O používání sledovacích kódů


Pokud v Ovládacím centru nevidíte sledovací kódy , obraťte se na Správce úspěchu zákazníků (CSM).

Sledovací kódy jsou alfanumerické kódy, které identifikují kategorie uživatelů na webu Webex. Pomocí sledovacích kódů můžete analyzovat využití různými skupinami v rámci organizace – například podle oddělení nebo divize. Sledovací kódy se zobrazují jako součást informací o uživateli v sestavách využití, které můžete získat pro web Webex. Data v těchto sestavách můžete použít pro nákladové účetnictví nebo jiné interní fakturační procesy.

Můžete požadovat, aby uživatelé udělali jednu nebo více z následujících akcí:

 • Při registraci účtu zadejte ve svých uživatelských profilech hodnotu kódu.

 • Při plánování události, schůzky nebo relace zadejte hodnotu kódu.

 • Vyberte hodnotu kódu ze seznamu zadaných hodnot.

  Seznam hodnot kódu můžete vytvořit pomocí jedné z následujících metod:

  • Zadejte seznam hodnot kódu.

  • Importujte seznam hodnot kódu ze souboru CSV (CSV) odděleného čárkou, který vytvoříte.

Případně můžete zadat hodnoty kódu v profilu uživatele při přidávání nebo úpravě uživatelského účtu v Ovládacím centru. Uživatelé tedy nemusí zadávat ani vybírat hodnoty kódů pro své profily nebo při plánování událostí, schůzek nebo relací.


Určení sledovacích kódů

Můžete určit sledovací kódy, které vám umožní sledovat využití webu Webex. Můžete například zadat kódy sledování Project, Division a Department.

Zadané popisky sledovacího kódu nebo názvy skupin se mohou zobrazit na kterékoli z následujících stránek webu Webex:

 • Stránka Můj profil: Stránka, která obsahuje osobní údaje o každém uživateli, který má účet. Uživatel může na této stránce uchovávat osobní údaje.

 • Naplánovat stránku schůzky: (Schůzky Webex) Stránky, na kterých uživatelé poskytují informace při plánování schůzky.

 • Stránka Plán školení: (Školení Webex) Stránka, na které uživatelé poskytují informace při plánování školení.

 • Naplánovat stránku události: (Události Webex) Stránka, na které uživatelé poskytují informace při plánování události.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Nastavení konfigurace > běžných nastavení webu > sledovací kódy .

2

Do sloupce Skupina sledovacího kódu zadejte popisek nebo název skupiny pro nový měřicí kód. Zadejte například oblast nebo oddělení.

3

Ve sloupci Vstupní režim vyberte možnost, jak mohou uživatelé zadat hodnotu kódu, například zadání textu nebo výběr ze seznamu nastavených možností.

4

(Volitelné) Pokud požadujete, aby uživatelé vybrali sledovací kód ze seznamu zadaných hodnot, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete vytvořit seznam hodnot kódu jejich zadáním, kliknutím na Přidat nebo Upravit otevřete stránku Seznam sledovacích kódů. Pak ručně zadejte hodnoty kódu. V případě oblasti můžete zadat západ nebo Kalifornii. Pro oddělení můžete zadat prodej nebo inženýrství.
 • Pokud chcete vytvořit seznam hodnot kódu importem ze souboru CSV (hodnoty oddělené čárkami), který obsahuje hodnoty kódu, klikněte na Dávkový přídaček.
5

Ve sloupci Profil hostitele určete, zda je vyžadován sledovací kód, který se zobrazí v uživatelských profilech.

6

Ve sloupci Plán/začátek zadejte služby, ve kterých se sledovací kódy zobrazí v rozevíracím seznamu během plánování, a poté určete, zda je sledovací kód volitelný , povinný nebonepoužívaný. Pokud je to volitelné , může hostitel vybratjinou hodnotu sledovacího kódu.

7

Opakujte kroky 2 až 6, abyste přidali další sledovací kódy, a kliknutím na Aktualizovat uložte změny.

Určení sledovacích kódů pro uživatele

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Správa uživatelů > Přidat uživatele nebo Upravit uživatele .

2

Jakmile vyberete uživatele nebo začnete přidávat, přejděte na Sledovací kódy a zadejte sledovací kódy uživatele, například Západ pro oblast a prodej pro oddělení.

3

Klikněte na Aktualizovat a pak vyberte OK.

Hromadná správa sledovacích kódů

Můžete spravovat více hodnot sledovacího kódu pro uživatele stažením a úpravou souboru CSV v editoru CSV, jako je Microsoft Excel, a následným opětovným přenesením souboru do správy webu Webex. Kliknutím sem získáte další informace.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Správa uživatelů > Import/Export uživatelů.

2

Na stránce Dávkový import/export uživatelů vyberte Exportovat.

3

Klikněte na odkaz v e-mailové zprávě a otevřete exportovaný soubor v tabulkovém procesoru, například v Microsoft Excelu.

4

Pokud chcete přidat pouze nové uživatelské účty, odstraňte všechna data účtu, která exportovaný soubor obsahuje. Odstraněním těchto dat nebude mít vliv na žádné existující účty při nahrávání souboru CSV do správy webu Webex.

5

Spravujte sledovací kódy pro uživatele a uložte soubor CSV.

6

Po dokončení úprav přejděte na > Import/Export uživatelů na Správa uživatelů ,klikněte na Import a vyberte aktualizovaný soubor CSV.

Import hodnot sledovacího kódu

Pokud jste zadali popisky sledovacího kódu, můžete importovat hodnoty sledovacího kódu namísto zadávání hodnot na stránce Seznam sledovacích kódů. Chcete-li použít tento proces, nejprve vytvořte soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami), který obsahuje hodnoty měřicího kódu.

Tato možnost je užitečná, pokud vaše organizace používá mnoho sledovacích kódů a chcete udržovat seznam mimo Ovládací centrum.


 • Pokud zadáte hodnoty kódu nesprávně, Control Hub nemůže tyto hodnoty do seznamu přidat. V takovém případě se vygeneruje seznam záznamů pro hodnoty, které nemohl přidat, včetně příčiny každé chyby. Pro referenci můžete do počítače stáhnout soubor obsahující tyto záznamy, nebo v něm opravit chyby přímo.

 • Chyby můžete opravit přímo v souboru, který je vytvořen za vás. Před nahráním souboru a vytvořením zbývajících hodnot kódu odstraňte poslední sloupec s popiskem Komentáře.

 • Po nahrání souboru CSV můžete hodnoty upravovat jednotlivě na stránce Seznam sledovacích kódů. Nebo můžete kontaktovat svého správce účtu Webex.