Om användning av spårningskoder


Om du inte ser spårningskoder i Control Hub kontaktar du din Kundframgångschef (CSM).

Spårningskoder är alfanumeriska koder som identifierar användarkategorier på en Webex-webbplats. Med spårningskoder kan du analysera användningen hos flera grupper inom en organisation, till exempel efter Avdelning eller Område. Spårningskoder visas som en del av användarinformationen i användarrapporter och du kan erhålla dessa för din Webex-webbplats. Du kan använda uppgifterna i dessa rapporter för kostnadskalkyler eller andra interna faktureringsprocesser.

Du kan kräva att användare gör ett eller fler av följande:

 • Uppger ett kodvärde i sina användarprofiler när de registrerar sig för ett konto.

 • Uppger ett kodvärde vid schemaläggning av en händelse, ett möte eller en session.

 • Väljer ett kodvärde i listan över värden som du har angett.

  Du kan skapa en lista över kodvärden med någon av följande metoder:

  • Skriv ned listan med kodvärden.

  • Importera listan med kodvärden från en fil med kommaseparerade värden (CSV) som du har skapat.

Alternativt kan du ange kod värden i en användares profil när du lägger till eller redigerar en användarkonto i Control Hub. Därför behöver användare inte ange eller välja kodvärden för sina profiler när de schemalägger händelser, möten eller sessioner.


Om du har slutfört webbplats länkningenska du Hantera spårningskoder för din webbplats i Webex Webbplatsadministration.

Ange spårningskoder

Du kan ange spårningskoder som låter dig spåra användningen av din Webex-webbplats. Du kan till exempel ange spårningskoder för Projekt, Område och Avdelning.

Etiketterna för spårningskoder, eller gruppnamnen, som du anger kan visas på samtliga av de följande sidorna på din Webex-webbplats:

 • Sidan Min profil: En sida som innehåller personlig information om alla användare som har ett konto. En användare kan ange personlig information på den här sidan.

 • Schemalägga en Mötes sida: (Webex Meetings) Sidorna där användare tillhandahåller information vid schemaläggning av ett möte.

 • Sida för Schemalägg utbildningsmöte: (Webex Training) Sidan där användare tillhandahåller information när de schemalägger ett utbildningsmöte.

 • Sidan Schemalägg en händelse: (Webex Events) Sidan där användare uppger information när de schemalägger ett evenemang.

1

Logga in på Webex-webbplatsadministrationen och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Spårningskoder.

2

I kolumnen Grupp för spårningskod skriver du in etiketten, eller gruppnamnet, för den nya spårningskoden. Du kan till exempel ange region eller avdelning.

3

I kolumnen inmatnings läge väljer du ett alternativ för hur användare kan ange ett kodvärde, t. ex. inmatning eller markering från en lista med alternativ som du har angett.

4

(Valfritt) Om du kräver att användare ska välja en spårningskod i en lista med värden som du angett ska du göra en av följande saker:

 • För att skapa en lista med kodvärden genom att skriva in dem klickar du på Lägg till/redigera för att öppna sidan Listan över spårningskoder. Ange sedan kodvärdena manuellt. För region kan du ange väst eller Kalifornien. För avdelningen kan du ange försäljning eller ingenjör.
 • För att skapa en lista med kodvärden genom att importera dem från en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller kodvärdena klickar du på Lägg till via sats.
5

I kolumnen värd profil anger du om spårnings koden ska vara obligatorisk och visas i användar profiler.

6

I kolumnen Schemalägg/start sida till anger du vilka tjänster spårningskoder ska visas i listruta under schemaläggningen och sedan ange om spårnings koden är valfri, obligatoriskeller inte Använd. Om den är valfri kan värden välja ett annat spårnings kods värde.

7

Upprepa steg 2 till och med 6 för att lägga till fler spårningskoder och klicka sedan på uppdatera för att spara dina ändringar.

Ange spårnings koder för en användare

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt med användar hantering > Lägg till användare eller Redigera användare.

2

När du har valt användaren eller börjat lägga till går du till spårnings koder och anger användarens spårningskoder, t. ex. väst för region och försäljning för avdelningen.

3

Klicka på uppdatera och välj sedan OK.

Hantera spårnings koder i bulk

Du kan hantera flera spårnings kod värden för användare genom att hämta och redigera en CSV-fil i en CSV-redigerare, t. ex. Microsoft Excel, och sedan importera filen till Webex webbplatsadministration. Fortsätt här för mer information.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användarhantering > Importera/exportera användare.

2

På sidan Importera/-exportera användare samtidigt, välj Exportera.

3

Klicka på länken i e-postmeddelandet och öppna den exporterade filen i ett kalkylprogram, t.ex. Microsoft Excel.

4

Om du endast vill lägga till nya användarkonton, tar du bort eventuell kontodata som den exporterade filen innehåller. Vid borttagning av dessa data påverkas inte några befintliga konton när du överför CSV-filen till Webex webbplatsadministration.

5

Hantera spårningskoder för dina användare och spara sedan CSV-filen.

6

När du har redigerat klart går du till användar hantering > Importera/exportera användare, klickar på Importeraoch väljer den uppdaterade CSV-filen.

Import av spårningskodvärden

Om du har angett spårningskodetiketter kan du importera spårningskodvärden istället för att ange värdena på sidan Listan över spårningskoder. För att använda denna process, skapar du först en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller spårningskodvärdena.

Det här alternativet är användbart om din organisation använder många spårningskoder och du vill hålla en lista utanför Control Hub.


 • Om du anger felaktiga kod värden kan inte Control Hub lägga till dessa värden till listan. I så fall genereras en lista över poster för de värden som inte kunde läggas till, inklusive orsaken till varje fel. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

 • Du kan korrigera felen direkt i filen som har skapats åt dig. Se till att du tar bort den sista kolumnen med etiketten Kommentarer innan du laddar upp filen för att skapa återstående kodvärden.

 • Du kan redigera värden enskilt på sidan Listan över spårningskoder efter att du har laddat upp en CSV-fil. Du kan också kontakta din Webex-representant för att få hjälp.