Aktivera sekretess för användare

För att upprätthålla sekretess för dirigerad samtalshämtning och inbrytning kan du använda samma användarlista som den för att begränsa övervakning av linjestatus. När du har aktiverat det här alternativet kan endast de behöriga användarna i användarlistan använda alternativen för dirigerad samtalshämtning och inbrytning för en målanvändare.

1

Logga in på Control Hub och gå till Hantering > Användare.

2

Välj en användare och klicka på Samtal.

3

Gå till avsnittet Behörigheter mellan användare och välj sedan Sekretess.

4

Välj lämpliga inställningar för autosvarssekretess för den här användaren.

  • Tillåt att denna användare rings upp efter anknytning
  • Tillåt att denna användare rings upp efter för- eller efternamn
5

Markera kryssrutan Aktivera sekretess. Du kan sedan bestämma om du vill blockera alla genom att inte välja en användare i rullgardinsmenyn eller välja en användare som kan övervaka den här användarens linjestatus.

Om du är platsadministratör visas endast de användare och arbetsytor som är relaterade till dina tilldelade platser i rullgardinsmenyn.

Du kan avmarkera kryssrutan Aktivera sekretess så att alla kan övervaka den här arbetsytans linjestatus.

6

Klicka på Spara.

Privacy settings

Aktivera sekretess för arbetsytor

Innan du börjar

Se till att arbetsytor har tilldelats en professionell licens. Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga med arbetsytelicenser finns i Tillgängliga funktioner efter licenstyp för Webex Calling.
1

Logga in på Control Hub och gå till Hantering > Arbetsytor.

2

Välj en arbetsyta och klicka på Samtal.

3

Gå till avsnittet Behörigheter för arbetsytor och välj sedan Sekretess.

4

Välj lämpliga sekretessinställningar för autoassistent för den här arbetsytan.

  • Tillåt att denna användare rings upp efter anknytning

  • Tillåt att denna användare rings upp efter för- eller efternamn

5

Markera kryssrutan Aktivera sekretess så att endast valda användare och arbetsytor kan övervaka den här arbetsytans telefonlinjestatus. Du kan sedan bestämma om du vill blockera alla genom att inte välja en användare i rullgardinsmenyn eller välja en användare som kan övervaka den här arbetsytans linjestatus.

Om du är platsadministratör visas endast de användare och arbetsytor som är relaterade till dina tilldelade platser i rullgardinsmenyn.

Du kan avmarkera kryssrutan Aktivera sekretess så att alla kan övervaka den här arbetsytans linjestatus.

6

Klicka på Spara.