Over het gebruik van traceercodes


Als traceercodes in Control hub niet wordt weergegeven, neemt u contact op met uw CSM (Customer Success Manager) (CSM).

Traceercodes zijn alfanumerieke codes waarmee categorieën gebruikers op een Webex-site worden geïdentificeerd. Met traceercodes kunt u het gebruik door verschillende groepen in een organisatie analyseren, bijvoorbeeld op afdeling of divisie. De traceercodes worden als onderdeel van de informatie over een gebruiker weergegeven in gebruiksrapporten die u voor uw Webex-site kunt maken. U kunt de gegevens in deze rapporten vervolgens gebruiken voor het berekenen van kosten of andere interne factureringsprocessen.

U kunt gebruikers verplichten een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Een codewaarde opgeven in hun gebruikersprofiel wanneer ze zich aanmelden voor een account.

 • Geef een codewaarde op bij het plannen van een gebeurtenis, vergadering of ssessie.

 • Een codewaarde selecteren in een lijst met door u opgegeven waarden.

  U kunt op de volgende manieren een lijst met codewaarden maken:

  • Typ de lijst met codewaarden.

  • Importeer de lijst met codewaarden uit een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) dat u maakt.

U kunt ook codewaarden opgeven in het profiel van een gebruiker wanneer u een gebruikersaccount toevoegt of bewerkt in Control hub. Gebruikers hoeven dan geen codewaarden voor hun profielen te typen of te selecteren of wanneer ze gebeurtenissen, vergaderingen of sessies plannen.


Als u de procedure voor het koppelen van de site hebt voltooid https://collaborationhelp.cisco.com/article/341eud, kunt u traceercodes beheren voor uw-site in Webex Sitebeheer.

Traceercodes opgeven

U kunt traceercodes opgeven waarmee u het gebruik van uw Webex-site kunt controleren. U kunt bijvoorbeeld de traceercodes Project, Divisie en Afdeling opgeven.

De labels voor de traceercodes, of de groepsnamen, die u opgeeft, kunnen op elk van de volgende pagina's op uw Webex-site worden weergegeven:

 • De pagina Mijn profiel: een pagina die persoonlijke informatie over elke gebruiker met een account bevat. Een gebruiker kan zijn of haar persoonlijke gegevens op deze pagina bijhouden.

 • Een Vergaderingspagina plannen: (Webex Meetings) De pagina's waarop gebruikers informatie opgeven wanneer ze een vergadering plannen.

 • De pagina Een trainingssessie plannen: (Webex Training) De pagina waarop gebruikers informatie opgeven wanneer ze een trainingssessie plannen.

 • De pagina Een gebeurtenis plannen: (Webex Events) De pagina waarop gebruikers informatie opgeven wanneer ze een gebeurtenis plannen.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Traceercodes.

2

Typ in de kolom Traceercodegroep het label of de groepsnaam voor de nieuwe traceercode. Bijvoorbeeld regio of afdeling invoeren.

3

Selecteer in de kolominvoer modus een optie om aan te geven hoe gebruikers een codewaarde kunnen opgeven, zoals het invoeren van tekst of het selecteren van een lijst met opties die u hebt ingesteld.

4

(Optioneel) Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u wilt dat gebruikers een traceercode in een lijst met waarden moeten selecteren:

 • Als u een lijst met codewaarden wilt opgeven, klikt u op Toevoegen/bewerken om de pagina Traceercodelijst te openen. Vervolgens voert u de codewaarden handmatig in. Voor regio kunt u West of Californië invoeren. Voor afdeling kunt u sales of Engineering invoeren.
 • Als u een lijst met codewaarden wilt maken door deze te importeren vanuit een CSV-bestand (comma-separated values), klikt u op Batch toevoegen.
5

Geef in de kolom profiel host aan of de traceercode verplicht is en wordt weergegeven in gebruikersprofielen.

6

Geef op de kolom plannen/starten de gewenste services op waar traceercodes tijdens het plannen in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven en geef vervolgens aan of de traceercode optioneel, vereistof niet gebruikt is. Als dit optioneel is, kan de host een andere traceercode waarde selecteren.

7

Herhaal stap 2 tot en met 6 om meer traceercodes toe te voegen en klik vervolgens op bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Traceer codes voor een gebruiker opgeven

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > gebruiker toevoegen of gebruiker bewerken.

2

Zodra u de gebruiker hebt geselecteerd of toegevoegd, gaat u naar traceer codes en geeft u de traceercodes van de gebruiker op, zoals West voor regio en verkoop voor afdeling.

3

Klik op bijwerken en selecteer vervolgens OK.

Traceer codes in bulk beheren

U kunt meerdere traceercode waarden voor gebruikers beheren door een CSV-bestand te downloaden en te bewerken in een CSV-editor zoals Microsoft Excel en vervolgens het bestand opnieuw te importeren in Webex Sitebeheer. Ga hier voor meer informatie.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikers Importeren/Exporteren.

2

Selecteer op de pagina Gebruikers als batch importeren/exporteren de optie Exporteren.

3

Klik op de koppeling in het e-mailbericht en open het geëxporteerde bestand in een spreadsheetprogramma, zoals Microsoft Excel.

4

Als u alleen nieuwe gebruikersaccounts wilt toevoegen, verwijdert u de accountgegevens die het geëxporteerde bestand bevat. Als u deze gegevens verwijdert, heeft dit geen gevolgen voor de bestaande accounts wanneer u het CSV-bestand uploadt naar Webex-sitebeheer.

5

Beheer de traceercodes voor uw gebruikers en sla het CSV-bestand op.

6

Als u klaar bent met bewerken, gaat u naar Gebruikersbeheer > gebruikers importeren/exporteren, klikt u op importerenen selecteert u uw bijgewerkte CSV-bestand.

Traceercodewaarden importeren

Als u labels voor traceercodes hebt opgegeven, kunt u via de pagina Traceercodelijst traceercodewaarden importeren zodat u de waarden niet handmatig hoeft in te voeren. Als u dit proces wilt gebruiken, moet u eerst een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) maken dat de traceercodewaarden bevat.

Deze optie is handig als uw organisatie veel traceercodes gebruikt en u een lijst buiten control hub wilt houden.


 • Als u onjuiste codewaarden opgeeft, kan Control hub deze waarden niet aan de lijst toevoegen. In dat geval wordt er een lijst met records gegenereerd voor de waarden die niet konden worden toegevoegd, inclusief de oorzaak van elke fout. U kunt het bestand dat deze records bevat, ter referentie downloaden op uw computer of gebruiken om de fouten rechtstreeks in het desbetreffende bestand te corrigeren.

 • U kunt fouten rechtstreeks corrigeren in het bestand dat voor u is gemaakt. Verwijder de laatste kolom met het label Opmerkingen voordat u het bestand uploadt om de overige codewaarden te maken.

 • Na het uploaden van een CSV-bestand, kunt u de waarden afzonderlijk bewerken op de pagina Traceercodelijst. U kunt voor ondersteuning ook contact opnemen met uw Webex-accountmanager.