1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie w sekcji Zarządzanie kliknij pozycję Użytkownicy.

2

Wybierz użytkownika i kliknij opcję Połączenia.

3

Przejdź do sekcji Uprawnienia między użytkownikami , a następnie wybierz Prywatność.

4

Wybierz odpowiednią Prywatność automatycznego asystenta ustawienia dla tego użytkownika.

  • Zezwól na wybieranie tego użytkownika za pomocą numeru wewnętrznego
  • Zezwól na wybieranie tego użytkownika za pomocą imienia lub nazwiska
5

Sprawdź Włącz prywatność pole wyboru. Następnie możesz zdecydować, czy zablokować wszystkich, pozostawiając pole Wyszukaj użytkownika według nazwy puste, lub wybrać, kto może monitorować stan linii tego użytkownika.

Korzystając z powyższego przykładu dla kadry kierowniczej, wyszukaj nazwisko asystenta administracyjnego.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Ustawienia prywatności