Omogućite privatnost za korisnike

Da biste osigurali privatnost za odgovaranje na izravni poziv i upadanje, možete koristiti isti popis korisnika kao onaj za ograničavanje praćenja status linije . Nakon što omogućite ovu opciju, samo oni ovlašteni korisnici na popisu popis korisnika mogu koristiti opcije odgovaranje na izravni poziv i upada za ciljanog korisnika.

1

Prijavite se na Kontrolno čvorište , i idite na Upravljanje > Korisnici .

2

Odaberite korisnika i kliknite Zove .

3

Idite na Dozvole između korisnika odjeljak, a zatim odaberite Privatnost .

4

Odaberite odgovarajuće Privatnost autoslužitelja postavke za ovog korisnika.

  • Omogućite pozivanje korisnika prema kućnom broju
  • Omogućite pozivanje korisnika prema imenu ili prezimenu
5

Provjerite Omogući privatnost potvrdni okvir. Zatim možete odlučiti hoćete li blokirati sve tako da ne odaberete korisnika s padajućeg izbornika ili odaberete korisnika koji može pratiti status linije ovog korisnika .

Ako ste administrator lokacije, na padajućem izborniku pojavljuju se samo korisnici i radni prostori koji se odnose na vaše dodijeljene lokacije.

Možete poništiti kvačicu Omogući privatnost potvrdni okvir kako bi se svima omogućilo praćenje status linije ovog radnog prostora.

6

Kliknite Spremi.

Privacy settings

Omogućite privatnost za radne prostore

Prije početka

Osigurajte da radni prostori imaju dodijeljenu profesionalnu licencu. Da biste saznali više o značajkama koje su dostupne uz licence za radni prostor, pogledajte Značajke dostupne prema vrsti licence za Webex Calling .
1

Prijavite se na Kontrolno čvorište , i idite na Upravljanje > Radni prostori .

2

Odaberite radni prostor i kliknite Zove .

3

Idite na Dozvole radnog prostora odjeljak, a zatim odaberite Privatnost .

4

Odaberite odgovarajuće Privatnost autoslužitelja postavke za ovaj radni prostor.

  • Omogućite pozivanje korisnika prema kućnom broju

  • Omogućite pozivanje korisnika prema imenu ili prezimenu

5

Provjerite Omogući privatnost potvrdni okvir za dopuštanje samo odabranim korisnicima i radnim prostorima da prate status linije ovog radnog prostora. Zatim možete odlučiti hoćete li blokirati sve tako da ne odaberete korisnika s padajućeg izbornika ili odaberete korisnika koji može pratiti status linije ovog radnog prostora.

Ako ste administrator lokacije, na padajućem izborniku pojavljuju se samo korisnici i radni prostori koji se odnose na vaše dodijeljene lokacije.

Možete poništiti kvačicu Omogući privatnost potvrdni okvir kako bi se svima omogućilo praćenje status linije ovog radnog prostora.

6

Kliknite Spremi.