Använd den här artikeln för att konfigurera din Teams-app med Webex-samtalsalternativ . Ikonen Webex Calling läggs till i den vänstra navigeringen och som ett meddelandetillägg. Med alternativet Teams-samtal inaktiverat använder alla i organisationen samma plattform för att ringa och ta emot samtal.

Innan du börjar

 • Verifiera att användare har tilldelat licenser i Control Hub och registrerat sig Cisco Unified Communications Manager eller att Webex Calling kan ringa samtal.

 • Användare måste ha Webex-appen installerad.

 • Kontrollera att du är teamadministratör.

 • Det kan ta några timmar innan ändringarna i Microsoft Teams verkställs.

1

Logga in på Teams admin center för att hantera dina appar och tillåta Webex Call.

 1. I instrumentpanelens meny går du till Teams-appar och > Hantera appar.

 2. I sökrutan anger du Webex Call och välj appnamnet, klicka sedan på Tillåt > Tillåt.

  När du tillåter en app på sidan Hantera appar tillåts den organisationsomfattande.

2

Hantera tredjepartsappar i dina behörighetsprinciper för att tillåta Webex-samtal .

 1. I instrumentpanelens meny går du till Teams-> Behörighetsprinciper.

 2. Välj Standardprincip (eller skapa en ny princip).


   

  Användare i din organisation får automatiskt den globala principen såvida du inte skapar och tilldelar en anpassad princip. Du kan skapa en ny princip för att tillämpa dina egna behörigheter för användare, installation av appar och anpassade appar för din organisation. När du har redigerat eller tilldelar en princip kan det ta några timmar innan ändringarna verkställs.

 3. Välj listrutan Tredjepartsappar och sedan Tillåt specifika appar och blockera alla andra.

 4. Klicka på Tillåt appar och sök efter Webex Call.

 5. Håll muspekaren Webex Call och klicka Lägg till > Tillåt > Spara.

  Det är upp till dig hur du hanterar tredjepartsappar för din organisation. Lägg till Webex Call om du begränsar åtkomsten till andra tredjepartsappar.

3

Installera Webex Calling, lägg sedan till ikonen till Webex-appen och avmarkera det inbyggda uppringningsalternativet.

 1. I instrumentpanelens meny går du till Teams-appar och klickar på Konfigurationsprinciper > + Lägg till. Ge den nya principen ett namn.

 2. Under Installerade appar klickardu på +Lägg till appar och söker efter Webex Call.

 3. Håll muspekaren över appnamnet och klicka på Lägg till > Lägg till.

 4. Under Fästa appar klickar du+Lägg till appar och söker efter Webex Call.

 5. Håll muspekaren över appnamnet och klicka på Lägg till > Lägg till.

 6. För att avmarkera det inbyggda samtalsalternativet tar du bort samtal från applistlistan .

  Se till Webex Call är tillagd högst upp i kolumnen för appfältet och kolumnen meddelandetillägg .

 7. Klicka på Spara.

  Webex Calling är fäst på appmenyn och som ett meddelandetillägg för alla användare.

4

Valfritt – inaktivera det inbyggda samtalsalternativet organisationsomfattande och gör Webex-samtal till det enda samtalsalternativet:

 1. Gå till Röstsamtalspolicyer i > i instrumentpanelen.

 2. Välj Standardprincip (eller skapa en ny princip).


   

  Skapa en ny princip för att tillämpa dina egna behörigheter för användare, installation av appar och anpassade appar för din organisation.

 3. Stäng av Ringa privata samtal och klicka sedan på Spara.

Användare kan inte komma åt det inbyggda samtalsalternativet.