Przed rozpoczęciem

  • Usługa asystenta wykonawczego musi być najpierw włączona przez administratora w centrum sterowania.

  • Po włączeniu przez administratora kierownik musi przypisać Cię do swojej puli asystentów za pomocą Portalu użytkowników wywołujących.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńprzejdź do pozycji Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje .

3

Przewiń do pozycji Asystent wykonawczy.

4

Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazywać połączenia w polu Ustaw numer telefonu.

5

Zaznacz pole wyboru obok opcji Przekaż przefiltrowane połączenia.

6

Kliknij opcję Zapisz.