Om bruk av sporingskoder


Hvis du ikke ser sporingskoder i Control Hub, kontakter du din leder for kundesuksess.

Sporingskoder er alfanumeriske koder som identifiserer brukerkategorier på et Webex-nettsted. Med sporingskoder kan du analysere bruk etter ulike grupper i en organisasjon, for eksempel etter Avdeling eller Divisjon. Sporingskoder vises som en del av brukerinformasjonen i bruksrapporter, som du kan få tak i for Webex-nettstedet. Du kan bruke dataene i disse rapportene til kostnadsregnskap eller andre interne faktureringsprosesser.

Du kan kreve at brukere iverketter ett eller flere av følgende tiltak:

 • Oppgi en kodeverdi i brukerprofilene når de registrerer seg for en konto.

 • Angi en kodeverdi når du planlegger en hendelse, et møte eller en økt.

 • Velg en kodeverdi fra en liste over verdier du angir.

  Du kan opprette en liste over kodeverdier ved hjelp av én av følgende metoder:

  • Skriv inn listen over kodeverdier.

  • Importer listen over kodeverdier fra en kommadelt verdi (CSV)-fil du oppretter.

Du kan også angi kodeverdier i en brukerprofil når du legger til eller redigerer en brukerkonto i Control Hub. Dermed trenger ikke brukere å skrive inn eller velge kodeverdier for profilene sine eller når de planlegger hendelser, møter eller økter.


Hvis du fullførte prosedyren for områdekobling kan du administrere sporingskoder for nettstedet ditt i Webex Site Administration.

Spesifiser sporingskoder

Du kan angi sporingskoder som lar deg spore bruken av Webex-nettstedet. Du kan for eksempel angi sporingskodene Prosjekt, Divisjon og Avdeling.

Etikettene til sporingskodene eller gruppenavnene du angir, kan vises på en av følgende sider på Webex-nettstedet:

 • Min profil-siden: En side som inneholder personlige opplysninger om hver bruker som har en konto. En bruker kan lagre og oppdatere personopplysninger på denne siden.

 • Planlegg et møte-siden: (Webex Meetings) Sidene brukerne oppgir informasjon på når de planlegger et møte.

 • Planlegg opplæringsøkt-siden: (Webex Training) Siden der brukere oppgir informasjon når de planlegger en opplæringsøkt.

 • Planlegg en hendelse-siden: (Webex Events) Siden der brukere oppgir informasjon når de planlegger en hendelse.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Sporingskoder.

2

I Sporingskodegruppe-kolonnen skriver du inn etiketten eller gruppenavnet til den nye sporingskoden. Du kan for eksempel angi Område eller Avdeling.

3

I Inndatamodus-kolonnen velger du et alternativ for hvordan brukere kan angi en kodeverdi, for eksempel ved å skrive inn tekst eller velge fra en liste over alternativer du angir.

4

(Valgfritt) Hvis du krever at brukerne velger en sporingskode fra en liste over verdier du angir, gjør du ett av følgende:

 • Hvis du vil opprette en liste over kodeverdier ved å skrive dem inn, klikker du på Legg til/rediger for å åpne Liste over sporingskoder-siden. Deretter skriver du inn kodeverdiene manuelt. For Område kan du angi Vest eller California. For Avdeling kan du angi Salg eller Ingeniørarbeid.
 • Hvis du vil opprette en liste over kodeverdier ved å importere dem fra en CSV-fil (kommadelte verdier) som inneholder kodeverdiene, klikker du på Legg til satsvis.
5

I Vertsprofil-kolonnen angir du om sporingskoden er obligatorisk og skal vises i brukerprofiler.

6

I Planlegg/start side til-kolonnen kan du spesifisere tjenestene der sporingskoder skal vises i rullegardinlisten ved planlegging, og deretter angi om sporingskoden er Valgfri, Obligatorisk eller Ikke brukt. Hvis den er Valgfri, kan verten velge en annen sporingskodeverdi.

7

Gjenta trinn 2 til 6 for å legge til flere sporingskoder, og klikk deretter på Oppdater for å lagre endringene.

Spesifiser sporingskoder for en bruker

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Legg til bruker eller Rediger bruker.

2

Når du har valgt brukeren eller begynt å legge til, går du til Sporingskoder og angir brukerens sporingskoder, for eksempel Vest for Område og Salg for Avdeling.

3

Klikk på Oppdater og velg deretter OK.

Behandle sporingskoder i partier

Du kan administrere flere sporingskodeverdier for brukere ved å laste ned og redigere en CSV-fil i et CSV-redigeringsprogram som Microsoft Excel, og deretter importere filen på nytt til Webex Site Administration. Gå hit for mer informasjon.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukeradministrasjon > Importer/eksporter brukere.

2

På Importer/eksporter brukere satsvis-siden velger du Eksporter.

3

Klikk på koblingen i e-postmeldingen, og åpne den eksporterte filen i et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel.

4

Hvis du bare vil legge til nye brukerkontoer, sletter du eventuelle kontodata som den eksporterte filen inneholder. Sletting av disse dataene påvirker ikke eksisterende kontoer når du laster opp CSV-filen til Webex Site Administration.

5

Administrer sporingskodene for brukerne, og lagre deretter CSV-filen.

6

Når du er ferdig med å redigere går du til Brukeradministrasjon > Importer/eksporter brukere, klikker på Importer og velger den oppdaterte CSV-filen din.

Importering av sporingskodeverdier

Hvis du har angitt sporingskodeetiketter, kan du importere sporingskodeverdier i stedet for å skrive inn verdiene på Liste over sporingskoder-siden. Hvis du vil bruke denne prosessen, må du først opprette en CSV-fil (kommadelte verdier) som inneholder sporingskodeverdiene.

Dette alternativet er nyttig hvis organisasjonen bruker mange sporingskoder og vil opprettholde en liste utenfor Control Hub.


 • Hvis du angir kodeverdiene feil, kan ikke Control Hub legge verdiene til i listen. I så fall genereres det en liste over oppføringer for verdiene den ikke kunne legge til, inkludert årsaken til hver feil. Du kan laste ned en fil som inneholder disse oppføringene til datamaskinen din for referanse eller for å korrigere feilene direkte i filene.

 • Du kan rette feil direkte i filen som er opprettet for deg. Kontroller at du sletter den siste kolonnen, som er merket Kommentarer, før du laster opp filen for å opprette de gjenværende kodeverdiene.

 • Når du har lastet opp en CSV-fil, kan du redigere verdier individuelt på Liste over sporingskoder-siden. Eller du kan ta kontakt med Webex-kontoadministratoren din for å få hjelp.