Hur använder jag VoIP på bästa sätt?

I den här artikeln får du lära dig bästa praxis för användning av VoIP under möten.

What are the recommended best practices for using VoIP?

What is the maximum number of participants in a VoIP only conference?

Går det att använda internettelefoni via modemanslutningar?

What are the bandwidth guidelines for using VoIP?

Lösning:

Med integrerad VoIP kan värdar, utbildare och händelseproducenter använda internet (eller ett privat IP-nätverk) för att tillhandahålla röstdelen av ett möte, realtidsutbildning eller stora evenemang. I stället för att använda en vanlig ljudkonferens använder mötesdeltagarna headset och högtalare som är anslutna till deras datorer för att delta i ljuddelen av mötet. Med många VoIP-lösningar uppstår problem med fördröjning och kvalitet jämfört med traditionella ljudkonferenser.

Kapacitetsgränser för integrerad VoIP:
 

Tjänst WBS 39.4 and later
Webex Meetings1000
Webex Events3000
Webex Training1000
Webex Support500

Bredbandsljud (HD-röst)

Förbättrad ljudupplevelse med mycket bättre ljudkvalitet än vanlig smalbands-VoIP

 • Wideband Audio is the new default standard for Webex VoIP attendees.
 • Alla skrivbordsklienter för Windows, Mac och Linux samt mobilenheter med iOS och Android stöds
 • Både VoIP- och hybridljud har stöd för bredbandsljud
 • Använder ljudkodeken Opus

Stöds inte med bredbandsljud:

 • Desktop Solaris and Windows mobile devices
 • Om någon av enheterna som inte stöds ansluter till mötet sänks VoIP-ljudkvaliteten hos alla deltagare till vanligt smalbands-VoIP-ljud.
   

Mikrofontilldelning:

See the following article to check your Webex site version: Hitta ditt Webex-versionsnummer

 • Upp till 500 mikrofoner tilldelas automatiskt (inklusive värdens).
 • Endast de tre mest aktiva ljudströmmarna kombineras.
Riktlinjer att följa inför VoIP-session:
 • Kör en testomgång så att presentatören/-erna kan bestämma rätt ljudnivåer.
 • It is highly recommended to send an audio file to the attendee machines to test audio prior to the event starting. Detta kan göras i inbjudan eller genom att sända ut en ljudfil till deltagarna när mötet startar.
 • Var medveten om de systemspecifikationer som krävs för bredbandsljud. If a Windows mobile users join the conference, audio quality will degrade to standard narrowband audio

Riktlinjer att följa under pågående VoIP-session:

 • Undvik att spela upp musik över en aktiv VoIP-mikrofon.
 • Undvik bakgrundsljud.
 • Uppmuntra alltid talare att använda headset, eftersom de ger bättre ljud än många datormikrofoner. Datormikrofoner är mycket känsliga och tenderar att plocka upp bakgrundsljud. Dessutom uppstår i vissa miljöer/konfigurationer stark rundgång mellan mikrofonen och högtalaren. Detta kan överväldiga den inbyggda ekoutjämningsfunktionen och skapa rundgång som resulterar i ett högt eko.
 • Använd alltid headset-profilen för alla möten.
 • Mikrofonnivåerna ställs in automatiskt. Den här inställningen kan åsidosättas manuellt med hjälp av installationsguiden för VoIP. Du rekommenderas att inte ändra den automatiska volym- och ekoutjämningsinställningen.
 • Tala långsamt och undvik att tala under bildövergångar. Detta bidrar till att hantera bandbreddsbelastningen och minimerar överbelastning i nätverket.
-

Var den här artikeln användbar?