Prvo proverite da li webex aplikacija radi ispravno. Možete da proverite https://status.webex.com da biste dobili najnoviji status. Ili, na Webex aplikaciji za Windows i Mac računare, možete da koristite i "Health Checker" u okviru same aplikacije.

Ako se vi na kućnoj mreži, uverite se da drugi uređaji ne vezuju propusni opseg. Glavni krivci za korišćenje propusnog opsega su video striming, igranje igara na mreži i Internet pozivi. Drugi uređaji možda zauzimaju propusni opseg ili vaša veza možda ne ispunjava minimalne zahteve za pokretanje aplikacije. Internet veza takođe možda ne ispunjava minimalne zahteve propusnog opsega.

Sa iste mreže na kojoj pokušavate da koristite aplikaciju, pokrenite posmrnuli uređaj u programima Firefox ili Chrome na računaru. Kopirajte rezultate u ostavu i nalepite ih u tekstualnu datoteku u slučaju da je potrebno da ih dostavite timu za podršku.

Ako i dalje imate problema sa audio i video zapisima u aplikaciji Webex, možeteda se obratite timu za podršku preduzeća ili da otvorite predmet podrške za Webex App. Priložite tekstualnu datoteku sa rezultatima mrežnog testa.