Integreringar av tredjepartsprogram för samtal i appen

Översikt över samtal från Microsoft Teams i dedikerad instanslösning

Microsoft Teams kan användas av dedikerade instanskunder för att integrera Microsoft Teams-meddelanden med Cisco-samtal. Cisco Jabber-samtalsprogram eller Cisco Webex-samtalsprogram för Microsoft Teams är ett insticksprogram inom Microsoft Teams som gör det möjligt för Microsoft Teams-användare att ringa röst- och videosamtal inifrån programmet med hjälp av tjänsten Dedikerad instans.

Administratören för Microsoft Teams-tjänsten kan behöva ange principen för att tillåta att Cisco-samtalsprogrammet installeras. Microsoft Teams-användaren installerar Cisco-samtalsprogrammet i Microsoft Teams på sin personliga enhet. Webex-programmet eller Jabber måste redan installeras och registreras med dedikerad instans enligt alla dedikerade instanskrav. När båda installationer är klara kan Microsoft Teams ringa samtal med dedikerad instanssamtalskontroll.

Microsoft Teams-supporten tillhandahåller följande funktioner i Dedikerad instans för slutanvändare:

 • Ringa samtal direkt från Microsoft Teams-klienten via Unified CM

 • Ringa med hjälp knappsats från samtalsavsnittet i Microsoft Teams-programmet

 • Ringa med hjälp av kontaktsökning och ringa från kontaktkort

 • Använd SIP URI och E164 för att ringa

 • Ring från en användares chattfönster med hjälp av Microsoft Teams samtalsikonen

 • Ring med hastigheten

Konfigurera Microsoft Teams-samtal

För att använda funktioner för direktsamtal från en Microsoft Teams-klient i dedikerad instans följer du dessa procedurer för att konfigurera Microsoft Teams-samtal. Se Konfigurera konfigurera Webex Calling Microsoft Teams för specifika konfigurationsinställningar som krävs för Microsoft Teams.

 • Installera Webex-programmet eller Jabber och registrera dig med dedikerad instans. (Partner)


  Följ instruktionerna i Webex-programintegrering med dedikerad instans för samtal i appen för att integrera samtal via Unified CM med den dedikerade instanslösningen.

 • Ställ in policyn så att Cisco-samtalsprogrammet kan installeras vid behov. (Microsoft Teams-administratör)

 • Installera insticksprogrammet för Cisco-samtal inom Microsoft Teams på slutanvändaren. (Microsoft Teams-användare)

Se Webex hjälpcenter för information om hur du använder Microsoft Teams för att starta röst- eller videosamtal från en användarenhet.


Slutanvändaren måste vara inloggad på Cisco Webex program.

Integreringen på klientsidan gör det möjligt för partner att stödja Microsoft Teams för dedikerad instans utan några ytterligare förändringar i infrastruktur eller konfiguration.

Samtalsöversikt från Slack i dedikerade instanslösningar

Slack kan användas av dedikerade instanskunder för att integrera Slack-meddelanden med Cisco-samtal. Cisco Jabber-samtalsprogrammet eller Cisco Webex-samtalsprogrammet för Slack är ett insticksprogram inom Slack som gör det möjligt för Slack-användare att ringa röst- och videosamtal inifrån programmet med hjälp av tjänsten Dedikerad instans.

Slack-användaren installerar Cisco-samtalsprogrammet i Slack på sin personliga enhet. Webex-program eller Jabber-program måste redan installeras och registreras med dedikerad instans enligt alla dedikerade instanskrav. När båda installationerna är klara kan Slack ringa samtal med dedikerad instanssamtalskontroll. Slack-supporten tillhandahåller följande funktioner inom Dedikerad instans för slutanvändare:

 • Ringa samtal direkt från Slack-klienten via Unified CM

 • Ring via chattfönstret med hjälp av samtalsikonen i Slack-appen

 • Ring med slack-programmets snedstrecksalternativ

Konfigurera Slack-samtal

För att använda funktioner för direktsamtal från en Slack-klient i Dedikerad instans följer du dessa procedurer för att konfigurera Slack-samtal. Se Cisco Webex Calling Slack för specifika konfigurationsinställningar som krävs för Slack.

 • Installera Webex-programmet eller Jabber och registrera dig med dedikerad instans. (Partner)


  Följ instruktionerna i Webex-programintegrering med dedikerad instans för samtal i appen för att integrera samtal via Unified CM med den dedikerade instanslösningen.

 • Följ stegen för administratörer för att aktivera Webex-samtal med dedikerad instans. (Slack-administratör)

 • Följ stegen för användare att installera och använda Webex-samtal med dedikerad instans (Slack-användare)

Se Cisco Webex Calling Slack i Webex hjälpcenter för information om hur man använder Slack för att ringa från en användarenhet.


Slutanvändaren måste vara inloggad på Cisco Webex programmet.

Integrationen på klientsidan tillåter partner att stödja Slack för dedikerad instans utan några ytterligare förändringar av infrastruktur eller konfiguration.

Konfigurera Office 365