1

Efter schemalägga ett webbseminarium , under Värd fliken i E-postmeddelanden klickar du på Anpassa e-postmall .

Du kan även välja ditt webbseminarium i listan under Kalender .
2

I Påminnelser eller Övrigt klickar du på den påminnelse som du vill anpassa.

3

Om du vill aktivera eller inaktivera påminnelsen flyttar du reglaget bredvid Aktivera påminnelse till eller Av .

4

Välj den e listruta och välj sedan datum och tid då påminnelsen ska skickas och klicka på Tillämpa mall .


 
Om du har en licens för 10 000 deltagare eller fler kan påminnelser endast schemaläggas minst 12 timmar före webbseminariets datum och tid, så att alla deltagare får påminnelsen.
5

För att göra ändringar i mallen som du precis har tillämpat klickar du på Redigera mall .


 

Du kan ta bort eller sortera om variabler, men du ska aldrig ändra texten i en variabel. Till exempel i %Topic%, ändra inte texten Topic inom procenttecknen. Om du ändrar texten går det Webex Events (klassisk) inte att ersätta med rätt text från din användarinformation eller händelseinformation.

Du kan flytta variabler inom en mall, men ändra inte deras namn.

6

Klicka på Spara , sedan Tillbaka för att anpassa sidan för e-postmallar .

7

Gör eventuella ändringar i andra påminnelser och klicka sedan på Tillbaka till informationssidan för webbseminariet .

8

För att skicka dina påminnelser nu, i E-postmeddelanden klickar du på Skicka e-post .

9

Markera kryssrutorna bredvid mottagare och klicka sedan på Skicka .

10

Klicka på Har gjort.