Innan du börjar

  • Den verkställande assistenttjänsten måste först aktiveras av administratören i Control Hub.

  • När administratören har aktiverat det måste din chef tilldela dig deras assistentpool med hjälp av samtalsanvändarportalen.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar > ytterligare funktioner.

3

Bläddra till Verkställandeassistent.

4

Ange telefonnumret som du vill vidarelysa samtal till i fältet Angetelefonnummer.

5

Markera rutan bredvid Vidarebefordra filtrerade samtal.

6

Klicka på Spara.