex lokaciji:

 • Stranica "Moj profil": Stranica koja sadrži lične informacije o svakom korisniku koji ima nalog. Korisnik može da zadrži lične informacije na ovoj stranici.

 • Zakažite stranicu sastanka: (Webex sastanci) Stranice na kojima korisnici obezbeđuju informacije prilikom zakazivanja sastanka.

 • Stranica "Planiranje treninga": (Webex Obuka) Stranica na kojoj korisnici obezbeđuju informacije prilikom zakazivanja obuke.

 • Planiranje stranice događaja: (Webex događaji) Stranica na kojoj korisnici obezbeđuju informacije prilikom zakazivanja događaja.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > kodove za praćenjelokacije .

2

U kolonu Grupa koda za praćenje otkucajte oznaku ili ime grupe za novu šifru praćenja. Na primer, unesite oblast ili odeljenje.

3

U koloni "Režim unosa" izaberite opciju za način na koji korisnici mogu da obezbede vrednost koda, kao što je unošenje teksta ili izbor sa liste opcija koje ste postavili.

4

(Opcionalno) Ako od korisnika zahtevate da izaberu kôd za praćenje sa liste vrednosti koje navedete, uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste kreirali listu vrednosti koda tako što ćete ih otkucati, kliknite na dugme "Dodaj/uredi" da biste otvorili stranicu Lista kodova za praćenje. Zatim ručno upišite vrednosti koda. Za region, moћete da uрete na zapad ili Kaliforniju. Za odeljenje možete uneti "Prodaja" ili "Inženjering".
 • Da biste kreirali listu vrednosti koda tako što ćete ih uvesti iz CSV datoteke (vrednosti razdvojene zarezima) koja sadrži vrednosti koda, kliknite na dugme "Grupnododavanje".
5

U koloni "Profil domaćina" navedite da li je kôd praćenja potreban i da li će se pojaviti u korisničkim profilima.

6

Na stranici "Raspored/početak" ka koloni navedite usluge u kojima će se kodovi za praćenje pojaviti na padajućoj listi tokom zakazivanja, a zatim navedite da li je kôd praćenja opcionalan , potrebanili ne korišćen. Ako je opcionalno, domaćin može da izabere drugu vrednost koda za praćenje.

7

Ponovite korake od 2 do 6 da biste dodali još kodova za praćenje, a zatim kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.

Navedite šifre za praćenje za korisnika

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju "Upravljanje > Dodaj korisnika ili Uredi korisnika.

2

Kada ste izabrali korisnika ili počeli da dodajete, idite na opciju "Šifre praćenja" i navedite šifre praćenja korisnika, kao što su "Zapad za region" i "Prodaja za odeljenje".

3

Kliknite na dugme Ažuriraj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Upravljanje šiframa praćenja na veliko

Možete da upravljate višestrukim vrednostima koda za praćenje za korisnike tako što ćete preuzeti i urediti CSV datoteku u CSV uređivaču kao što je Microsoft Excel, a zatim ponovo je uneti u administraciju Webex lokacije. Idite ovde za više informacija.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "Upravljanje > uvoz/izvoz korisnika" .

2

Na stranici "Grupni uvoz/izvoz korisnika" izaberite stavku Izvezi.

3

Kliknite na vezu u e-poruci i otvorite izvezenu datoteku u programu za unakrsne tabele, kao što je Microsoft Excel.

4

Ako želite da dodate samo nove korisničke naloge, izbrišite sve podatke naloga koje sadrži izvezena datoteka. Brisanje nuđenja 000 automatskih naloga ne utiče na postojeće naloge prilikom otpremanja CSV datoteke u administraciju Webex lokacije.

5

Upravljajte kodovima za praćenje za korisnike, a zatim sačuvajte CSV datoteku.

6

Kada završite sa uređivanjem, idite na opciju "Korisničko upravljanje> uvezi/izvezikorisnike, kliknite na dugme "Uvezi" i izaberite ažuriranu CSV datoteku.

Uvoz vrednosti šifre praćenja

Ako ste naveli oznake koda za praćenje, možete da uvezete vrednosti koda praćenja umesto da upisujete vrednosti na stranici "Lista kodova za praćenje". Da biste koristili ovaj proces, prvo kreirajte CSV datoteku (vrednosti razdvojene zarezima) koja sadrži vrednosti koda za praćenje.

Ova opcija je korisna ako vaša organizacija koristi mnoge šifre za praćenje, a vi želite da zadržite listu izvan kontrolnog čvorišta.


 • Ako nepravilno navedete vrednosti koda, kontrolno čvorište ne može da doda te vrednosti na listu. U tom slučaju, lista zapisa se generiše za vrednosti koje nije mogla da doda, uključujući uzrok svake greške. Datoteku koja sadrži ove zapise možete preuzeti na računar radi upućivanja ili ispravljanja grešaka direktno u toj datoteci.

 • Greške možete ispraviti direktno u datoteci koja je kreirana za vas. Uverite se da ste izbrisali poslednju kolonu pod oznakom "Komentari" pre nego što otpremite datoteku da biste kreirali preostale vrednosti koda.

 • Nakon otpremanja CSV datoteke, vrednosti možete da uređujete pojedinačno na stranici Lista kodova za praćenje. Takođe, za pomoć možete da se obratite menadžeru Webex naloga.